Provoz vozidla se závadou může vážně ohrozit bezpečnost silničního provozu. Proto dochází k řadě poruch, pokud jsou zjištěny, je zakázáno vozidlo dále provozovat.

Například jednou z nejnebezpečnějších poruch, která znemožňuje další provoz vozu, je porucha brzdového systému. Nedostatečná účinnost brzd nebo jejich úplná absence může vést k nouzové situaci na silnici, takže takové poruchy jsou přísně zakázány.

Existuje také řada dalších závažných závad, které v případě zjištění činí vůz nevhodným pro další použití. Patří mezi ně problémy s ovladatelností vozidla, porucha systému odpružení, poškození karoserie, velké úniky paliva a maziva a porucha nebo poškození osvětlení nebo poplašného systému.

Kategorie poruch

Категории неисправностей

Poruchy vozidla mohou být různé a mohou mít různou závažnost. Níže jsou uvedeny hlavní kategorie poruch:

Mechanické poruchy

Механические неисправности

Mechanické problémy zahrnují problémy s motorem, převodovkou, zavěšením, brzdovým systémem a dalšími součástmi vozidla. Tyto závady mohou vést k úplné nebo částečné ztrátě funkčnosti vozidla a mohou vyžadovat rozsáhlé opravy.

Elektrické závady

Электрические неисправности

Elektrické závady mohou být spojeny s nesprávnou funkcí elektronických systémů vozidla, jako je zapalovací systém, systém přívodu paliva, systém elektrického osvětlení a další. Tyto závady mohou znemožnit některé funkce vozidla nebo způsobit, že vozidlo bude zcela nepoužitelné a nepoužitelné.

Koroze a poškození

Коррозия и повреждения

Koroze a poškození mohou být způsobeny působením soli, vlhkosti, kyselých usazenin a dalších agresivních faktorů. Mohou poškodit exteriér vozidla i konstrukční součásti včetně karoserie, rámu a zavěšení. Tyto závady mohou vést ke špatné ovladatelnosti vozidla a také k problémům s bezpečností a životností.

Závady paliva

Топливные неисправности

Mezi závady paliva patří problémy s palivovým systémem vozidla, jako jsou zadřené vstřikovače, znečištěný palivový filtr nebo problémy s palivovým čerpadlem. Takové poruchy mohou vést k nesprávnému přívodu paliva a v důsledku toho k problémům se startováním vozu a jeho provozem.

Hluky a vibrace

Pokud je zjištěna některá z uvedených poruch, je důležité kontaktovat specialisty, aby provedli diagnostiku a opravu vozidla, aby byla zajištěna bezpečnost a spolehlivost jeho provozu.

technické problémy

Технические неисправности

Technické poruchy vozu mohou vést k jeho úplné nefunkčnosti nebo ke zhoršení funkce jednotlivých systémů a komponent. Seznam takových závad upravují aktuální předpisy, které určují požadavky na technický stav automobilů.

ČTĚTE VÍCE
Jaké problémy nastanou při opětovném napínání brzdového pásu automatické převodovky a jak se jim vyhnout

Závažné technické poruchy, které znemožňují provoz vozu, mohou být spojeny s:

Systém/uzel Příklady poruch
Motor Výrazné snížení výkonu, cizí klepání a otřesy během provozu, problémy se startováním
Brzdový systém Selhání hlavního nebo vedlejšího válce, nesprávná funkce brzdových destiček a kotoučů, únik brzdové kapaliny
Závěsná konzola Opotřebení ložisek, porucha tlumiče, porucha řízení
Výfukový systém Závada tlumiče, proražení nebo praskliny ve výfukovém systému
Osvětlovací a signalizační zařízení Chybějící nebo nefunkční světlomety, směrová světla nebo brzdová světla

Pokud má automobil alespoň jednu z těchto poruch, je jeho provoz považován za zakázaný jak za mírných povětrnostních podmínek, tak za normální viditelnosti. Technické závady vyžadují okamžitou nápravu, aby byla zajištěna bezpečnost na silnici.

Mechanické poruchy

Механические неисправности

1. Poškozený motor: Vážná poškození, jako jsou praskliny nebo praskliny, mohou vést k poruše motoru a měla by být okamžitě zakázána. V tomto případě je nutná oprava nebo výměna.

2. Problémy s přenosem: Nesprávný výkon převodovky, jako jsou nadměrné vibrace nebo potíže s řazením, mohou způsobit nebezpečnou jízdní situaci a vyžadovat kompletní výměnu nebo opravu převodovky.

3. Brzdový systém: Ztráta účinnosti brzdového systému, zaseknuté brzdové destičky nebo závady v brzdových mechanismech mohou znemožnit spolehlivé zastavení vozidla. Problémy je nutné okamžitě opravit nebo vyměnit díly, aby byla zajištěna bezpečnost na silnici.

4. Řízení: Jakékoli problémy s řízením, jako je slabost, nesouosost nebo zlomení, mohou výrazně zhoršit ovládání vozidla a představovat bezpečnostní riziko pro řidiče a cestující.

5. Systém odpružení: Poškozené nebo opotřebované součásti zavěšení mohou způsobit špatnou stabilitu a ovladatelnost vašeho vozidla. To může způsobit ztrátu kontroly a neočekávané nouzové situace.

6. Elektrické systémy: Závady v systému zapalování, baterie nebo kabeláže mohou způsobit selhání elektrického systému vozidla, což může vážně ovlivnit výkon a bezpečnost vozidla.

Všechny výše uvedené mechanické závady vyžadují okamžitou pozornost, aby se zabránilo dalšímu používání vozidla, dokud nebude plně funkční.

Elektrické závady

Электрические неисправности

Elektrické závady mohou vážně ovlivnit provozní bezpečnost vozidla a snížit jeho spolehlivost. Zde jsou některé z nejčastějších elektrických poruch, které mohou bránit dalšímu provozu vozidla:

1. Problémy s baterií

1. Проблемы с аккумулятором

Pokud baterie vašeho vozu není nabitá nebo nefunguje správně, může to způsobit, že se vůz nepodaří nastartovat. Vybitá baterie může být způsobena opotřebením, nesprávným používáním nebo vadným alternátorem. V každém případě s takovým autem nelze jezdit, dokud se nevyřeší problém s baterií.

ČTĚTE VÍCE
Jak rozpoznat známky poruchy převodovky auta?

2. Problémy se systémem zapalování

2. Проблемы с системой зажигания

Problémy se zapalovacím systémem, jako jsou problémy se zapalovacími svíčkami, dráty nebo zapalovacími cívkami, mohou způsobit problémy se startováním vozidla a jeho nesprávný chod. To může být způsobeno nesprávným přívodem paliva nebo nedostatečným jiskřením, což může vést ke zvýšené spotřebě paliva a hrubému chodu motoru. Vozidlo s takovými poruchami elektrického systému nelze použít.

Je důležité si uvědomit, že provoz vozidla s elektrickými poruchami se může stát velmi nebezpečným a může způsobit nehody na silnici. Proto se doporučuje pravidelně kontrolovat a udržovat elektrický systém vašeho vozidla, abyste předešli výskytu takových poruch.

Video:

Provoz vozidla je zakázán! Snadná teorie s autoškolou RED

Nové dopravní pokuty 2023: za co je připraví o svá práva? Pokuta za záznamník, hřeby na pneumatikách a chyba ABS

Za jakých závad je pohyb zakázán? Snadná teorie s RED Autoškolou