Ukazatel tlaku oleje na přístrojové desce vozu je jedním z nejdůležitějších a informativních prvků, který pomáhá řidiči sledovat stav motoru. Když se však tato kontrolka rozsvítí, může to u každého majitele vozu způsobit úzkost a obavy.

Možné příčiny rozsvícení kontrolky tlaku oleje na přístrojové desce vozidla mohou být různé. Jedním z hlavních důvodů může být nízký tlak oleje v motoru. Pokud olej neudrží požadovaný tlak, může způsobit tření a opotřebení vnitřních částí motoru, což může vést k poruše nebo poškození motoru.

Co dělat, když se rozsvítí kontrolka tlaku oleje? V první řadě je potřeba okamžitě přestat, aby se problém nezhoršil. Zkontrolujte hladinu oleje pomocí měrky. Pokud je hladina oleje pod doporučenou úrovní, doplňte olej na požadovanou úroveň. Pokud je však hladina oleje normální a kontrolka stále svítí, může být nutné provést odbornou diagnostiku motoru vašeho vozidla.

Kromě nízké hladiny oleje může být dalším důvodem rozsvícení kontrolky tlaku oleje nefunkční snímač tlaku oleje, ucpané olejové kanály nebo filtry, nevhodná kvalita používaného oleje nebo dokonce problém s elektrickým systémem vozidla. Všechny tyto problémy vyžadují vážný zásah a lze je vyřešit pouze návštěvou autoservisu.

Je důležité vědět, že ignorování kontrolky tlaku oleje, která se rozsvítí, může mít za následek vážné poškození motoru a odpovídající vysoké náklady na opravu. Pokud se tedy indikátor rozsvítí, je lepší kontaktovat odborníka, abyste zjistili a odstranili příčinu této poruchy.

Co byste měli dělat, když se na palubní desce vašeho auta rozsvítí kontrolka tlaku oleje?

Что делать, если загорается индикатор давления масла на панели приборов автомобиля?

Pokud se na přístrojové desce vozidla rozsvítí kontrolka tlaku oleje, může to znamenat problémy s motorem, které vyžadují okamžitou pozornost. Aby se předešlo možnému poškození vozidla a byla zajištěna bezpečnost, je třeba provést následující kroky:

1. Okamžitě zastavte a vypněte motor.

1. Сразу же остановитесь и выключите двигатель.

Pokud se kontrolka tlaku oleje rozsvítí, může to znamenat nízkou hladinu oleje nebo problém s olejovým čerpadlem. Nastartování vozidla a pokračování v jízdě může způsobit vážné poškození motoru.

2. Zkontrolujte hladinu a kvalitu oleje.

Otevřete kapotu a pomocí měrky zkontrolujte hladinu oleje. Ujistěte se, že hladina oleje je v doporučeném rozsahu. V případě potřeby doplňte čistý motorový olej o vhodné viskozitě.

ČTĚTE VÍCE
Jak poznáte, že vaše pneumatiky mají snímač tlaku?

Pozor také na kvalitu oleje. Pokud je znečištěný nebo obsahuje kovové částice, může to znamenat problémy s mazacím systémem a vyžadovat odbornou kontrolu a výměnu oleje.

Je důležité mít na paměti, že hladinu oleje byste měli kontrolovat pouze při studeném motoru po zastavení na rovném povrchu.

Pokud je hladina oleje v normálních mezích a kontrolka stále svítí, měli byste kontaktovat autoservis, aby diagnostikovali mazací systém a opravili závady.

Ignorování problémů s tlakem oleje může vést k vážnému poškození motoru a potenciálně nebezpečným situacím na silnici. Pokud se tedy rozsvítí kontrolka tlaku oleje, je nutné co nejdříve přijmout opatření k jejich odstranění.

Příčiny problémů s tlakem oleje Možné důsledky
Nízká hladina oleje Motor se může přehřát a způsobit vážné poškození.
Porucha olejového čerpadla Nedostatečné mazání motoru může vést k poruše motoru
Ucpané olejové kanály Zvýšené opotřebení částí motoru a možnost poruchy motoru
Porucha snímače tlaku oleje Neschopnost kontrolovat hladinu a tlak motorového oleje

Příčiny a možné problémy

Причины и возможные проблемы

Pokud se na přístrojové desce vašeho vozidla rozsvítí kontrolka tlaku oleje, může to znamenat možné problémy s mazacím systémem motoru. Níže uvádíme několik důvodů, proč se světlo může rozsvítit:

Nízká hladina oleje: Jedním z možných důvodů rozsvícení kontrolky tlaku oleje může být nedostatek oleje v motoru. Nízká hladina oleje může znamenat netěsnost nebo motor postupně spaluje olej.

Chyba senzoru: Problémem může být poškozený nebo vadný snímač tlaku oleje. V takovém případě se může kontrolka někdy za jízdy rozsvítit nebo zůstat trvale svítit.

Ucpaný mazací systém: Pokud se systém mazání motoru zanese nečistotami, usazeninami nebo kovovými částicemi, může to způsobit problémy s tlakem oleje. V důsledku toho se může kontrolka rozsvítit, aby upozornila na omezený nebo nedostatečný tlak oleje.

Vadné čerpadlo mazání: Pokud čerpadlo mazání motoru nefunguje správně, může to způsobit pokles tlaku oleje. Pokud je tlak oleje nedostatečný, kontrolka se může rozsvítit.

Poškození filtru olejového čerpadla: Pokud je poškozen filtr olejového čerpadla, může se snížit tlak oleje v mazacím systému. To může způsobit rozsvícení indikátoru tlaku oleje.

ČTĚTE VÍCE
Výhody a nevýhody bubnových a kotoučových brzd – co je pro vaše auto lepší?

Pokud se na přístrojové desce rozsvítí kontrolka tlaku oleje, je důležité okamžitě kontaktovat autoservis nebo kvalifikovaného automechanika, aby zkontrolovali a opravili možný problém. Sledování a pravidelná údržba mazacího systému pomůže předejít vážnému poškození motoru a zajistí jeho dlouhodobý výkon.

Důležitá doporučení pro motoristy

Важные рекомендации для автомобилистов

1. Pravidelně kontrolujte hladinu motorového oleje. Pokud se rozsvítí kontrolka tlaku oleje, může to být způsobeno nedostatkem oleje nebo nesprávnou hladinou oleje. Pokud kontrolka svítí, zastavte vozidlo a zkontrolujte hladinu oleje pomocí olejové zátky.

2. Zkontrolujte hustotu oleje. Pokud je olej příliš řídký nebo znečištěný, nemusí dodávat mazacímu systému požadovaný tlak. Stanovte si pravidelné intervaly výměny oleje a používejte kvalitní motorový olej doporučený výrobcem vozidla.

3. Dávejte pozor na teplotu motoru. Přehřátí motoru může být způsobeno nesprávným tlakem oleje. Ujistěte se, že chladicí systém funguje správně a během jízdy sledujte teplotu motoru.

4. Zkontrolujte činnost olejového čerpadla. Pokud olejové čerpadlo nefunguje správně, nemusí vytvářet dostatečný tlak oleje. Pokud je nedostatečný tlak oleje způsoben vadným olejovým čerpadlem, doporučuje se obrátit se na profesionálního automechanika za účelem diagnostiky a výměny.

5. Pokud po dodržení všech doporučení problém s ukazatelem tlaku oleje nezmizí nebo se znovu objeví, nepokoušejte se pokračovat v jízdě. Funkce mazání motoru je pro jeho chod jednou z nejdůležitějších a ignorování problému může vést k vážnému poškození motoru.

6. Pokud se objeví indikátor tlaku oleje, podívejte se do uživatelské příručky vozidla a přečtěte si doporučení výrobce. Část “Přístrojová deska” může obsahovat informace o možných důvodech rozsvícení kontrolky tlaku oleje a dalších opatřeních, která je třeba provést.

Video:

Není tlak oleje a kontrolka tlaku svítí! Jednoduchý důvod

LADA GRANTA FL Žádný tlak oleje Červená kontrolka tlaku motorového oleje svítí dlouhou dobu

Volkswagen. Kontrolka tlaku oleje bliká, bzučák pípá