Ruční brzda neboli nouzová parkovací brzda je důležitou součástí brzdového systému automobilu. Je navržen tak, aby držel vozidlo na místě při parkování nebo zastavení na nakloněné vozovce. Ale která kola zablokuje ruční brzda u aut s pohonem předních kol?

Při pohonu předních kol ruční brzda zablokuje zadní kola vozu. Je to dáno konstrukcí brzdového systému, který umožňuje přenos brzdné síly na zadní kola prostřednictvím trakčního a třecího obložení. Při aktivaci ruční brzdy se třecí obložení stlačují a blokují otáčení zadních kol, čímž brání vozidlu v pohybu.

Je důležité si uvědomit, že ruční brzda s pohonem předních kol neblokuje přední kola. To je způsobeno konstrukčními prvky brzdového systému u vozidel s pohonem předních kol. Otáčení předních kol je zajištěno nápravovými hřídeli, které spojují motor s předními koly. Ruční brzda s pohonem předních kol neovlivňuje přímo hřídele náprav, a proto zůstávají přední kola vozu při její aktivaci volná.

Jak ruční brzda zablokuje kola při pohonu předních kol?

Как ручник блокирует колеса на переднем приводе?

Na předním náhonu musí ruční brzda zablokovat pouze dvě kola auta – ta přední. K tomu jsou na přední nápravě instalovány speciální brzdové mechanismy, které jsou aktivovány ruční brzdou.

Mechanismus ruční brzdy s pohonem předních kol:

Механизм работы ручника на переднем приводе:

Když je ruční brzda zvednutá nebo aktivovaná, napíná lanka nebo klínové řemeny, které se připojují k brzdám předních kol. Napětí v lankách nebo řemenech způsobí, že brzdové destičky zapadnou a začnou stlačovat brzdové kotouče nebo bubny umístěné na přední nápravě.

Když jsou brzdové destičky stlačeny na brzdové kotouče nebo bubny, kola na přední nápravě se zablokují a brání jejich otáčení. To umožňuje vozidlu zůstat na místě, když parkuje na svahu nebo na nerovném povrchu.

Jakmile je ruční brzda odstraněna nebo uvolněna, lanka nebo řemeny se uvolní, což následně uvolní brzdové destičky od stlačení. Kola přední nápravy se uvolní a vozidlo může opět fungovat.

Je důležité si pamatovat!

Важно помнить!

Správné používání ruční brzdy u pohonu předních kol je pro bezpečnost zásadní. Nesprávná aktivace ruční brzdy nebo nedostatečné napnutí mohou vést k neúplnému zablokování kola nebo úplné absenci zablokování kol, což může způsobit nebezpečné situace na silnici.

ČTĚTE VÍCE
Jednoduché a efektivní způsoby čištění borovicové pryskyřice z linolea

Před opuštěním vozu se proto ujistěte, že ruční brzda je správně aktivována a spolehlivě zablokuje kola přední nápravy a zabrání tak pohybu vozu bez ohledu na terén vozovky.

Kola zablokována ruční brzdou na pohon předních kol

Ruční brzda na vozidle s pohonem předních kol je navržena tak, aby zabránila pohybu vozidla, když je v parku nebo v kopci. Ruční brzda působí na zadní kola vozidla, ale může mít určitý vliv i na přední kola.

Odblokování ruční brzdy u vozu s pohonem předních kol se provádí stlačením páky ruční brzdy dolů a následným zvednutím. Při zvedání páky ruční brzdy již nejsou přední kola zablokována a mohou se pohybovat.

Proč jsou přední kola blokována ruční brzdou?

Зачем передние колеса блокируются ручником?

Zablokování předních kol ruční brzdou má několik účelů. Za prvé zabraňuje samovolnému pohybu vozu při zaparkování. Za druhé, zablokování předních kol ruční brzdou může pomoci udržet polohu vozidla ve svahu při řazení.

U některých modelů automobilů s pohonem předních kol se při aktivaci ruční brzdy aktivují také mechanismy parkovací brzdy předních kol. To může být užitečné zejména na kluzké vozovce nebo při parkování ve svahu, aby vozidlo zůstalo na místě.

Lifehacks pro zablokování kol na pohonu předních kol

Лайфхаки по блокировке колес на переднем приводе

Ruční brzda (ruční brzda) na vozidle s pohonem předních kol blokuje přední kola. Existují však způsoby, jak zlepšit jeho účinnost a pomoci vozu zůstat na místě, zejména na kluzké vozovce.

1. Správná volba parkovací polohy

1. Правильный выбор стояночной позиции

Aby byl vůz co nejstabilnější, je nutné zvolit správnou polohu pro instalaci ruční brzdy. Doporučuje se zaparkovat auto před překážkou nebo na svahu tak, aby se do něj při pohybu „zakousla“ ruční brzda.

2. Pomozte protiskluzovým materiálům

2. Помощь противоскользящих материалов

Pro zlepšení trakce kol lze použít protiskluzové materiály. Pod kola umístěte kusy kartonových krabic, desek nebo gumových podložek, abyste zabránili uklouznutí vozu.

3. Zařaďte neutrál

3. Переключение на нейтраль

Pokud jste na kluzkém povrchu a máte možnost, měli byste na parkovišti zatáhnout ruční brzdu a poté zařadit neutrál. Tím se sníží zatížení ruční brzdy a kola se budou volně pohybovat.

ČTĚTE VÍCE
Co se stane s řidičem, který způsobí nehodu a z místa ujel?

Pomocí těchto jednoduchých life hacků můžete zlepšit výkon ruční brzdy s pohonem předních kol a zajistit maximální bezpečnost při parkování vašeho vozu.

Video:

Zadní podložky jsou zaseknuté. Co to děláme?

Jak vyjet v hlubokém sněhu s automatickou převodovkou?

Takovou informaci o ruční brzdě vám autoservis nikdy neřekne!!