Bezpečnost dětí v autě je jednou z hlavních starostí každého zodpovědného rodiče. Všichni se přece snažíme chránit naše děti před možným nebezpečím a nehodami. Mnozí však nepřemýšlejí o tom, že porušení jednoduchých pravidel pro přepravu dětí může vést k vážným následkům. V tomto článku se podíváme na to, proč by děti neměly sedět na předním sedadle.

Děti, zejména předškolního a základního školního věku, jsou křehké a náchylnější k možným úrazům. Spolehlivě je ochrání před zraněním speciální dětské autosedačky. Mnoho rodičů se však rozhodne udělat výjimku a umožnit dětem sedět na předním sedadle. Toto řešení je velmi nebezpečné a šance na pád dítěte v případě nehody je mnohem vyšší.

Za prvé, pro situace nouzového brzdění nebo nouzové srážky nejsou na předním sedadle instalována žádná speciální zařízení na ochranu dětí. Děti sedící na předním sedadle mohou snadno narazit hlavou do palubní desky, což může způsobit vážné zranění. Navíc airbag určený pro dospělé cestující může dítěti na předním sedadle způsobit ještě větší újmu.

Bezpečnostní nebezpečí

Děti, zejména mladší, jsou náchylnější k úrazům při nehodě. Jejich krk a páteř ještě nejsou dostatečně vyvinuté, aby vydržely silný náraz. Děti navíc nedokážou předvídat možná nebezpečí a ne vždy při cestování učiní potřebná opatření.

Hlavní důvody, proč se dětem nedoporučuje sedět na předním sedadle:

  1. Vliv airbagů. Airbagy předních sedadel mohou být pro děti nebezpečné. V případě nehody se airbagy okamžitě nafouknou velkou silou, aby zabránily cestujícímu narazit na tvrdý povrch nebo se uvnitř vozidla vzájemně srazit. Pro dospělého to může být život zachraňující okamžik, ale pro dítě může takové vystavení vést k vážnému zranění nebo dokonce smrti.
  2. Nastavení bezpečnostních pásů. Přední bezpečnostní pásy nejsou vhodné pro použití dětmi. Jsou navrženy na základě fyziologických vlastností dospělých cestujících a neposkytují dostatečnou ochranu dětem. Pro správné používání dětských sedaček a zařízení určených pro děti je nutné používat bezpečnostní pásy na zadních sedadlech.
  3. Rušivý vliv. Děti na předním sedadle mohou rozptylovat pozornost řidiče, což může vést ke ztrátě kontroly nad vozidlem a nehodě. Dítě se může snažit upoutat řidičovu pozornost, překážet řidiči ve výhledu na vozovku nebo nutit řidiče k nebezpečným manévrům. Rodiče by měli být pozorní a předcházet možnému rušivému jednání dětí během cesty.
ČTĚTE VÍCE
Která baterie vydrží déle nabitá a neztrácí kapacitu – Li-Ion nebo Li-Po?

Obecně platí, že děti by měly být na zadním sedadle a správně připoutány bezpečnostními pásy nebo ve speciálních dětských sedačkách. Jen tak lze zajistit maximální ochranu v případě nehody a zaručit bezpečnost silničního provozu.

Proč děti nemohou sedět na předním sedadle?

Почему детям нельзя сидеть на переднем сиденье?

Existuje několik důvodů, proč by děti neměly sedět na předním sedadle auta. Za prvé je to kvůli jejich bezpečnosti. Děti na předním sedadle jsou blíže ke sklu, což zvyšuje riziko zranění v případě nehody nebo prudkého brzdění. Kromě toho by deaktivace airbagu předního sedadla mohla mít v případě kolize vážné následky.

Za druhé, díky přednímu sedadlu jsou děti blíže k volantu a přístrojové desce, což může představovat nebezpečí, když se aktivují airbagy. Děti se mohou vážně zranit zasažením polštářem nebo odletujícími úlomky.

Dalším důvodem je rozptýlení, které vzniká, když děti sedí na předním sedadle. Mohou svým chováním nebo požadavky rozptylovat řidiče, což může vést ke snížení pozornosti a nebezpečné situaci na silnici.

Věkový limit

Возрастное ограничение

Podle bezpečnostních předpisů musí řidič dodržovat určitá věková omezení pro umístění dětí na přední sedadlo. Tento limit je obvykle stanoven na věk 12 a více let. Proto se doporučuje, aby děti do 12 let cestovaly na zadních sedadlech a používaly speciální dětské sedačky nebo sedačky s bezpečnostními pásy.

Důležitost příkladu rodičů

Kromě věkové hranice je důležité dbát také na to, že důležitou roli v rozvoji správných návyků a bezpečnosti na cestách hrají rodiče. Pokud rodiče nedodržují pravidla a dovolí dětem sedět na předním sedadle bez nezbytných bezpečnostních opatření, může to vytvořit mylný dojem o správném chování na silnici.

Aby byla zajištěna bezpečnost dětí a minimalizováno riziko zranění, je důležité dodržovat pravidla a doporučení, která dětem zakazují sedět na předním sedadle automobilu.

Fyziologické rysy

Nestabilita těla dítěte

Děti mají ve srovnání s dospělými labilnější kostní strukturu a méně vyvinutý svalový systém. Jejich tělo je zranitelnější vůči možným zraněním, která mohou nastat při srážce nebo náhlém brzdění auta. Proto při působení sil jsou děti na předním sedadle méně chráněny a jsou vystaveny většímu riziku vážného zranění.

ČTĚTE VÍCE
Co dělat, když se zámek na dveřích nezavře?

Srážka s kufrem

Столкновение с багажником

Další funkcí, která činí přední sedadlo pro děti nebezpečným, je možnost kolize s kufrem. Při čelním nárazu mohou být děti na předním sedadle vážně zraněny nárazem na tvrdé povrchy kufru, protože jsou blíže kufru než děti na zadním sedadle.

S přihlédnutím k těmto fyziologickým charakteristikám mnoho zemí upravuje pravidla pro umístění dětí do auta, která vyžadují, aby byly děti přepravovány na zadním sedadle ve speciálních zádržných systémech odpovídajících věku a hmotnosti dítěte.

K čemu je zadní sedadlo?

Zadní sedadlo v autě je určeno pro cestující, zejména děti. Zajišťuje bezpečnost a pohodlí při cestování.

Hlavní výhodou zadního sedadla je, že je umístěno dále od řidiče, což zvyšuje bezpečnost cestujících a umožňuje řidiči lépe se soustředit na vozovku. Zadní sedadlo má navíc většinou systém bezpečnostních pásů, což zvyšuje šance na přežití nehody nebo náhlého brzdění.

Pro děti je důležité především zadní sedadlo. Různé studie ukazují, že děti jedoucí na zadním sedadle mají nižší riziko zranění při nehodě. Zadní sedadlo jim navíc brání v přístupu k ovládacím prvkům vozidla a brání jim v nechtěné aktivaci určitých funkcí, které by mohly vést k nebezpečným následkům.

Zadní sedadlo nabízí kromě bezpečnosti i možnost pohodlnějšího cestování pro cestující. Mohou sedět v prostornějším prostoru s prostorem pro nohy a méně omezeními než na předním sedadle.

Celkově zadní sedadlo hraje důležitou roli při zajišťování bezpečnosti a pohodlí cestujících, zejména dětí. Proto se doporučuje vozit děti vždy na zadním sedadle a používat vhodné bezpečnostní prvky, jako jsou dětské sedačky a bezpečnostní pásy.

Legislativa

Законодательные нормы

Pro zajištění bezpečnosti dětí ve vozidlech byla stanovena zvláštní legislativa, která zakazuje přepravu dětí na předním sedadle automobilu.

Podle pravidel silničního provozu (TRAF) Ruské federace musí být dítě na zadním sedadle automobilu a být připoutáno ve speciálním bezpečnostním zařízení – autosedačce nebo bezpečnostním pásu. Dětem totiž na předním sedadle hrozí mnohem vyšší riziko vážného zranění, zvláště pokud je aktivován airbag.

Kromě toho zákon stanoví, že přeprava dětí na předním sedadle je povolena pouze v případech, kdy jsou všechna zadní sedadla obsazena jinými dětmi ve speciálních bezpečnostních zařízeních nebo jsou pro přepravu nevhodná.

ČTĚTE VÍCE
Snadný způsob, jak získat elektronický PTS – kde jej najít a jak jej vytisknout

Nedodržení právních předpisů pro přepravu dětí může mít za následek sankce pro řidiče vozu. Proto by rodiče a ostatní dospělí měli vždy dodržovat tato pravidla a zajistit bezpečnost dětí během přepravy.

Video:

Pravidla pro přepravu dětí v Rusku

Přeprava DĚTÍ článek 22.9 – Nová pravidla z článku RF č. 761

OD JAKÉHO VĚKU JE BOOSTER A NE ŽIDLE?