Účast v silničním provozu vyžaduje, aby řidič nejen dával pozor, ale také aby se cítil dobře. Podle dopravního řádu existují určité nemoci, které zakazují jízdu. Důvodem je možnost nepředvídatelných situací na silnici a ohrožení bezpečnosti všech účastníků silničního provozu.

Jednou z takových nemocí je epilepsie. Epileptický záchvat se může objevit náhle a vyústit ve ztrátu vědomí, svalové křeče a ztrátu kontroly nad tělem. V tomto stavu není řidič schopen reagovat na dopravní situace a může způsobit nehodu. Lidé s diagnózou epilepsie mají proto zakázáno řídit.

Další nemoc neslučitelnou s řízením je cukrovka. Během záchvatu hypoglykémie (nízká hladina cukru v krvi) může pacient pociťovat závratě, ztrátu vědomí a sníženou pozornost. To může vést ke zpoždění reakce a vytvořit nouzovou situaci na silnici. Lidé s cukrovkou by proto neměli řídit bez podpory vhodné léčby a kontroly glykémie.

Navíc je zakázáno řídit s akutním zrakovým postižením. Přítomnost zúženého zorného pole, nezralé zrakové funkce nebo výrazné snížení zrakové ostrosti vystavuje účastníky silničního provozu riziku a může vést k nehodám. Řidič musí mít dobrou viditelnost, aby si včas všiml dopravních značek, semaforů a ostatních účastníků silničního provozu.

Vliv nemocí na schopnost řídit auto

Řízení auta vyžaduje vysokou koncentraci a dobrou fyzickou i psychickou kondici. Některá onemocnění proto mohou omezovat schopnost řídit vozidlo. Podívejme se na některé z těchto onemocnění.

Narkolepsie

Нарколепсия

Narkolepsie je chronická neurologická porucha charakterizovaná nekontrolovatelnou denní spavostí a možností náhlých záchvatů spánku. Lidé s narkolepsií mohou kdykoli usnout, dokonce i během jízdy. Řízení auta s narkolepsií je proto pro řidiče i ostatní extrémně nebezpečné.

Epilepsie

Эпилепсия

Epilepsie je chronické neurologické onemocnění, které způsobuje epizodické záchvaty nekontrolovatelných záchvatů. Řidič s epilepsií může během jízdy ztratit vědomí nebo kontrolu nad svým tělem, což představuje vážné nebezpečí pro řidiče i ostatní účastníky silničního provozu.

Kardiovaskulární onemocnění

Сердечно-сосудистые заболевания

Lidé se srdečním onemocněním mohou zaznamenat epizody bolesti na hrudi, zrychlený srdeční tep nebo ztrátu vědomí. Tyto příznaky mohou vést k náhlým mdlobám nebo ztrátě kontroly nad vozidlem.

Cukrovka

Řízení může být nebezpečné pro řidiče s cukrovkou. Příliš málo nebo příliš mnoho krevního cukru může způsobit ospalost, závratě nebo záchvaty, které mohou zkrátit vaši reakční dobu a vést k nehodě.

ČTĚTE VÍCE
Jednoduché a efektivní způsoby nabíjení autobaterie doma

Kromě těchto zdravotních potíží je třeba zvážit další faktory, které mohou ovlivnit vaši schopnost řídit, jako je užívání některých léků nebo zrakové postižení.

V každém případě, kdy má řidič chronický zdravotní stav nebo užívá léky, by měl být konzultován lékař nebo odborník na bezpečnost provozu, aby určil, zda existují nějaká omezení nebo doporučení pro řízení.

Zrakové postižení a jeho vliv na řízení

Зрительные нарушения и их влияние на вождение

Zjevné zrakové problémy, jako je šedý zákal, glaukom nebo degenerace sítnice, mohou výrazně snížit zrakovou ostrost a vést ke ztrátě periferního vidění. Řidič s takovými postiženími může mít problémy s odhadováním vzdáleností a rychlostí ostatních vozidel a také s viditelností při jízdě v noci.

Častým poškozením zraku, které může ovlivnit řízení, je dalekozrakost nebo dalekozrakost. Lidé s touto poruchou mohou mít potíže s viděním na blízko, což může znesnadnit čtení dopravních značek, přístrojů na palubní desce a činností, které vyžadují rychlé reakce.

Také některá onemocnění, jako je diabetická retinopatie, mohou způsobit změny na sítnici oka a vést ke snížení zrakové ostrosti. To může vést k problémům se zaostřováním a rozpoznáváním objektů na silnici.

Problémem může být i nesprávná korekce zraku. Nošení nesprávných brýlí nebo kontaktních čoček může způsobit zkreslení vidění, snížení zrakové ostrosti a zaostření na předměty na silnici.

Všechny tyto zrakové poruchy a problémy mohou výrazně ovlivnit schopnost řidiče rychle reagovat na změny na vozovce. Proto je důležité před jízdou absolvovat odbornou lékařskou prohlídku a pravidelně kontrolovat svůj zrak, abyste mohli rychle identifikovat a vyřešit případné problémy.

Varování! Zrakové postižení může být nebezpečné nejen pro řidiče, ale i pro okolní účastníky silničního provozu. Pokud tedy zaznamenáte problémy se zrakem, včetně zákalu, dvojitého vidění nebo nesprávného zaostření, měli byste okamžitě kontaktovat odborníka.

Duševní nemoci, které narušují bezpečnou jízdu

Психические заболевания, препятствующие безопасному вождению

Депрессия

Депрессия

Deprese je jednou z nejčastějších duševních chorob. Mohou vést k výraznému poklesu nálady, energie a zájmu o život. Člověk trpící depresí může pociťovat problémy se soustředěním, ospalostí a dokonce i únavou. To vše může ovlivnit jeho reakci a schopnost adekvátně reagovat na dopravní situace.

Útoky na paniku

Панические атаки

Záchvaty paniky jsou charakterizovány bezdůvodnou a násilnou úzkostí doprovázenou fyzickými příznaky, jako je zrychlený tep, pocení, třes a pocit dušení. Záchvat paniky na silnici může vést ke ztrátě kontroly nad vozem a v důsledku toho k nehodě.

ČTĚTE VÍCE
Jakou vodu zvolit pro mytí auta - optimální volba vody pro zachování krásy a lesku auta

Navíc řada dalších duševních onemocnění, jako je schizofrenie, bipolární porucha, autismus a demence, může výrazně zhoršit schopnost bezpečně řídit. To vše je spojeno s poruchami myšlení, paměti a chování.

Vzorky lidí s duševním onemocněním neslučitelným s bezpečným řízením mohou být omezeny pravidly a zákony každé konkrétní země nebo regionu. Děje se tak, aby byla zajištěna bezpečnost řidičů i ostatních.

Kardiovaskulární onemocnění a jejich vliv na řízení dopravy

Сердечно-сосудистые заболевания и их влияние на управление транспортом

Pokud je přítomno CVD, může se u člověka objevit různé příznaky, jako je dušnost, bušení srdce, závratě a slabost. Tyto příznaky mohou negativně ovlivnit schopnost řidiče řídit vozidlo.

Jaké nemoci ovlivňují řízení?

Какие заболевания влияют на управление транспортом?

Srdeční stavy, které mohou ovlivnit schopnost řidiče řídit, zahrnují:

  • Onemocnění věnčitých tepen je stav, kdy je průtok krve do srdce omezen v důsledku zúžených nebo ucpaných tepen. To může způsobit anginu pectoris (bolest na hrudi) nebo dokonce infarkt.
  • Hypertenze je vysoký tlak v tepnách, který může vést k různým srdečním příhodám, včetně mrtvice.
  • Arytmie jsou poruchy rytmu srdečních kontrakcí. To může způsobit nepravidelný srdeční tep, pocit nepravidelného srdečního tepu nebo dokonce ztrátu vědomí.
  • Srdeční selhání je stav, kdy srdce nemůže efektivně pumpovat, což má za následek otoky a dušnost.

Vliv CVD na řízení dopravy

Влияние ССЗ на управление транспортом

Kardiovaskulární onemocnění může výrazně omezit schopnosti řidiče a ohrozit bezpečnost silničního provozu. Osoba s KVO může zaznamenat záchvaty bolesti na hrudi, ztratit vědomí nebo mít problémy s viděním nebo koordinací.

Některé léky užívané pacienty s KVO mohou také způsobit ospalost, závratě a zhoršenou reakční dobu, což může zhoršit jízdní vlastnosti.

Je důležité si uvědomit, že řízení s kardiovaskulárním onemocněním může být nebezpečné pro pacienta i ostatní.

Než začnete řídit, měli byste se poradit se svým lékařem a ujistit se, že tato činnost je bezpečná a není kontraindikována.

Pokud máte kardiovaskulární onemocnění, buďte zodpovědní a dodržujte všechna doporučení lékaře. Pamatujte, že bezpečnost silničního provozu je naší společnou věcí!

Video:

Za jakých závad je pohyb zakázán? Snadná teorie s RED Autoškolou

Jak být při řízení pozornější?

Oděsa. 8. prosince 2023. Začalo to znovu, velmi rychle.