Každý majitel vozu sní o tom, že jeho auto bude vždy fungovat bezchybně. Ne vždy však věci jdou tak, jak bychom si přáli. Jedním z nejčastějších problémů, se kterými se řidiči potýkají, je situace, kdy auto nenastartuje. V tuto chvíli vám v hlavě vyvstává mnoho otázek: co by mohlo být důvodem? Jak situaci napravit? Odpověď na otázku, kdo brání nastartování vozu, lze nalézt rozborem činnosti různých senzorů.

Existují různé senzory, které mohou být zodpovědné za spouštění motoru. Jedním z nejvýznamnějších snímačů, které mohou zabránit nastartování vašeho vozu, je však snímač polohy klikového hřídele. Snímač polohy klikového hřídele je odpovědný za určování polohy klikového hřídele při otáčení motoru a hlásí tuto informaci do řídicí jednotky motoru. Pokud snímač nefunguje správně nebo je vadný, motor nemusí nastartovat. Většina moderních vozů je vybavena snímačem polohy klikového hřídele.

Dalším důležitým snímačem, který může zabránit nastartování motoru, je snímač polohy vačkového hřídele. Snímač polohy vačkového hřídele sleduje polohu vačkového hřídele a přenáší tyto informace do elektronického systému řízení motoru. Pokud snímač vačkového hřídele selže nebo nefunguje správně, motor nemusí nastartovat. V případě problémů se startováním motoru se také vyplatí zkontrolovat činnost tohoto snímače.

Senzor tolerance: jak zabrání neoprávněnému nastartování vozu?

Датчик допуска: как он предотвращает запуск автомобиля без авторизации?

Vstupní senzor se obvykle používá ve spojení s chytrým klíčem nebo přívěskem, což je jedinečný elektronický klíč pro konkrétní vozidlo. Když se majitel vozu přiblíží k vozu a pokusí se ho nastartovat, přístupový senzor zkontroluje správný signál z chytrého klíče nebo přívěsku.

Pokud je signál očekávaný, snímač tolerance umožní nastartování motoru a řidič může bezpečně ovládat vozidlo. Pokud však signál není rozpoznán nebo není očekávaný, snímač tolerance zablokuje motor a zabrání nastartování vozidla.

Přístupový senzor je tedy důležitou součástí bezpečnostního systému vozidla, poskytuje ochranu proti krádeži a neoprávněnému použití. Zabraňuje nastartování vozidla bez správného oprávnění, chrání jej před případnými zloději aut a poskytuje majiteli klid.

Účel snímače tolerance: zajištění bezpečnosti vozidla

Цель датчика допуска: обеспечение безопасности автомобиля

Tento snímač se obvykle používá v případech, kdy je vůz vybaven moderním elektronickým řídicím systémem, který umožňuje sledovat chod motoru a různé funkce vozidla.

ČTĚTE VÍCE
Jak se správně nazývá zařízení na měření tlaku v palivové liště automobilu?

Hlavní funkce tolerančního senzoru jsou:

 1. Identifikace řidiče. Přístupový senzor lze nakonfigurovat tak, aby rozpoznával konkrétní klíče, chytré telefony nebo speciální karty, které jsou spojeny s konkrétním ovladačem. Pokud se klíč nebo karta neshoduje s registrovaným řidičem, senzor neumožní nastartování vozidla.
 2. Kontrola platných práv. Senzor vůle také dokáže zkontrolovat, zda má řidič platný řidičský průkaz. Pokud řidič řidičský průkaz nevlastní nebo je neplatný, bude zablokováno nastartování motoru.
 3. Detekce porušení. Toleranční senzor lze nakonfigurovat tak, aby detekoval určité přestupky, jako je překročení rychlosti nebo dopravní přestupky. Pokud se řidič dopustil přestupku, senzor mu nedovolí nastartovat auto.

Účelem tolerančního senzoru je tedy zajistit bezpečnost vozidla a předcházet možným nouzovým situacím. Zajišťuje, aby vůz používali pouze řidiči, kteří jsou k tomu oprávněni a dodržují pravidla silničního provozu.

Výhody použití tolerančního senzoru

Преимущества использования датчика допуска

Použití tolerančního senzoru v autě má několik výhod:

 • Bezpečnost. Přístupový senzor zabraňuje krádeži a neoprávněnému použití vozidla.
 • Řízení. Majitel vozu může ovládat, kdo a kdy může nastartovat jeho auto.
 • Prevence porušení. Toleranční senzor dokáže detekovat porušení pravidel silničního provozu, a tak předejít případným nehodám.
 • Pohodlí. Použití tolerančního senzoru umožňuje automaticky nastartovat motor bez potřeby klíče.

Obecně toleranční senzor pomáhá zvýšit bezpečnost vozu a pohodlí jeho majitele a také předchází možným nouzovým situacím a porušování pravidel silničního provozu.

Tabulka: Základní funkce tolerančního snímače

Таблица: Основные функции датчика допуска

Funkce popis
Identifikace řidiče Rozpoznávání klíčů, smartphonů nebo karet spojených s řidičem
Kontrola oprávnění Kontrola, zda má řidič platný řidičský průkaz
Detekce porušení Detekce určitých porušení, jako je překročení rychlosti

Princip činnosti tolerančního snímače: identifikace vlastníka

Принцип работы датчика допуска: идентификация владельца

Provoz snímače tolerance

Работа датчика допуска

Přístupový senzor funguje na bázi bezkontaktní identifikační technologie. Obsahuje dvě hlavní součásti: vysílač a přijímač. Vysílač je instalován ve voze a přijímač je instalován v klíči majitele.

Během provozu, kdy se majitel s klíčem přiblíží k vozidlu, zahájí vysílač tolerančního senzoru přenos vysokofrekvenčního signálu přes anténu. Přijímač v dongle přijímá tento signál a analyzuje jej.

Identifikace se provádí porovnáním jedinečného identifikátoru, který je uložen v paměti přijímače, s daty uloženými v paměti vozidla. Pokud se identifikátory shodují, pak se čidlo tolerance rozhodne povolit nastartování motoru.

ČTĚTE VÍCE
Je nebezpečné řídit auto, když selže jeden válec?

Výhody tolerančního senzoru

Преимущества датчика допуска

Použití tolerančního senzoru v autě má několik výhod:

 1. Vysoká úroveň zabezpečení. Bezpečnostní senzor zabraňuje neoprávněnému použití vozidla tím, že jej chrání před krádeží nebo neoprávněným přístupem.
 2. Snadnost použití. Majitel vozu nemusí zasouvat klíč do zapalování ani mačkat startovací tlačítko. Jednoduše tím, že je v blízkosti vozu, je klíč automaticky identifikován a umožňuje vám nastartovat motor.
 3. Spolehlivost. Toleranční senzory jsou spolehlivá a odolná zařízení. Mají vysoký stupeň ochrany před vnějšími vlivy a nouzovými situacemi.
 4. Snadná instalace a údržba. Toleranční senzory vyžadují minimální zásahy do konstrukce vozidla a umožňují snadnou výměnu klíčů nebo reset ztracených dat.

Celkově je senzor bezpečnostní prověrky účinným způsobem, jak zajistit bezpečnost vašeho vozidla a předejít možným rizikům spojeným s krádeží nebo neoprávněným použitím.

Video:

Závada imobilizéru

Alarm s automatickým startem. Imobilizér brání nastartování vozu

Jak deaktivovat imobilizér sami