Ve světě moderních automobilů vybavených komplexními elektronickými systémy hraje diagnostika důležitou roli při odstraňování závad a odstraňování závad. Jedním z klíčových prvků pro kvalitní diagnostiku je diagnostický konektor, neboli konektor OBD-II (On-Board Diagnostics).

Diagnostický konektor je speciální konektor, který vám umožní připojit diagnostický skener k vašemu vozidlu a získat přístup k informacím o chybách, provozních parametrech různých systémů a mnoho dalšího. Aby však bylo možné provést diagnostiku, je nutné dodržovat určitá pravidla a uzavřít určité kontakty na diagnostickém konektoru.

Kontakty, které je třeba provést na diagnostickém konektoru, závisí na typu protokolu používaného vozidlem. Existuje několik hlavních protokolů pro přenos dat přes konektor OBD-II, např. J1850 PWM, J1850 VPW, ISO9141-2, ISO14230 (K-Line), ISO15765 (CAN), a také výrobní protokoly používané jednotlivými výrobci.

Připojení diagnostického skeneru k automobilu začíná adaptéry, které spojují kontakty na konektoru automobilu s kontakty na skeneru. Které kontakty je třeba na adaptér připojit, závisí na protokolu podporovaném automobilem a požadavcích skeneru. Chcete-li zjistit, které kontakty je třeba konkrétně zavřít, měli byste se podívat na dokumentaci k vozu nebo diagnostický skener.

Jak připojit kontakty k diagnostickému konektoru?

Как подключить контакты к диагностическому разъему?

Chcete-li připojit kolíky k diagnostickému konektoru, musíte dodržet konkrétní sekvenci kroků, abyste zajistili správný přenos dat a zabránili poškození.

Nejprve se před zahájením práce musíte ujistit, že je vůz vypnutý a klíček ze zapalování je vyjmutý. Vyhnete se tak případným rizikům a zajistíte bezpečnost práce.

Poté musíte najít diagnostický konektor, který se obvykle nachází pod volantem nebo poblíž středové konzoly automobilu. Všimněte si, že konektor může být zakrytý krytem, ​​který je nutné sejmout, abyste získali přístup ke kontaktům.

Jakmile je konektor nalezen, musíte jej pečlivě prozkoumat a určit kontakty, které je třeba zavřít. Obvykle jsou tyto piny označeny čísly nebo písmeny, které označují typ dat, která jsou přes ně přenášena. Například kontakty označené „GND“ jsou zodpovědné za uzemnění a „+12V“ za napájení.

Dále je třeba vzít příslušný kabel nebo adaptér, který vám umožní připojit kontakty k diagnostickému konektoru. Je důležité vybrat správný kabel se správným konektorem a typem připojení, aby se předešlo nekompatibilitě a chybám.

ČTĚTE VÍCE
Kolik stojí výroba čipového klíče na auto a jak vybrat správný technik?

Po výběru kabelu jej opatrně zasuňte do příslušných otvorů v konektoru, přičemž pečlivě lícujte s označením kolíků. Důležité je nenutit, ale připojit kabel ke konektoru plynulým pohybem, aby nedošlo k poškození a zlomení kontaktů.

Po instalaci kabelu musíte zkontrolovat jeho spolehlivost a stabilní připojení, abyste se ujistili, že kontakty jsou správně připojeny a jsou připraveny k přenosu dat.

Nyní jste připraveni použít diagnostické zařízení nebo jiné vybavení, které vám umožní přístup k datům vozidla a provedení nezbytných akcí.

Je důležité si uvědomit, že připojení kontaktů k diagnostickému konektoru se může lišit v závislosti na modelu a značce vozu, proto se vždy doporučuje nahlédnout do manuálu nebo se poradit s odborníky, aby nedošlo k chybám a poškození.

Hlavní kontakty na diagnostickém konektoru:

Основные контакты на диагностическом разъеме:

Diagnostický konektor vozidla obsahuje několik kontaktů, které slouží k výměně informací mezi elektronickými zařízeními vozidla a diagnostickým zařízením. Mezi hlavní piny na diagnostickém konektoru patří:

1. Kontakt „A“ (kontakt č. 4): slouží k přenosu napájení do diagnostického systému a jeho připojení ke zdroji energie vozidla.

2. Kontakt „B“ (vývod č. 5): slouží k propojení systému uzemnění diagnostického zařízení a vozidla.

3. Kontakt „C“ (kontakt č. 7): určený k navázání komunikace mezi diagnostickým zařízením a elektronickými zařízeními vozidla.

4. Kontakt „K“ (kontakt č. 16): slouží k přenosu dat o rychlosti vozidla, otáčkách motoru a dalších parametrech systémů vozidla.

Správné sepnutí těchto kontaktů na diagnostickém konektoru umožňuje získat přístup k informacím o chybách a provozních parametrech vozidla pro následnou diagnostiku a konfiguraci jeho systémů.

Další kontakty pro funkčnost:

Дополнительные контакты для функциональности:

Kromě hlavních kontaktů může diagnostický konektor vozidla obsahovat další kontakty určené k rozšíření funkčnosti a provádění specifických úkolů. Podívejme se na některé z nich:

Kontakt “S”

Контакт

Kontakt „S“ (z anglického Signal) je doplňkový signální kontakt, který se používá k přenosu dat mezi vozem a externím zařízením, například diagnostickým skenerem. Tento kontakt umožňuje získat další informace o stavu vozidla, jako jsou údaje ze senzorů, systémové chyby a další parametry. Kontakt “S” lze použít pro diagnostiku a programování různých systémů vozidla.

Kontakt “K”

Контакт

Kontakt „K“ (z německého Kommunikation) poskytuje příležitost pro komunikaci mezi elektronickými součástmi vozidla. Tento kontakt umožňuje výměnu dat mezi řídicími jednotkami za účelem koordinace a řízení jejich provozu. Pin “K” lze použít k programování a aktivaci určitých funkcí vozidla a také k diagnostice sítě vozidla.

ČTĚTE VÍCE
Jak vybrat tu nejtišší rychlovarnou konvici pro pohodlné používání v domácnosti?

Dávejte pozor! Pomocné kolíky na diagnostickém konektoru se mohou lišit v závislosti na značce a modelu vozidla. Před použitím se proto musíte podívat do dokumentace výrobce nebo použít speciální adaptéry pro připojení k různým systémům vozidla.

Je důležité si uvědomit, že nesprávné připojení nebo použití přídavných kontaktů může způsobit poruchy ve vozidle a negativně ovlivnit jeho provoz. Proto se doporučuje svěřit práci s dalšími kontakty specialistům v oblasti automobilové diagnostiky.

Video:

JAK RESETOVAT SPRÁVNĚ ZKONTROLUJTE MOTOR

Skener se nepřipojuje k „mozkům“ stroje. ECU nekomunikuje / není žádná komunikace s ECU

diagnostický konektor