Semafory jsou nepostradatelnou součástí městské infrastruktury, která reguluje pohyb vozidel a chodců na křižovatkách. Zajišťují bezpečnou a plynulou jízdu, pomáhají předcházet nehodám a zlepšují plynulost dopravy. Ale kdo je zodpovědný za jejich práci?

Organizace a údržba semaforů je složitý a odpovědný proces, za který jsou zodpovědné speciální městské služby. Obecně se jedná o silniční služby nebo specializované instituce, které monitorují a udržují semaforová zařízení.

Semafory fungují automaticky a jsou softwarově řízeny pomocí speciálních ovladačů. Aby se však zajistilo, že semafory správně fungují, jsou neustále udržovány v dobrém provozním stavu a vyhovují podmínkám vozovky, je nutná pravidelná kontrola a údržba. Mechanici a elektrotechnici opravují a udržují semafory, sledují provozuschopnost ovladačů a vyměňují vadné žárovky.

Kdo řídí semafor?

Кто управляет работой светофора?

Činnost semaforu je řízena speciálním ovladačem, který je umístěn v ovládací skříni semaforu. Ovladač je zařízení, které je zodpovědné za koordinaci a synchronizaci provozu semaforu.

Hlavní funkce ovladače semaforu:

Основные функции контроллера светофора:

  • Řízení doby provozu semaforu. Regulátor určuje dobu trvání signálů a periody jejich změn v závislosti na denní době a hustotě provozu.
  • Reakce na senzory. Ovladač může přijímat informace ze senzorů instalovaných na silnici a v závislosti na přijatých datech měnit provozní režim semaforu.

Ovladače semaforů fungují autonomně a mají vestavěný program, který reguluje činnost semaforu. Tyto programy obvykle vyvíjejí dopravní experti a berou v úvahu konkrétní křižovatky a stav vozovky.

Je důležité si uvědomit, že provoz semaforu mohou řídit i dispečeři nebo specializované systémy řízení dopravy. Tyto systémy dokážou měnit činnost semaforů v reálném čase na základě informací o aktuální dopravní situaci.

Úsek silnice a kontrolor provozu

Участок дороги и регулировщик

Na úseku komunikace, kde je semafor instalován, pracuje speciálně vyškolený specialista, dispečer. Řidič dopravy dohlíží na správnou funkci semaforu a také řídí pohyb vozidel a chodců v souladu se světelnými signály.

Dopravní kontrolor ovládá semafor pomocí speciálního dálkového ovladače, který umožňuje vybrat potřebné signály pro auta a chodce. Zajišťuje také správnou funkci semaforů a v případě potřeby zavolá specialisty na údržbu.

Důležitou roli při zajišťování bezpečného a efektivního provozu na úseku silnice má dispečer. Musí být pozorný a zodpovědný, protože na jeho práci závisí bezpečnost účastníků silničního provozu.

ČTĚTE VÍCE
Je možné čerpat olej z motoru automobilu pomocí měrky bez speciálního vybavení?

Instalace a automatizace semaforů

Светофорная установка и автоматика

Organizace provozu semaforu je však možná díky použití speciálního automatizačního systému. Tento systém řídí změnu světelné signalizace v závislosti na aktuální dopravní situaci a zajišťuje správné fungování světelné instalace.

Automatizační systém semaforů zahrnuje různé komponenty, jako například:

  • Transportní senzory – instalované na dopravním značení nebo pod vozovkou a registrují přítomnost vozidel. Dopravní informace se odesílají do semaforu a používají se k určení, zda je třeba změnit dopravní signály.
  • Ovladač – je centrálním prvkem automatizačního systému a zodpovídá za zpracování informací z dopravních senzorů, správu barevných bloků semaforů a synchronizaci provozu komplexu semaforů.
  • Barevné bloky semaforu – jsou zodpovědní za zobrazování vhodných signálů označujících povolení nebo zákaz pohybu vozidel a chodců.

Systém automatizace semaforů může být také vybaven modulem pro záznam času, druhu a objemu přepravy za účelem dalšího zlepšení provozu světelné instalace a zvýšení bezpečnosti silničního provozu.

Instalace a automatizace semaforů jsou tedy vzájemně propojené a důležité pro efektivní řízení dopravy a zajištění bezpečnosti silničního provozu.

Centrum řízení dopravy

Центр управления дорожным движением

Hlavní funkce centra řízení dopravy:

  • Monitorování dopravního stavu. Specialisté TsUDD neustále monitorují situaci na silnicích, shromažďují informace o dopravních zácpách, nehodách a dalších incidentech.
  • Ovládání systému semaforů. Provoz semaforů sleduje dopravní dispečink. Specialisté dopravního dispečinku mohou upravovat parametry semaforu, jako je doba trvání zeleného a červeného signálu, synchronizace semaforu a další.
  • Kontrola a správa silniční sítě. Dopravní dispečink řídí provoz silniční sítě, reguluje intenzitu dopravy a uděluje dočasná omezení v užívání komunikace při různých událostech.
  • Reakce na mimořádné události a dopravní nehody. Dopravní řídící centrum přijímá opatření k předcházení a odstraňování nehod a nepředvídaných situací na silnici, včetně vysílání specialistů nebo sil a prostředků pro rychlou reakci.
  • Poskytování informací účastníkům silničního provozu. Dopravní dispečink zasílá zprávy o aktuální situaci na silnicích a varuje před možnými problémy například prostřednictvím informačních tabulí a mobilních aplikací.

Centra řízení dopravy hrají důležitou roli při zajišťování bezpečnosti silničního provozu. Svou prací a koordinací pomáhají snižovat nehodovost a zajišťují plynulejší a bezpečnější provoz v ulicích města.

Video:

Je nutné odbočit doprava podle šipky? Dopravní předpisy pro semafory s dalšími úseky.

CO JE TO SEMUM?

Historie semaforu a patent na první semafor. Jaký byl?