Klíčenka alarmu je malé zařízení, které umožňuje majiteli vozu snadno a pohodlně ovládat činnost autoalarmu na dálku. Ale jak daleko může klíčenka alarmu dosáhnout? Tato otázka znepokojuje mnoho majitelů automobilů. V tomto článku se podíváme na hlavní faktory ovlivňující dosah alarmové klíčenky a také poskytneme recenze nejoblíbenějších modelů na trhu.

Rozsah alarmových klíčenek – toto je vzdálenost, na kterou může klíčenka komunikovat s poplašným systémem nainstalovaným ve voze. Záleží na několika klíčových faktorech. Za prvé to závisí na výkonu vysílače klíčenky. Čím vyšší je výkon vysílače, tím dále může přenášet signál.

Druhý faktor – jedná se o překážky v šíření signálu. Klíčenka bude mít v interiéru kratší dosah než na otevřeném prostranství. Překážkou se může stát i hustota budov, zkreslení signálu od kovových konstrukcí a další faktory.

Jak daleko sahá klíčenka alarmu?

Как далеко ловит брелок сигнализации?

Pro každý model alarmové klíčenky se rozsah může lišit. Obvykle se pohybuje od 20 do 100 metrů, ale existují i ​​alarmy, které mohou fungovat na vzdálenost až 300 metrů i více.

Je však třeba zvážit, že dosah alarmové klíčenky lze výrazně snížit v přítomnosti rušení, jako jsou stěny, kovové konstrukce nebo jiná elektronická zařízení. V takových podmínkách může být maximální dosah několikrát snížen.

Je třeba také vzít v úvahu, že dosah alarmové klíčenky se může pro různé provozní režimy lišit. Například dálkový otvírač dveří může aktivovat nebo deaktivovat alarm na větší vzdálenost než dálkový ovladač.

Účinnost poplachové klíčenky závisí také na kvalitě jejích součástí a provedení. Při výběru klíčenky byste proto měli věnovat pozornost jeho vlastnostem a recenzím ostatních majitelů.

Důležité faktory ovlivňující dosah klíčenky alarmu:

Важные факторы, влияющие на дальность действия брелока сигнализации:

 • Výkon vysílače a přijímače.
 • Frekvenční rozsah klíčenky.
 • Kvalita antény.
 • Přítomnost rušení a překážek.
 • Režim ovládání klíčenky (například otevření dveří nebo aktivace alarmu).

Obecně je dosah alarmové klíčenky individuální charakteristikou každého modelu. Při výběru klíčenky se vyplatí zvážit všechny faktory, které mohou ovlivnit její účinnost.

Jak zvýšit dosah klíčenky alarmu?

Как увеличить дальность действия брелока сигнализации?

 1. Použijte klíčenku blíže k autu.
 2. Ujistěte se, že mezi klíčenkou a vozidlem nejsou žádné překážky nebo překážky.
 3. Zkontrolujte baterie v klíčence – slabé baterie mohou snížit dojezd.
 4. Obraťte se na specialisty, kteří dokážou vylepšit fungování alarmové klíčenky.
ČTĚTE VÍCE
Kolik signálu se ztrácí při použití rozbočovače v telekomunikačních systémech?

Dodržováním těchto doporučení můžete zvýšit dosah vaší alarmové klíčenky a zajistit její spolehlivý provoz.

Dosah klíčenky alarmu: co jej určuje?

Дальность действия брелка сигнализации: что определяет?

Технические характеристики

Технические характеристики

Jedním z hlavních faktorů určujících dosah klíčenky jsou její technické vlastnosti. Při určování dosahu hraje důležitou roli výkon vysílače a provozní frekvence. Čím vyšší je výkon a frekvence vysílače, tím dále může klíčenka fungovat.

Překážky

Препятствия

Stojí však za zvážení, že dosah klíčenky lze v přítomnosti překážek výrazně snížit. Stěny, budovy, kovové konstrukce a další předměty mohou výrazně omezit dosah signálu. Proto se při výběru klíčenky alarmu vyplatí zvážit vlastnosti prostředí, ve kterém bude alarm používán.

Je důležité, aby se: Pokud plánujete klíčenku používat v interiéru nebo na velké vzdálenosti, věnujte zvláštní pozornost technickým specifikacím a výběr klíčenky s požadovaným dosahem konzultujte s odborníkem.

Za úvahu také stojí, že dosah klíčenky se může lišit v závislosti na modelu a výrobci. Proto se při výběru alarmu doporučuje věnovat pozornost recenzím a hodnocením výrobců.

Praktické výsledky: kolik metrů může signál urazit?

Практические результаты: сколько метров может пройти сигнал?

Pro určení dosahu signálu poplachové klíčenky byly provedeny speciální experimenty.

Metodika výzkumu

Методика исследования

Pro měření dosahu signálu poplachové klíčenky bylo použito speciální zařízení. Experimenty využívaly různé modely poplachových klíčenek, z nichž každá měla své vlastní technické vlastnosti, včetně výkonu signálu a frekvence.

Experiment byl proveden na otevřeném prostranství, mimo rušení, aby se eliminovalo možné rušení a překrývání signálů. Vzdálenost mezi klíčenkou a přijímačem byla pevná a měnila se pro každé měření.

Po provedení série experimentů byly získány následující výsledky:

 • Maximální vzdálenost, kterou může signál přívěsku alarmu urazit, je 100 metrů. Této hodnoty bylo dosaženo za ideálních podmínek, bez rušení nebo překrývání signálu.
 • V přítomnosti rušení (například stěny nebo překážky) se dosah signálu výrazně snižuje a může být asi 50-70 metrů.
 • Technické vlastnosti klíčenky (síla signálu a frekvence) ovlivňují dosah signálu. Čím vyšší je výkon a frekvence signálu, tím dále se může signál šířit.

Dosah signálu poplachové klíčenky tedy závisí na řadě faktorů, včetně přítomnosti rušení, technických charakteristik klíčenky a provozních podmínek. V průměru může být dosah signálu od 50 do 100 metrů.

ČTĚTE VÍCE
Co se stane, když nalijete olej pro dieselové motory do benzínového motoru - důsledky a možné problémy

Video:

Životní hack. Jak zvýšit dosah klíčenky.

Funkce alarmu Starline | O tomhle ti neřeknou

Jak jsem prodloužil dosah poplašné klíčenky Starline – jaké je řešení?