Startování auta s CVT – jedná se o speciální proces, který vyžaduje pozornost a přesnost. CVT je automatická převodovka, která nemá konvenční převody a pracuje s řemenem, řemenicí a kužely. Spouštění motoru s převodovkou CVT vyžaduje některá zvláštní opatření, aby se zabránilo poškození motoru a zajistila se jeho dlouhá životnost.

Než nastartujete vozidlo s CVT, ujistěte se, že dodržujete tyto kroky:

 • Umístěte řadicí páku do polohy „Parkování“ (P).
 • Sešlápněte brzdový pedál a ujistěte se, že plně podpírá vozidlo.
 • Ujistěte se, že motor je v dobrém provozním stavu a běží stabilní rychlostí.

Po dokončení těchto kroků můžete přistoupit k nastartování vozu. Zasuňte klíček zapalování do zámku, otočte jej do polohy START a držte jej, dokud motor nenaskočí. Zároveň nepřepínejte řadicí páku do polohy „Jízda“ (D) a neuvolňujte brzdový pedál, dokud není chod motoru zcela stabilizovaný. Poté opatrně sejměte pedál zastavení a rozjeďte se.

Je důležité si uvědomit,, že při startování vozu s CVT se nedoporučuje silně sešlápnout plynový pedál nebo náhle trhnout, protože to může negativně ovlivnit činnost CVT a vést k jeho poruše. Nezapomeňte také, že couvání je možné až po úplném zastavení vozidla a přepnutí řadicí páky do příslušné polohy.

Dodržováním těchto doporučení budete schopni správně nastartovat vůz s CVT a zajistit jeho spolehlivý a bezpečný provoz.

Jak správně nastartovat auto s CVT?

Как правильно заводить автомобиль с вариатором?

 1. Ujistěte se, že je vůz v režimu Park nebo Protect. Tento režim se obvykle aktivuje při volbě polohy řadicí páky.
 2. Vložte klíček zapalování a otočte jej do polohy “Start”. V tomto okamžiku zkontrolujte, zda je sešlápnutý brzdový pedál.
 3. Stiskněte tlačítko “Start/Stop” nebo otočte klíčkem zapalování dále do polohy “Wind” nebo “Run”.
 4. Postupně uvolňujte brzdový pedál a ujistěte se, že je řadicí páka v poloze Park nebo Protect.
 5. Sledujte přístrojovou desku a ujistěte se, že indikátory mají správné hodnoty.
 6. Pokud se potřebujete pohnout, začněte pomalu sešlápnout plynový pedál, dokud nedosáhnete požadované rychlosti.

Je důležité si uvědomit, že při startování vozu s CVT byste neměli držet startovací pedál dlouho. Pokud auto nenastartuje napoprvé, chvíli počkejte a zkuste to znovu.

Nyní, když víte, jak správně nastartovat auto s CVT, můžete bezpečně vyrazit na silnici. Užij si výlet!

ČTĚTE VÍCE
Jak kompetentně zorganizovat přepravu nadrozměrného nákladu a co byste o takové přepravě měli vědět

Příprava vozu před nastartováním

Подготовка автомобиля перед заводкой

Než začnete startovat auto s CVT, musíte provést několik přípravných kroků:

1. Ujistěte se, že je vůz v režimu „Parkování“: Před nastartováním vozidla nezapomeňte přesunout řadicí páku do polohy „P“, abyste zabránili neočekávanému pohybu a zajistili bezpečnost.

2. Zkontrolujte polohu pedálů: Ujistěte se, že je pedál spojky nebo brzdy zcela uvolněn. To je nezbytné, aby se zabránilo aktivaci ochranného mechanismu, který by mohl zabránit spuštění.

3. Zkontrolujte hladinu paliva: Před nastartováním vozu s převodovkou CVT se doporučuje ujistit se, že hladina paliva v nádrži je dostatečná pro nastartování motoru. Nízká hladina paliva může způsobit selhání startování.

4. Zkontrolujte stav baterie: Než se pokusíte nastartovat auto s CVT, nezapomeňte zkontrolovat stav baterie. Ujistěte se, že je nabitý a v dobrém stavu. Měřič můžete použít ke kontrole napětí baterie, abyste se ujistili, že je v přijatelných mezích.

5. Vložte klíč do zámku: vložte klíč do zapalování vozu. Ujistěte se, že je jeho poloha nastavena na Vypnuto. V této poloze lze klíč otočit a vyjmout.

6. Zkontrolujte, zda vůz nemá zapnuté elektrické spotřebiče: Před nastartováním vozu se doporučuje ujistit se, že všechny elektrické spotřebiče, jako jsou světlomety, klimatizace, rádio a další, jsou vypnuté. To pomůže snížit zatížení baterie a zvýšit pravděpodobnost úspěšného nastartování.

Po dokončení všech těchto přípravných kroků budete připraveni úspěšně nastartovat auto s CVT.

Pořadí akcí při startování vozu s CVT

Последовательность действий при заводке автомобиля с вариатором

Krok 1: Zkontrolujte polohu pák

Шаг 1: Проверьте положение рычагов

Před nastartováním motoru se ujistěte, že je řadicí páka CVT v poloze „P“ (parkování) a je aktivována ruční brzda. To je důležité pro zamezení nežádoucího pohybu vozu při startování.

Krok 2: Ujistěte se, že pedály jsou ve správné poloze

Ujistěte se, že je brzdový pedál sešlápnutý až na doraz. Zabráníte tak nechtěnému pohybu vozidla při startování motoru. Také se ujistěte, že není sešlápnutý pedál spojky – CVT nevyžaduje ruční řazení.

Krok 3: Nastartujte motor

Шаг 3: Заведите двигатель

Vložte klíček zapalování do zámku a otočte jej do polohy “Start”. Počkejte, dokud se systém předehřívání nevypne, jak ukazuje kontrolka na palubní desce. Poté stiskněte tlačítko startování motoru nebo otočte klíček do polohy „Start“, dokud motor nenaskočí. Během startování nezapomeňte sledovat kontrolky na palubní desce.

ČTĚTE VÍCE
Je povinné zaregistrovat tažné zařízení na autě v roce 2023 a jak to udělat a proč?

Vezměte prosím na vědomí: Při spouštění motoru automobilu s CVT byste neměli držet klíček v poloze „Wind“ nebo „Start“ po dlouhou dobu, protože to může vést k nadměrnému zahřívání startéru a zvýšenému opotřebení.

Krok 4: Zkontrolujte funkci variátoru

Шаг 4: Проверьте работу вариатора

Po úspěšném nastartování motoru zkontrolujte činnost variátoru. Ujistěte se, že vůz hladce řadí z P do D (jízda) nebo R (zpátečka) a pohybuje se bez cukání. Pokud zaznamenáte neobvyklé zvuky nebo vibrace, přečtěte si návod k obsluze nebo se obraťte na odborníka.

Dodržováním tohoto sledu kroků budete moci své vozidlo CVT bezpečně a správně nastartovat a připravit ho na pohodlnou a bezpečnou jízdu.

Provozní řád po nastartování vozu s CVT

Po úspěšném nastartování vozu s CVT je nutné dodržovat řadu provozních pravidel, aby byla maximalizována jeho životnost a byla zajištěna bezpečnost řidiče i cestujících.

1. Zkontrolujte hladinu oleje

1. Проверьте уровень масла

Před každou jízdou se musíte ujistit, že je ve variátoru dostatečná hladina oleje. Zkontrolujte hladinu podle doporučení výrobce vozidla a v případě potřeby doplňte olej.

2. V případě potřeby se ujistěte, že je vůz v parkovacím režimu

2. При необходимости, убедитесь, что автомобиль находится в режиме парковки

Při opouštění vozidla se ujistěte, že je CVT v poloze „P“ (parkování). Tím zabráníte nechtěnému pohybu vozidla, když zůstane za sebou.

3. Správně používejte režimy CVT

3. Пользуйтесь режимами вариатора правильно

CVT je vybaveno různými režimy (D – jízda, N – neutrál, R – zpátečka), které je třeba v závislosti na situaci správně používat. Při pohybu vpřed se obvykle používá režim „D“ a při nutnosti couvání se používá „R“. Neutrální režim „N“ se používá pouze pro parkování nebo tažení vozidla.

4. Sledujte přehřívání variátoru

4. Следите за перегревом вариатора

Aby nedošlo k přehřátí variátoru, nedoporučuje se stát v dopravních zácpách nebo stát na místě po dlouhou dobu s běžícím motorem. Před dlouhodobým parkováním je lepší přepnout variátor do neutrálního režimu „N“ a vypnout motor.

5. Pravidelně udržujte CVT

5. Регулярно обслуживайте вариатор

Pro zajištění normálního provozu variátoru se doporučuje dodržovat pokyny pro údržbu výrobce. Pravidelná výměna oleje, čištění filtrů a kontrola stavu komponentů pomůže předejít poruchám a prodlouží životnost variátoru.

 • Před každou jízdou zkontrolujte hladinu oleje.
 • Před odjezdem se ujistěte, že je auto v parku.
 • Použijte režimy CVT podle situace.
 • Vyhněte se dlouhodobému parkování s běžícím motorem, aby nedošlo k přehřátí variátoru.
 • CVT pravidelně udržujte podle doporučení výrobce.
ČTĚTE VÍCE
Omezovač rychlosti na autě - cena, typy, princip fungování a přínosy pro bezpečnost provozu

Video:

Jak správně používat variátor (CVT) ve vašem autě | Poraďte

➰ TAŽENÍ VOZU S CVT (automatická převodovka). CO SE STANE A JAK SPRÁVNĚ ŘÍDIT AUTO S AUTOMATICKOU PŘEVODOVKOU NEBO CVT?

Jak nastartovat auto s automatickou převodovkou. Posloupnost akcí. Rozdíly od mechaniky. Začátek Konec.