Akční členy jsou zařízení, která převádějí elektrický nebo mechanický signál na pohyb. Jsou široce používány v mnoha oblastech, jako je průmysl, medicína, robotika a další.

Jedním z klíčových problémů s pohony je, kdy fungují. Ovládání pohonu závisí na různých faktorech, včetně typu a účelu zařízení. Některé akční členy se spustí, když dostanou elektrický signál, zatímco jiné akční členy lze naprogramovat tak, aby se spustily na základě určitých podmínek nebo událostí.

Například v autě lze aktivovat akční členy pro ovládání různých systémů, jako je zapalovací systém nebo systém klimatizace. Akční členy lze také použít v lékařských zařízeních k ovládání pohybu protézy nebo sledování funkcí těla.

Obecně platí, že ovládání pohonu je určeno jeho účelem a nastavením. Spolehlivost a přesnost pohonu jsou důležité vlastnosti pro zajištění normálního provozu systému nebo zařízení, ve kterém je použit.

Účel a princip činnosti servomotoru

Цель и принцип работы актуатора

Princip činnosti pohonu je založen na využití různých přeměn energie. V závislosti na konstrukci a typu pohonu se může jednat o elektrickou energii, pneumatickou nebo hydraulickou energii, magnetické pole a další druhy energie.

Hlavními prvky pohonu jsou motor a mechanismus převodu pohybu. Motor přeměňuje energii na jinou formu, jako je elektrická energie na mechanickou energii v rotačním nebo translačním pohybu. Mechanismus konverze pohybu zajišťuje přenos a zesílení tohoto pohybu na požadované objekty.

Příklady pohonů zahrnují elektromotory, hydraulické válce, pneumatické ventily, elektrické pohony a další zařízení používaná v automatizovaných systémech a robotice. Jsou široce používány v průmyslu, medicíně, automobilovém průmyslu, letectví a dalších průmyslových odvětvích, kde je vyžadováno přesné ovládání a pohyb předmětů.

Důležitou vlastností pohonu je jeho schopnost pracovat na povel. To znamená, že se aktivuje v reakci na přijatý signál a provede danou akci. Například elektrický motor se může otáčet jedním nebo druhým směrem, hydraulický válec se může vysouvat nebo zatahovat a pneumatický ventil se může otevírat nebo zavírat.

Jaké úkoly plní aktuátor?

Какие задачи выполняет актуатор?

1. Ovládání motoru

Akční členy se používají k ovládání motorů v různých systémech a mechanismech. Například v autě se akční členy používají k ovládání škrticí klapky, ventilů, vstřikovačů a dalších součástí motoru. Poskytují přesnou a okamžitou reakci na změny provozních parametrů motoru a zajišťují jeho efektivní provoz.

ČTĚTE VÍCE
Kde podat stížnost na špatný stav komunikací a jak problém vyřešit?

2. Ovládání ventilů

2. Управление клапанами

Pohony také řídí ventily v systémech HVAC. Otevírají a zavírají ventily pro regulaci průtoku vzduchu nebo kapaliny. To vám umožní udržovat komfortní vnitřní podmínky a zlepšit energetickou účinnost systémů.

Jak funguje pohon?

Как работает актуатор?

Činnost pohonu je založena na využití elektromagnetických polí. Pohon se typicky skládá z cívky, magnetu, kotvy a pružiny. Cívka akčního členu je připojena k řídicímu zařízení, které vytváří v cívce elektrický proud. Při průchodu proudu cívkou vzniká elektromagnetické pole, které přitahuje kotvu k magnetu.

Když je kotva přitahována k magnetu, dochází k mechanickému pohybu. Pohyb kotvy může být rotační nebo lineární v závislosti na konstrukci pohonu. Například v případě rotačního pohybu může být ovládací cívka připojena k hřídeli, která se otáčí, když je kotva přitahována k magnetu.

Je důležité si uvědomit, že akční členy mají limity rychlosti a síly, kterou mohou vyvinout. Při návrhu systému s pohonem je nutné zohlednit tyto parametry a vybrat pohon, který splňuje požadavky aplikace.

Hlavní důvody pro provoz pohonu

1. Změna vstupních parametrů

Jedním z hlavních důvodů provozu pohonu je změna vstupních parametrů. Každý aktuátor má určité parametry, jako je napětí, síla nebo rychlost, při kterých optimálně pracuje. Pokud se tyto parametry změní, může pohon fungovat. Pokud se například zvýší napájecí napětí akčního členu, může se začít pohybovat větší silou nebo rychlostí.

2. Dosažení určitých podmínek

2. Достижение определенных условий

Některé akční členy fungují při dosažení určitých podmínek. Například akční členy v autě lze aktivovat, když motor dosáhne určité teploty nebo když je vůz blízko překážky. To může způsobit zapnutí chladicího systému nebo aktivaci systému parkovacího asistenta.

V konečném důsledku ovládání pohonu závisí na jeho specifickém účelu a podmínkách prostředí. Hlavními důvody pro provoz aktoru jsou však změny vstupních parametrů a dosažení určitých podmínek.

Video:

Jak sami zkontrolovat pohon (ventil) turbíny.

Turbína.pohon.JAK JSEM NASTAVIL POHON.

To je potřeba zkontrolovat před koupí nové TURBÍNY