Pojistky jsou důležitou součástí elektrického systému vozidla. Jejich hlavním účelem je chránit vozidlo a jeho elektrické součásti před přetížením a zkratem. Bez správných pojistek může mít vaše vozidlo vážné problémy, včetně elektrických požárů.

Existuje několik typů pojistek, které lze nalézt v autě. Jednou z nejběžnějších jsou skleněné pojistky. Vypadají jako malé skleněné trubičky s kovovými konci. Skleněné pojistky se používají ve starších modelech automobilů a chrání různé elektrické obvody, jako je zapalovací systém, světla a rádio.

Dalším typem pojistek jsou pojistky, které jsou vyrobeny z kovu s tavnými články. Používají se v modernějších vozidlech a jsou obvykle určeny k ochraně větších elektrických obvodů, jako je chladicí systém nebo startér. Pojistky mají schopnost automaticky se vypnout při překročení stanoveného proudu, čímž se zabrání poškození elektrických součástí.

Konečně existují další specializované pojistky, jako jsou čipové pojistky a tranzistorové pojistky. Obvykle se používají k ochraně složitějších systémů, jako je navigace nebo kontrola stability.

Je důležité si uvědomit, že pojistky by měly být nahrazeny pouze pojistkami, které mají stejný výkon a vlastnosti jako staré pojistky. Použití pojistek nesprávné kapacity nebo jmenovité hodnoty může vést k elektrickému požáru nebo jinému vážnému poškození. Proto, pokud si nejste jisti, které pojistky použít, je vždy nejlepší poradit se s profesionálním automechanikem nebo nahlédnout do návodu k obsluze vašeho vozidla.

Jaké pojistky jsou v autě?

Pojistky v autě se používají k ochraně elektrických obvodů před zkratem a přetížením. Jsou to malá zařízení, která mohou rychle přerušit elektrický obvod, když nastanou abnormální podmínky, jako je nadměrný odběr proudu nebo poškození obvodu.

V autě může být několik typů pojistek, z nichž každá plní specifické funkce a chrání určité systémy nebo zařízení:

Pojistky hlavního panelu

Pojistky napájení

Предохранители блока питания

Tyto pojistky jsou umístěny v samostatném napájecím zdroji, který bývá umístěn pod kapotou vozu. Chrání elektrické systémy spojené s napájením motoru, jako je startér, alternátor a systém dobíjení baterie.

Vnitřní pojistky

Предохранители салона

Tyto pojistky jsou umístěny uvnitř vozidla, obvykle pod palubní deskou nebo v kufru. Chrání různé elektrické systémy v kabině, jako je systém topení a klimatizace, audio systém a navigační systém.

ČTĚTE VÍCE
Elektrický posilovač řízení - princip činnosti, výhody a rozsah použití

Každá pojistka má specifickou jmenovitou hodnotu proudu, která udává maximální proud, který může poskytnout bez vypnutí. V případě přetížení nebo zkratu pojistka automaticky přeruší obvod a zabrání poškození systémů a zařízení vozidla.

Pokud se pojistka spálí, musíte ji vyměnit za podobnou pojistku se stejnou proudovou intenzitou. Při výměně pojistek dodržujte doporučení výrobce vozidla a nenastavujte vyšší proud.

Typy pojistek pro automobily a jejich účel

Типы предохранителей для автомобиля и их назначение

Pojistky ve vozidle se používají k ochraně elektrického systému před přetížením a zkratem. Jsou to jednoduchá zařízení, která zvládnou určité množství proudu, ale nad tuto hodnotu vyhoří, čímž přeruší obvod a ochrání zbytek elektroniky před poškozením.

V autě se používá několik typů pojistek:

Typ pojistky Jmenování
Skleněné pojistky Nejběžnější typ pojistek, které se skládají ze skleněného těla s vodivými prvky uvnitř. Obvykle se používají k ochraně hlavních elektrických systémů vozidla.
Pojistky se zátěží Tyto pojistky se obvykle používají k ochraně specifických systémů vozidla, jako je zapalovací systém, startér a další důležité součásti. Mají schopnost odolávat vysokým zatěžovacím proudům.
Miniaturní pojistky Tento typ pojistky má kompaktní velikost a obvykle se používá k ochraně jednotlivých elektrických součástí vozidla, jako jsou světlomety, stěrače čelního skla nebo konektory.
Chytré pojistky Tyto pojistky se používají pro elektronické systémy vozidel a mohou monitorovat a řídit proud. Mají schopnost automatické obnovy po zjištění závady v systému.

Používání správných pojistek ve vašem vozidle je důležitým aspektem údržby elektrického systému vašeho vozidla. Při výměně pojistky je důležité zajistit, aby její parametry odpovídaly požadavkům výrobce vozidla. Nesprávně zvolená pojistka může způsobit poškození elektroniky nebo nedostatečnou ochranu systému. Pravidelná kontrola a výměna pojistek pomůže udržet spolehlivý a bezpečný provoz elektrického systému vašeho vozidla.

Jak vybrat správnou pojistku pro váš vůz?

Как правильно выбрать предохранитель для машины?

1. Určete jmenovité napětí

1. Определите номинальное напряжение

Prvním krokem při výběru pojistky je určení jmenovitého napětí systému. Může to být napětí baterie vozidla nebo napětí konkrétního elektrického obvodu. Uvedená hodnota napětí musí odpovídat jmenovité hodnotě pojistky.

2. Určete jmenovitý proud

2. Определите номинальный ток

Druhým krokem je určení jmenovitého proudu systému nebo obvodu, pro který potřebujete pojistku. Jmenovitý proud pojistky musí být stejný nebo mírně větší než maximální proud systému, aby pojistka v případě potřeby fungovala. Instalace pojistky s nedostatečným proudem může způsobit její zbytečné vypnutí, zatímco překročení jmenovitého proudu může být nebezpečné a způsobit poškození elektrických součástí.

ČTĚTE VÍCE
Proč se chladicí systém neustále provzdušňuje a jak to opravit?

3. Zvažte typ a velikost pojistky

Existuje několik typů a velikostí pojistek, které lze použít v autech. Některé z nich zahrnují čepelové pojistky, skleněné pojistky a válcové a keramické pojistky. Je důležité vybrat pojistku, která vyhovuje požadavkům vašeho stroje a systému. Pokud dojde ke ztrátě nebo poškození pojistky, je nutné použít stejnou pojistku.

Typ pojistky velikost Stres Ток
Mini pojistka 10.9 x 3.6 mm 12 B 15-30 A
Standardní (ATO/ATC) pojistka 19.1 x 5.1 mm 32 B 0.5-40 A
Maxi pojistka 29 x 8.5 mm 58 B 20-120 A

Výběr správné pojistky poskytuje účinnou ochranu elektrických systémů vašeho vozidla. Pokud si nejste jisti správným výběrem pojistky, je vždy dobré poradit se s návodem k obsluze vašeho vozidla nebo s kvalifikovaným technikem.

Jak vyměnit pojistku v autě? Užitečné tipy

Как заменить предохранитель в автомобиле? Полезные советы

Pojistky v autě plní důležitou funkci při ochraně elektrických systémů před přetížením a zkratem. Slouží k prevenci možného poškození elektrického zařízení a snížení nebezpečí požáru. Pokud má vaše auto spálenou pojistku, je třeba ji co nejdříve vyměnit.

Chcete-li vyměnit pojistku v autě, postupujte podle těchto jednoduchých kroků:

  1. Vypněte zapalování a vytáhněte klíček ze zapalování.
  2. Najděte pojistkovou skříňku. Bývá umístěn buď na palubní desce nebo pod kapotou vozu.
  3. Otevřete kryt pojistkové skříňky.
  4. Identifikujte spálenou pojistku. Obvykle má čirý nebo kovový povlak, který vám umožní zjistit, zda nedošlo k přepálení pojistky. Pokud je kryt pojistky volný, vizuálně zkontrolujte, zda není přerušení kabeláže uvnitř pojistky.
  5. Pomocí kleští nebo speciální pinzety opatrně vyjměte spálenou pojistku z drážky v pojistkové skříňce.
  6. Vložte novou pojistku do slotu se stejnou proudovou hodnotou. Zkontrolujte, zda je pojistka bezpečně zasunuta a nevypadla z drážky.
  7. Zavřete kryt pojistkové skříňky.
  8. Zapněte zapalování a zkontrolujte funkci příslušného elektrického systému.

Je důležité si uvědomit, že výměna pojistky vyžaduje určitou péči. Z bezpečnostních důvodů před zahájením výměny odpojte auto od zdroje napájení a při práci se ujistěte, že klíč zapalování není v zámku.

Pokud si nejste jisti, kterou pojistku je třeba vyměnit, nebo nemůžete najít důvod jejího spálení, doporučujeme obrátit se na odborníka. Specialisté budou schopni diagnostikovat a opravit možné problémy.

Je důležité, aby se: Nedoporučuje se vyměňovat pojistky s vyššími hodnotami.
bez kontaktování odborníka, protože to může vést k vážnému poškození elektrického zařízení vozidla nebo dokonce k požáru.
ČTĚTE VÍCE
Rozhodněte se pro výběr - olej 5W40 - syntetický nebo polosyntetický? Který z nich je lepší vybrat?

Video:

Tady je pojistkový blok. VAZ 2114, 2115, 2113. Co je za co odpovědné.

Kontrola pojistek auta bez jejich demontáže.

Věčná pojistka. Tajemství autoelektrikáře. Jak najít zkrat pomocí žárovky