Děti znamení je dopravní značka upozorňující na možnou přítomnost dětí na vozovce nebo v její blízkosti. Hraje důležitou roli při zajišťování bezpečnosti zejména v prostorách v blízkosti dětských center, škol, školek a hřišť.

V současné době existuje několik míst, kde je dětský znak instalován:

1. Přímo v blízkosti zařízení péče o děti: tato značka je často instalována přímo u dveří školek, škol a dalších institucí, aby upozornila řidiče na přítomnost dětí v tomto prostoru. To platí zejména na začátku a konci vyučování, kdy může být na ulicích velký dav dětí.

2. Uprostřed obydlené oblasti: V centru města či obce je instalována také dětská značka, která řidiče upozorňuje na možný zvýšený provoz dětí. To signalizuje, že v oblasti může docházet ke koncentraci aktivit dětí, například v důsledku přítomnosti parků, hřišť nebo rekreačních zařízení pro děti.

3. V oblastech se sníženou viditelností: Značka pro děti se často vyskytuje na silnicích se sníženou viditelností, například při odbočování nebo při nevhodném uspořádání vozovky. Tato značka upozorňuje řidiče, že se v oblasti mohou nacházet děti, které mohou být špatně viditelné kvůli překážkám nebo úzkým úsekům silnice.

Místa pro instalaci nápisů “děti”.

Места установки знаков

Cedule “Děti” se instalují na různá místa, kde je větší počet dětí nebo kde může hrozit ohrožení jejich bezpečnosti. Níže jsou uvedena některá běžná místa, kde jsou často instalovány nápisy „děti“.

1. Křižovatky a přechody pro chodce

1. Перекрестки и пешеходные переходы

Na křižovatkách a přechodech pro chodce jsou instalovány značky „Děti“, které řidiče upozorňují na přítomnost dětí, které mohou přecházet silnici. To je zvláště důležité ve školních prostorách nebo na silnicích, které míjí zařízení péče o děti.

2. Školy a školky

2. Школы и детские сады

Cedule „Děti“ jsou často instalovány u vchodů nebo v blízkosti škol a školek. Řidičům to pomáhá připomínat přítomnost dětí v oblasti a dbát zvýšené opatrnosti na silnici.

3. Dětská hřiště a rekreační oblasti

3. Детские площадки и зоны отдыха

Cedule „Děti“ jsou také instalovány na hřištích, sportovištích a dalších místech, kde si děti mohou hrát a odpočívat. To pomáhá řidičům zpomalit a být mimořádně ostražití, aby se vyhnuli potenciálnímu nebezpečí pro děti.

ČTĚTE VÍCE
Vše, co potřebujete vědět o koupi auta na splátky a jak na to za výhodných podmínek

4. Obytné prostory

4. Жилые районы

V obytných zónách mohou být nápisy „děti“ umístěny na ulicích, kde se děti běžně vyskytují, například mimo školní budovy nebo v blízkosti hřišť. To pomáhá řidičům dávat pozor a regulovat rychlost.

Instalace značek „děti“ v těchto oblastech pomáhá vytvářet bezpečné prostředí pro děti a připomíná řidičům a ostatním účastníkům silničního provozu, aby byli ostražití a opatrní a předešli nehodám nebo zranění dětí.

Přechody pro chodce

Пешеходные переходы

Přechody pro chodce jsou na vozovce často označeny značením v podobě přechodů pro chodce nebo speciálních dělících pásů.

Osazení značky „Děti“ na přechodech pro chodce má za cíl zvýšit bezpečnost dětí zejména v blízkosti škol, školek a dalších míst, kde se děti často zdržují.

Takové značky upozorňují řidiče na možnou přítomnost dětí na vozovce a nutí je k větší pozornosti a opatrnosti.

Značky „Děti“ na přechodech pro chodce jsou obvykle navrženy v jasných a poutavých barvách, aby co nejefektivněji sloužily svému účelu. Mohou být vyrobeny ve formě kartonových, plastových nebo kovových konstrukcí.

školní zóny

Школьные зоны

Město instaluje dětské cedule v prostorách školy, aby zajistilo bezpečnost žáků a předešlo případným úrazům.

Kde jsou instalovány dětské nápisy?

Где устанавливаются знаки дети?

Dětské značky jsou obvykle instalovány v blízkosti škol a na úsecích silnic, kde studenti přecházejí silnici. Takové zóny jsou označeny speciálními dopravními značkami a značením.

Umístění dětských značek je určeno důkladným rozborem situace na silnici a chodu v blízkosti školy. Zohledňují se faktory jako hustota dopravy, přítomnost přechodů pro chodce a školních hřišť.

Co znamená znak dětí?

Что обозначает знак дети?

Dětská cedule upozorňuje řidiče na možnou přítomnost dětí na vozovce. Vyzývá vás, abyste byli obzvláště opatrní a dodržovali povolenou rychlost. Případní porušovatelé zákona budou stíháni.

Značka Děti slouží řidičům jako připomínka zvláštních dopravních schémat ve školních zónách a směřuje jejich pozornost na chod chodců, který se může lišit v závislosti na začátku nebo konci školního dne.

Proč potřebujeme značky pro děti?

Зачем нужны знаки дети?

Dětské nápisy pomáhají vytvářet bezpečné prostředí pro školáky. Jsou zaměřeny na snížení pravděpodobnosti střetů s dětmi, zvýšení informovanosti řidičů o přítomnosti dětí na přechodech pro chodce a zvýšení úrovně bezpečnosti v prostorách vzdělávacích institucí.

ČTĚTE VÍCE
Regulační rámec v Rusku otevírá možnost legální výměny motoru v autě

Kromě fyzické bezpečnosti hraje dětské značení důležitou roli při vytváření dopravní kultury mezi studenty. Takové aktivity přispívají k rozvoji základních dovedností v oblasti bezpečnosti silničního provozu a pomáhají vštěpovat dětem zodpovědný přístup k pravidlům silničního provozu.

Hřiště

Детские площадки

Hřiště jsou instalována na různých místech, aby byla přístupná pro maximální počet dětí. Mohou být instalovány ve dvorech bytových domů, ve speciálních oplocených plochách v parcích, na náměstích, nábřežích a dalších veřejných místech.

Na dětských hřištích je obvykle instalováno různé herní vybavení. Mohou to být houpačky, skluzavky, kolotoče, trampolíny, pískoviště a další atrakce, které pomáhají rozvíjet koordinaci, rovnováhu, sílu a sociální dovednosti u dětí.

Kromě herního vybavení jsou na dětských hřištích často lavičky pro rodiče nebo doprovod dospělých. To jim umožňuje sledovat děti a zároveň relaxovat. Na stanovištích mohou být instalovány i informační cedule s pravidly chování a kontaktními informacemi pro nouzové situace.

Je důležité si uvědomit, že hřiště musí splňovat bezpečnostní požadavky. Herní prvky musí být vyrobeny z kvalitních materiálů, musí být odolné vůči namáhání, mít hladké hrany a musí být pravidelně kontrolovány z hlediska bezpečnosti. Na místě by také mělo být dostatečné polstrování, aby se zabránilo zranění při pádu.

Dětská hřiště jsou důležitým místem pro rozvoj dětí, proto je jejich instalace a údržba v kompetenci představitelů města. Výhodná poloha, rozmanitost herního vybavení a bezpečnost na hřištích umožňují dětem získat maximální potěšení a rozvíjet své dovednosti, představivost a sociální dovednosti.

Video:

Zákazové značky.

A.V. Klyuev – METODY PRO SVOBODU od MYŠLENEK / TICHO MYSLI A PLYNOVÁNÍ – MEDITACE (11/47)

Dopravní značky / Hlavní silnice / Video pro děti / Pravidla provozu / 2. část