Ložisko náboje – jedna z nejdůležitějších částí vozu, zodpovědná za pohyb kola. Jako každá jiná součást však podléhá opotřebení. Pojďme zjistit, proč se problémy s ložisky kol vyskytují tak často a jak jim lze předejít.

Jedním z hlavních faktorů ovlivňujících životnost ložisek kola je nesprávná montáž a seřízení náboje kola. Pokud je instalace provedena špatně nebo seřízení není provedeno správně, rozbočovač může začít selhávat a stát se zdrojem problémů. Proto je velmi důležité obrátit se na profesionály, kteří dokážou tuto operaci provést efektivně a správně hned napoprvé.

Další příčinou selhání ložiska kola může být nekonzistentní mazání nebo nekvalitní mazání. Mazání ložisek hraje důležitou roli v jejich provozu – nejen že snižuje tření, ale také ložiska ochlazuje a pomáhá jim předcházet přehřívání. Proto jsou pravidelné kontroly a výměny maziv důležitými body údržby vozu.

Co zabíjí ložisko kola?

Что убивает подшипник ступицы?

1. Nedostatek mazání

1. Недостаток смазки

Nedostatek mazání je jednou z hlavních příčin selhání ložisek kola. Pokud není ložisko dostatečně mazáno nebo mazivo stárne, výrazně se zvyšuje tření a opotřebení. Výsledkem je, že ložisko začne vydávat hluk, jsou cítit vibrace a nakonec může selhat.

2. Poškození vnějšího prostředí

2. Повреждение внешней среды

Provoz vozidla na špatně zpevněných cestách, překonávání nerovností nebo pád do výmolu může negativně ovlivnit ložiska kol. Poškození prostředí, jako jsou nárazy, vibrace nebo vystavení nečistotám a vlhkosti, mohou způsobit selhání ložisek.

Pro ochranu ložiska před těmito vnějšími faktory se doporučuje použít ochranu (kryt nečistot), která zabrání pronikání nečistot a vlhkosti do ložiska.

3. Vysoká zátěž

3. Высокая нагрузка

Ložisko kola podléhá značnému zatížení, když se vozidlo pohybuje. Důvody vysokého zatížení mohou být různé, například přenos hmotnosti vozidla na zadní nápravu, přetížení, jízda vysokou rychlostí nebo časté brzdění. Při překročení nosnosti ložiska může dojít k přehřátí a poškození.

Je důležité zajistit, aby vozidlo nepřekračovalo stanovenou nosnost a limity zatížení. Pravidelná údržba a kontrola ložisek pomůže zvýšit jejich životnost a zabránit poruchám.

Chyby vedoucí k selhání ložiska kola

Ошибки, приводящие к поломке подшипника ступицы

1. Nesprávná údržba a péče. Nedostatečné čištění a mazání ložiska kola může vést k opotřebení a prasklinám na jeho povrchu. Pravidelná údržba, včetně čištění a mazání ložiska, pomůže předejít selhání ložiska.

ČTĚTE VÍCE
Jak určit správnou polohu volnoběžného šroubu v motoru a předejít problémům se startováním a provozem vozu?

2. Zvýšená zátěž. Ložisko kola může selhat, pokud je překročeno povolené zatížení vozidla. K tomu často dochází v důsledku nesprávné instalace přídavného zařízení a také v případě přepravy těžkých nákladů.

3. Vnikání nečistot a vlhkosti. Nečistoty, prach a vlhkost, které se dostanou dovnitř ložiska kola, mohou způsobit jeho zablokování. Navíc kontakt s vodou může způsobit rez a korozi ložiska, což také povede k jeho selhání.

4. Nesprávná instalace. Nesprávná instalace ložiska kola může mít za následek nesouosost nebo nesprávné umístění. To může způsobit tření, poškození a selhání ložisek.

5. Opotřebení souvisejících dílů. Opotřebení jiných dílů, jako je brzdový kotouč nebo destičky, může způsobit nesprávnou funkci a poškození ložiska kola. Pro zachování celistvosti ložiska je proto velmi důležitá pravidelná kontrola a výměna opotřebovaných dílů.

Je důležité pochopit, že kterákoli z těchto chyb může vést k selhání ložiska kola. Nedílnou součástí péče o vůz a prevence nehod na silnicích je proto pravidelná kontrola, údržba a výměna opotřebovaných dílů.

Známky opotřebení ložisek kola

Признаки износа подшипника ступицы

1. Hluk a vibrace

1. Шумы и вибрация

Jedním z prvních a nejběžnějších příznaků opotřebení ložisek kol je výskyt hluku a vibrací, když se vozidlo pohybuje. Pokud si všimnete takových zvuků, zejména při zatáčení, pravděpodobně to znamená problém s ložiskem kola.

2. Vysoká teplota

Opotřebené ložisko kola se může při jízdě zahřát. Pokud máte pocit, že z rozbočovače vychází velké teplo, může to být známka problému. Je důležité věnovat pozornost dalším známkám opotřebení, jako je hluk a vibrace.

Opotřebené ložisko náboje může způsobit vůli, tedy mezeru mezi nábojem a kloubem zavěšení. Pokud má náboj při otáčení nadměrnou vůli, může to znamenat problém.

Opotřebené ložisko kola může vést ke špatnému brzdnému výkonu vašeho vozidla. Pokud se vám zdá, že doba brzdění se znatelně prodloužila, může to být způsobeno problémem v ložisku náboje.

Rozbité nebo vadné ložisko kola může způsobit poruchu systému ABS, který ovládá protiblokovací brzdy. Pokud se na přístrojové desce objeví varovná kontrolka, může to být způsobeno problémem s ložiskem kola.

Pokud je zjištěn alespoň jeden z uvedených příznaků, doporučuje se kontaktovat specialisty, aby provedli vhodnou diagnostiku a včas vyměnili ložisko kola. Předejdete tak dalším problémům a zajistíte bezpečný provoz vozidla.

ČTĚTE VÍCE
Metody zjišťování poruchy elektronické řídicí jednotky (ECU) a jejich diagnostika

Video:

Jak zkontrolovat ložisko kola?

Hučení v autě je jako v letadle. Které ložisko vydává hluk? Jak určit? Nissan X-Trail 31.

Technik Tesly mi ukázal, jak namazat ložisko bez jeho otevření. Teď dělám to samé