Hydrokrakování je proces rafinace oleje, který produkuje olej se zlepšenými vlastnostmi. Charakteristickým rysem hydrokrakování je jeho vysoká účinnost a schopnost výrazně zlepšit kvalitu vstupní suroviny.

Ropa získaná technologií hydrokrakování má oproti tradičním metodám rafinace ropy řadu výhod. Během tohoto procesu jsou ropné produkty důkladně uvedeny do požadované čistoty, což zvyšuje ekologickou nezávadnost ropy.

Kromě toho hydrokrakování umožňuje dosáhnout zvýšené stability a stupně čištění produktu od škodlivých nečistot a kontaminantů. To je zvláště důležité pro automobilové palivo, protože olej získaný touto technologií má zlepšené antioxidační a antikorozní vlastnosti.

Technologie hydrokrakování také umožňuje řídit frakční složení oleje, tzn. zvolte optimální rozsahy varu pro různé aplikace. To umožňuje získat olej s požadovanými parametry v závislosti na konkrétních potřebách: od těžkých a vysoce popelnatých olejů používaných v energetice až po lehčí oleje pro mazací mechanismy a motory s vysokými požadavky na čistotu a čistotu.

Výhody oleje získaného technologií hydrokrakování

Преимущества масла, полученного по технологии гидрокрекинга

Olej vyrobený technologií hydrokrakování má oproti bezvodému oleji řadu významných výhod.

Zlepšená kvalita

Улучшенное качество

Hydrokrakování produkuje olej vyšší kvality než jiné výrobní metody. Proces hydrokrakování zahrnuje hloubkové čištění a regeneraci oleje, což v konečném důsledku zlepšuje jeho vlastnosti, jako je viskozita, stabilita a stupeň čištění od nečistot.

Zvýšená životnost oleje

Увеличение срока службы масла

Olej vyrobený hydrokrakováním má vyšší tepelnou a oxidační stabilitu. To umožňuje, aby si olej po dlouhou dobu zachoval své výkonnostní vlastnosti a prodlužoval jeho životnost.

Hydrokrakování také umožňuje delší intervaly výměny oleje v motorech a dalších zařízeních, což má za následek nižší náklady na údržbu a zvýšenou produktivitu.

Jinými slovy, olej vyrobený pomocí technologie hydrokrakování poskytuje významné výhody v podobě zlepšené kvality a prodloužené životnosti, díky čemuž je preferovanou volbou pro mnoho průmyslových a automobilových aplikací.

Nižší obsah aromatických uhlovodíků

Aromatické uhlovodíky v ropě jsou vysokooktanové a těžké sloučeniny, které přispívají k tvorbě sazí a usazenin na povrchu motoru. Nižší obsah aromatických uhlovodíků v hydrokrakovacím oleji proto zajišťuje čistší a efektivnější proces spalování a také zvyšuje životnost motoru.

Výhody snížení hladiny aromatických uhlovodíků:

Преимущества снижения уровня ароматических углеводородов:

  1. Zlepšené ekologické vlastnosti – Olej s nižším obsahem aromatických uhlovodíků pomáhá snižovat emise škodlivých látek do životního prostředí, jako jsou oxidy dusíku a uhlovodíky.
  2. Zvýšená účinnost motoru – Čistší spalování zlepšuje výkon motoru, což má za následek vyšší výkon a nižší spotřebu paliva.
  3. Prodloužená životnost motoru – absence sazí a usazenin na povrchu motoru snižuje opotřebení a zvyšuje spolehlivost motoru, což následně prodlužuje jeho životnost.
ČTĚTE VÍCE
Máte problém s pěnou v hydraulickém systému? Zjistěte, co dělat, abyste odstranili hydraulickou pěnu a obnovili normální provoz vašeho zařízení!

Hydrokrakový olej s nižším obsahem aromatických uhlovodíků má tedy řadu výhod, díky kterým je stabilnější a efektivnější pro použití v motorech. To pomáhá šetřit palivo a prodlužovat životnost motoru a také snižuje negativní dopad na životní prostředí.

Vysoká viskozita

Высокий показатель вязкости

Vysoká viskozita oleje může být prospěšná v mnoha aplikacích. Například v automobilovém průmyslu poskytuje olej s vysokou viskozitou účinnější mazání motorů za vysokých teplot a extrémních provozních podmínek.

Oleje s vysokým viskozitním indexem mají navíc zlepšenou ochranu proti opotřebení a korozi, což zvyšuje odolnost a spolehlivost provozních částí a mechanismů.

Je však třeba poznamenat, že vysoká viskozita oleje může omezit jeho použití v některých aplikacích, zejména v oblastech s nízkou teplotou. V těchto případech se doporučuje věnovat pozornost dalším vlastnostem oleje a vybrat produkt, který je vhodný pro konkrétní provozní podmínky.

Zlepšený výkon

Улучшенные эксплуатационные характеристики

Olej získaný pomocí technologie hydrokrakování má řadu vylepšených výkonnostních charakteristik ve srovnání s jinými typy olejů.

Jednou z hlavních výhod oleje získaného pomocí technologie hydrokrakování je jeho vysoká úroveň čištění. Proces hydrokrakování odstraňuje škodlivé nečistoty, jako je síra, aromáty a kovy. To umožňuje výrazně omezit korozní procesy v motoru a zvýšit jeho životnost.

Kromě toho má olej získaný pomocí technologie hydrokrakování vynikající stabilitu v širokém teplotním rozsahu. Své vlastnosti si zachovává i za extrémních povětrnostních podmínek jako je horko nebo mráz. To zaručuje efektivní provoz motoru za jakýchkoli klimatických podmínek.

Další důležitou výhodou oleje získaného technologií hydrokrakování je jeho vysoký stupeň čistoty. To poskytuje lepší mazání a ochranu motoru a zlepšuje účinnost a výkon motoru.

Vývoj a aplikace technologie hydrokrakování umožňuje vytvářet oleje se zlepšenými výkonnostními charakteristikami, které přispívají ke spolehlivějšímu a efektivnějšímu provozu různých typů motorů.

Video:

HYDROKRACKOVÉ OLEJE: CO TO SKUTEČNĚ JE

Jaký druh oleje bych měl použít? Syntetická, polosyntetická nebo minerální voda!?

Který motorový olej je lepší, 0W nebo 5W? Čí recept je lepší?