Křižovatky jsou jedny z nejnebezpečnějších míst na silnici. Vyvstává mnoho otázek: kdo musí ustoupit, jak správně zatočit, jak pochopit, že vás nechají projít a mnoho dalšího. Abyste mohli být bezpečným účastníkem silničního provozu, je důležité znát odpovědi na tyto otázky.

Podle dopravních pravidel je na křižovatkách hlavní a vedlejší proud. O tom, kdo je v jakém toku, se rozhoduje na základě následujících značek: přítomnost kontrolního zařízení, značky umístěné na křižovatce a dopravní značení. Hlavním tokem je tok aut pohybujících se po hlavní silnici a vedlejší tok je tok, který je nucen ustoupit těm na hlavní silnici.

Existují také univerzální pravidla, která vám pomohou pochopit priority. Obvykle, pokud nejsou žádné značky nebo signály, je předepsáno pravidlo „vlevo dává přednost v jízdě“, což znamená, že musíte dát přednost těm, kteří jedou po vaší pravici. Pokud jste na vedlejší silnici, musíte dát přednost těm, kteří jedou po hlavní silnici. Je však třeba pamatovat na to, že jde o základní pravidlo a existují výjimky a další případy, kdy musíte ustoupit.

Jak správně ustupovat na křižovatkách?

Как правильно уступать на перекрестках?

Zde je několik základních pravidel, která vám pomohou správně ustoupit na křižovatkách:

 1. Když se blížíte ke křižovatce, vždy zpomalte a buďte připraveni zastavit. Vyhodnoťte situaci na silnici a analyzujte pohyb ostatních vozidel.
 2. Pokud jsou na křižovatce semafory, řiďte se jejich signály. Zelené světlo znamená, že se můžete pohybovat, oranžové znamená, že se chystáte změnit na červenou a červené světlo znamená, že byste měli zastavit.
 3. Pokud na křižovatce nejsou semafory nebo jsou nefunkční, musí dát řidič přijíždějící ke křižovatce přednost v jízdě jinému řidiči již na křižovatce nebo řidiči jedoucímu zprava.
 4. Vjíždí-li do nesprávně řízené křižovatky nebo do křižovatky bez přednosti současně více vozidel, musí dát přednost v jízdě řidiči jedoucí po hlavní a řidiči jedoucí po vedlejší silnici jim.
 5. Pokud máte v úmyslu na křižovatce odbočit doleva, podvolte se protijedoucímu provozu a počkejte, až bude protijedoucí.
 6. Pokud je na křižovatce přechod pro chodce, musí dát řidič chodcům přednost.
 7. Pravidla pro jízdu na křižovatkách mohou být upravena dopravními značkami nebo značením. Je důležité věnovat velkou pozornost značkám a značení na silnici, abyste v případě potřeby mohli správně ustoupit.
ČTĚTE VÍCE
Pět klíčových dovedností, které musí profesionální podpora zvládnout, aby mohla úspěšně hrát v týmovém režimu

Pamatujte, že dodržování pravidel podřazování na křižovatkách zajišťuje bezpečnost všech účastníků silničního provozu. Buďte opatrní, opatrní a vždy dodržujte pravidla. Bezpečnost by měla být vaší prioritou na silnici.

Pravidla a povinnosti řidiče

Правила и обязанности водителя

Řidič má následující povinnosti:

 1. Dodržujte pravidla silničního provozu (TRAF).
 2. Dejte přednost chodcům přecházejícím vozovku na přechodu pro chodce nebo mimo něj a také dodržujte rychlostní limit při přibližování se k přechodu pro chodce.
 3. Dejte přednost vozidlům záchranné služby (hasiči, sanitky, policie) pohybujícím se se zapnutými blikajícími světly a zvukovými signály.
 4. Dejte přednost v jízdě vozidlům pohybujícím se po hlavní silnici, pokud je řidič na vedlejší komunikaci.
 5. Při objíždění překážky dejte přednost.
 6. Dej přednost v jízdě při otáčení do protisměru nebo při odbočovacím manévru.
 7. Dej přednost v jízdě, když vjíždíš do protijedoucího provozu za účelem předjíždění.

Přednost na křižovatkách lze určovat různými způsoby: světlem nebo dopravním značením. Pokud není přednost v jízdě, musí dát řidič přednost vlevo a jet mimořádně opatrně.

Je důležité mít na paměti, že pravidla a povinnosti řidiče na silnici jsou vyvíjeny v zájmu zachování života, zdraví a bezpečnosti účastníků silničního provozu. Pro svou bezpečnost i bezpečnost ostatních musíte vždy dodržovat pravidla silničního provozu, být na silnici opatrní a obezřetní.

Obtížné případy na křižovatkách

Сложные случаи на перекрестках

Na silnicích se vyskytují různé situace, které mohou ztěžovat určení, komu na křižovatce ustoupit. Je důležité pamatovat na pravidla silničního provozu a být pozorní ve všech situacích.

1. Křižovatka bez semaforů:

Pokud na křižovatce není semafor a není tam značka „Dej přednost v jízdě“, řidiči by měli dodržovat následující pravidla:

 • Automobilu přijíždějícímu zprava dává přednost auto přijíždějící zleva.
 • Blíží-li se dvě auta současně zleva i zprava, dává přednost auto, které odbočuje vlevo.
 • Při odbočování vpravo nebo přímé jízdě dávají přednost v jízdě auta jedoucí rovně nebo odbočující vlevo.
 • V případě, že se blíží dvě auta současně a obě odbočují vlevo, musí každý řidič dát přednost tomu druhému.

2. Čtyřcestná křižovatka:

Na čtyřsměrných křižovatkách s neřízeným provozem, kde nejsou semafory nebo regulační značky, by se řidiči měli řídit těmito pravidly:

 • Řidič musí dát přednost vozidlu blížícímu se zprava, pokud se blíží ve stejnou dobu.
 • Pokud se dvě auta přibližují současně a obě odbočují vpravo, musí každý řidič nechat předjet druhé.
 • V případě, že se blíží dvě auta současně a obě odbočují vlevo, musí každý řidič dát přednost tomu druhému.
ČTĚTE VÍCE
Jak se bezpečně a efektivně pohybovat po cyklostezkách ve městě i v přírodě - doporučení a tipy

3. Otočná šipka:

Pokud je na křižovatce instalován semafor s odbočovací šipkou, musí dát řidiči přednost vozidlům jedoucím po hlavní silnici. I když semafor umožňuje odbočení, řidiči s odbočovací šipkou musí ustoupit vozidlům jedoucím bez odbočovací šipky.

Je důležité si uvědomit, že v každé situaci na křižovatce musíte být pozorní a dodržovat pravidla silničního provozu. Musíte být připraveni na různé scénáře a správné reakce na každý z nich.

Jak snížit riziko nehod na křižovatkách?

1. Dodržujte rychlostní limit. Když se blížíte ke křižovatce, měli byste snížit rychlost, abyste měli dostatek času na správné rozhodnutí a manévr.

2. Věnujte pozornost dopravnímu značení. Je důležité zajistit dodržování dopravního značení na křižovatce. Dejte přednost těm, kteří mají přednost v jízdě.

3. Používejte blinkry. Před odbočením na křižovatce vždy použijte blinkry, abyste ostatní řidiče upozornili na své úmysly. To pomůže snížit riziko kolize.

4. Udržujte si odstup. Mezi vozidly ponechejte dostatečnou vzdálenost, abyste mohli v případě potřeby bezpečně zastavit nebo manévrovat.

5. Buďte pozorní k chodcům. Na křižovatkách byste měli vždy dát přednost chodcům. Než budete pokračovat, ujistěte se, že všichni chodci přešli silnici.

Dodržování těchto doporučení pomůže snížit riziko dopravních nehod na křižovatkách a vaše cesty budou bezpečnější.

Video:

Pasti INTERFERENCE VPRAVO: chyby, nehody, neobvyklé situace

Rozcestí

NIKDY se takto neotáčejte! Pravidla pro odbočování na křižovatkách: trajektorie, omezení, pokuty