Ruční brzda je nedílnou součástí automobilové výbavy. Je to důležitý nástroj pro zajištění bezpečnosti a zabránění pohybu vozidla při parkování. Otázka, kolikrát můžete zatáhnout ruční brzdu, může mezi řidiči vyvolat určité pochybnosti. Tuto otázku si klade mnoho lidí, zvláště když se setkají s problémy s ruční brzdou, jako je nedostatečná obsluha nebo poškození. V tomto článku se na tento problém podíváme podrobněji a poskytneme několik užitečných životních hacků pro utažení ruční brzdy.

Začněme základy: Ruční brzdu lze zatáhnout neomezeně mnohokrát. To znamená, že ruční brzdu můžete zatáhnout tolikrát, kolikrát uznáte za vhodné. Je však třeba pamatovat na to, že nesprávné použití ruční brzdy může vést k poškození nebo zlomení.

Abyste se vyhnuli problémům s ruční brzdou, doporučuje se dodržovat pár jednoduchých životních triků. Za prvé, Zatáhněte ruční brzdu až po úplném zastavení vozu. Tím se zabrání rozbití nebo jinému poškození, protože ruční brzda by se měla používat pouze k zajištění vozidla, když je zastaveno. Za druhé, pravidelně zkontrolujte stav ruční brzdy a její funkčnost. Pokud si všimnete jakékoli závady nebo závady, obraťte se na odborníka s žádostí o opravu nebo výměnu.

Jak pravidelně kontrolovat lanko parkovací brzdy?

Как регулярно проверять тросик ручника?

Pravidelná kontrola lanka ruční brzdy pomůže předejít možným nouzovým situacím a zajistí bezpečnost řidiče a cestujících.

1. Vnější kontrola

1. Внешний осмотр

Před kontrolou ruční brzdy vizuálně zkontrolujte její lanko a věnujte pozornost následujícím znakům:

 • Integrita kabelu: Zkontrolujte kabel, zda není poškozený, prasklý, zkroucený nebo opotřebovaný.
 • Napnutí kabelu: Ujistěte se, že lanko je napnuto rovnoměrně a dostatečně pevně, aby bylo vozidlo bezpečně zajištěno.
 • Volný pohyb páky: Ujistěte se, že se páka snadno pohybuje nahoru a dolů bez zadrhávání nebo trhání.

2. Zkontrolujte při volnoběžných otáčkách

Nastupte do auta a proveďte následující:

 1. Zatáhněte ruční brzdu: Ujistěte se, že je páka mechanicky držena v poloze bez odporu a se zpětným uvolněním.
 2. Zkontrolujte potvrzení: Ujistěte se, že vozidlo drží bezpečně na místě, i když je zařazený rychlostní stupeň.

Pokud kontrola odhalí jakoukoli poruchu, okamžitě kontaktujte odborníka, aby vyměnil nebo opravil lanko ruční brzdy. Neváhejte, protože vadná ruční brzda může způsobit vážné nehody.

ČTĚTE VÍCE
Proč potřebujete šnorchl na auto - zvýšení bezpečnosti a manévrovatelnosti za jakýchkoli podmínek

Pravidelná kontrola lanka ruční brzdy nezabere mnoho času, ale pomůže zajistit jeho provozuschopnost a zachovat bezpečnost při parkování vozu.

Lifehacks pro udržení ruční brzdy v provozním stavu

1. Pravidelná kontrola

Pravidelně kontrolujte stav ruční brzdy, zejména před delší cestou. Vyzkoušejte jeho pevnost a ujistěte se, že drží vozidlo bezpečně na místě. Pokud zaznamenáte nějaké problémy, kontaktujte odborníka, aby je odstranil.

2. Před přesunem odemkněte

Před jízdou se ujistěte, že je ruční brzda zcela odblokována. Zcela zatáhněte páku ruční brzdy a zkontrolujte, zda se vůz snadno pohybuje.

3. Nepoužívejte nadměrně ruční brzdu

Ruční brzdu používejte pouze v případě potřeby, například při parkování ve svahu nebo při dlouhém zastavení. Během jízdy nedržte ruční brzdu, mohlo by dojít k opotřebení.

4. Zadejte vůz správně

Abyste předešli zbytečnému opotřebení ruční brzdy, vstupte do vozidla správně. Než usednete na místo řidiče, vyhoďte nohu z auta, abyste se nedotkli ruční brzdy.

5. Pravidelná výměna brzdových destiček

Pravidelně kontrolujte stav brzdových destiček, protože opotřebované destičky mohou ovlivnit funkci ruční brzdy. Pokud si všimnete, že jsou podložky opotřebované, vyměňte je co nejdříve.

Dodržováním těchto jednoduchých životních triků můžete udržet svou ruční brzdu v provozuschopném stavu a zajistit bezpečnost svých cest.

Jak často je potřeba dotahovat ruční brzdu?

Optimální frekvence kontroly a dotažení ruční brzdy

Doporučuje se kontrolovat a dotahovat ruční brzdu každých 3-6 měsíců nebo každých 10 000 kilometrů, podle toho, co nastane dříve. To vám umožní včas odhalit a opravit jakékoli problémy s brzdovým systémem.

Jak zkontrolovat ruční brzdu před jejím dotažením

Как проверить ручник перед его подтягиванием

Před dotažením ruční brzdy se ujistěte, že jsou všechny její součásti v dobrém stavu. Při kontrole ruční brzdy je třeba dodržet několik kroků:

 1. Zkontrolujte stav brzdových destiček. Ujistěte se, že nejsou opotřebované a vyžadují výměnu.
 2. Ujistěte se, že mechanismus seřízení ruční brzdy funguje správně. Zkontrolujte, zda se páka ruční brzdy volně pohybuje nahoru a dolů.
 3. Zkontrolujte stav lanka ruční brzdy. Ujistěte se, že není poškozen a není třeba jej vyměnit.
 4. Zkontrolujte vůli mezi brzdovými destičkami a brzdovými kotouči nebo bubny. Mezera by měla být minimální.
ČTĚTE VÍCE
Jak samostatně nastavit světlomety vašeho auta a zajistit bezpečnost na silnici?

Jak utáhnout ruční brzdu

Как подтянуть ручник

Po důkladné kontrole ruční brzdy můžete začít s jejím dotahováním. Jak na to:

 1. Nastupte do auta a zatáhněte ruční brzdu.
 2. Několika cvaknutím zvedněte páku ruční brzdy.
 3. Zkontrolujte lanko ruční brzdy a ujistěte se, že je utaženo rovnoměrně a bez poruch.
 4. Zkontrolujte úroveň napnutí ruční brzdy tím, že se pokusíte přejet autem na nakloněné ploše. Vozidlo musí zůstat stát.

Správné utažení ruční brzdy vás pomůže ochránit před neočekávanými situacemi na silnici a zajistí bezpečnost vašeho vozu i cestujících.

Praktické tipy pro péči o brzdový systém vašeho vozu

Практические советы по уходу за тормозной системой автомобиля

1. Kontrola hladiny brzdové kapaliny

1. Проверка уровня тормозной жидкости

Pravidelně kontrolujte hladinu brzdové kapaliny a v případě potřeby ji doplňte. Hladina kapaliny by měla být mezi značkami minima a maxima na nádobě. Pamatujte, že nedostatečná hladina brzdové kapaliny může mít za následek špatný brzdný výkon.

2. Kontrola stavu brzdových kotoučů a destiček

Pravidelně kontrolujte brzdové kotouče a destičky z hlediska opotřebení a poškození. Pokud tloušťka podložek klesne pod přípustnou mez, je nutné je vyměnit. Pozor také na stav brzdových kotoučů – neměly by mít praskliny ani hluboké rýhy. Pravidelná kontrola a výměna opotřebovaných dílů pomůže předejít problémům s brzdami.

Je důležité, aby se: Pokud zaznamenáte vibrace, skřípavé zvuky nebo neobvyklé zvuky při brzdění, nechte si brzdový systém ihned diagnostikovat a opravit odborníkem.

3. Dodržování provozního řádu

Dodržujte doporučení výrobce vozidla pro správné používání brzdového systému. Vyvarujte se prudkého brzdění a nepoužívejte brzdy po dlouhou dobu ve sjezdech. To pomůže zabránit přehřátí a opotřebení brzd.

4. Péče o ruční brzdu

Po každé jízdě několikrát zvedněte a spusťte ruční brzdu, abyste zabránili jejímu zadření. Při parkování ve svahu se také doporučuje používat ruční brzdu, aby se snížilo zatížení převodovky vozidla.

Dodržování těchto praktických rad vám pomůže udržet brzdový systém vašeho vozu v dobrém stavu a zajistit bezpečnou jízdu. Nezapomeňte však, že nedílnou součástí správné péče o brzdový systém je i jeho pravidelná údržba a diagnostika ve specializovaném servisu.

Ideální počet zatažení ruční brzdy

Идеальное количество подтягиваний ручника

Mnoho odborníků na auto a autoškoly se shoduje, že ideální počet zatažení ruční brzdy jsou dvě. První přitažení by mělo být provedeno po úplném zastavení vozu a druhé přitažení by mělo být provedeno po uvolnění brzdového pedálu.

ČTĚTE VÍCE
Jak správně propláchnout hliníkový radiátor - návod na odstranění problémů s vytápěním

Toto pravidlo byste však neměli akceptovat vždy a ve všech případech. Každé auto je přirozeně jiné, takže může být zapotřebí větší či menší dotažení.

Chcete-li určit optimální množství, budete muset vozidlo vyzkoušet v bezpečném prostředí. Zkuste několikrát zatáhnout ruční brzdu a zkontrolujte, zda vůz stojí. Mějte na paměti, že příliš mnoho zatažení může opotřebovat mechanismy ruční brzdy, zatímco příliš málo může způsobit pohyb vozidla.

Nezapomeňte také, že stav ruční brzdy a její nastavení může ovlivnit optimální počet přitažení. Pokud se vám nedaří dosáhnout dokonalé rovnováhy, doporučuje se nechat ruční brzdu zkontrolovat a seřídit odborníkem.

Video:

jak správně nastavit ruční brzdu)

Jak správně nastavit ruční brzdu

správné seřízení ruční brzdy RENAULT SANDERO, LOGAN