Soustružení disků je postup, který umožňuje obnovit jejich geometrické parametry po nekontrolovaném opotřebení nebo poškození. Ale i přes užitečnost této operace není bez určitých nebezpečí.

Za prvé, nevhodně drážkované kotouče mohou vést k dalšímu opotřebení a špatné přilnavosti k brzdovým destičkám. To může vést k opožděnému brzdění, prodloužení brzdné dráhy a prudkému zhoršení ovladatelnosti vozidla.

Za druhé, nekvalitní drážka může vést k prasklinám a deformacím kotouče. V takovém případě může kotouč za jízdy prasknout, což může vést k vážným následkům a nebezpečné dopravní nehodě. Proto je velmi důležité svěřit tuto operaci pouze odborníkům s bohatými zkušenostmi a kvalifikací.

Nebezpečí řezání kotoučů pro auto

Опасности проточки дисков для автомобиля

1. Snížení tloušťky kotoučů

1. Уменьшение толщины дисков

Při otáčení kotoučů se jejich tloušťka zmenšuje. To může vést ke špatnému odvodu tepla, protože tloušťka kotoučů ovlivňuje jejich tepelnou vodivost. Snížení tloušťky kotoučů tedy může vést k přehřívání brzdového systému, což může snížit jeho účinnost a zvýšit riziko nouzové situace na silnici.

2. Porušení záruky

2. Нарушение гарантии

Brusné kotouče mohou způsobit ztrátu záruky na vaše vozidlo. Mnoho výrobců má omezení na povrchovou úpravu kol, a pokud postup nebude proveden podle jejich specifikací, může dojít ke ztrátě záruky na vaše vozidlo. Proto se před otáčením kotoučů musíte ujistit, že neporušuje záruční podmínky.

Existuje však řada případů, kdy je otáčení kotoučů pro automobil nutné a užitečné. Například pokud je povrch disků opotřebovaný nebo jsou na nich stopy vlhkosti. Než se však rozhodnete disky znovu povrchově upravit, je nutné kontaktovat profesionální mechaniky a poradit se s nimi.

Riziko ztráty trakce

Problémy se spojkou mají vážné důsledky pro bezpečnost jízdy. Když kotouč a destička nezapadnou správně, brzdný výkon vozidla se výrazně sníží. Brzdná dráha se prodlužuje, což může vést k nehodám na silnici. Jízda s nedostatečnými brzdami může být zvláště nebezpečná v extrémních podmínkách, jako je déšť nebo sníh.

Ztráta spojky může také způsobit zmatek na kotouči a destičce. Nesprávné sevření má za následek zvýšené opotřebení obou součástí. To může vést k dalšímu poškození brzdového systému a vyžadovat výměnu kotoučů a destiček dříve.

Důležitým opatřením k zajištění bezpečné jízdy je proto pravidelná kontrola a údržba brzdového systému včetně stavu kotoučů. Pokud při brzdění zaznamenáte neobvyklé zvuky, vibrace nebo jiné neobvyklé příznaky, může to znamenat problém se spojkou. Okamžitě kontaktujte odborníka, aby diagnostikoval a vyřešil problém.

ČTĚTE VÍCE
Základní výběrová kritéria pro efektivní instalaci autodopravního systému

Možnost poruchy brzdového systému

Возможность поломки тормозной системы

Při otáčení kotoučů se odstraňuje malá vrstva kovu, což může vést k oslabení jejich struktury. Takové poškození může vést k deformaci nebo dokonce prasknutí brzdových kotoučů.

Trhliny v kotoučích nemusí být viditelné pouhým okem a mohou vzniknout nesprávnou technikou drážkování nebo použitím nekvalitního vybavení. Při úplném roztočení rotoru mohou praskliny způsobit jeho selhání, což může vést k úplné ztrátě funkčnosti brzdového systému.

Špatně opracované kotouče mohou mít za následek nerovnoměrné rozložení brzdných sil a nesprávný chod brzd. To může vést k delší brzdné dráze a snížení kontroly nad vozidlem při brzdění.

Při otáčení kotoučů byste se proto měli obracet pouze na zkušené a kvalifikované odborníky, kteří používají vysoce kvalitní vybavení a dodržují všechna doporučení výrobce automobilu.

Zvýšené opotřebení kotouče

Увеличение износа дисков

Brusné kotouče mohou vést ke zvýšenému opotřebení, což může být velmi nebezpečné pro bezpečnost silničního provozu. Opotřebení kotoučů může vést k výraznému snížení účinnosti brzdění vozidla, špatné ovladatelnosti a možnosti vibrací a hluku při jízdě.

Jedním z důvodů zvýšeného opotřebení kotouče po drážkování je odstranění části kovu ze strany brzdového kotouče. K tomu dochází v důsledku nesouladu mezi velikostí a tvarem drážky a požadavky výrobce automobilu. Přílišné drážkování může odstranit příliš mnoho materiálu, což způsobí rychlejší opotřebení kotouče a snížení účinnosti.

Kromě toho může drážkování kotouče narušit jeho strukturu a povrch. Nerovnoměrný úběr materiálu může mít za následek vznik vyvýšenin a drážek na kotouči, což ovlivní účinnost trakce mezi destičkami a kotouče a zvýší riziko prokluzu kol při brzdění.

Možné důsledky zvýšeného opotřebení kotouče:

Возможные последствия увеличенного износа дисков:

  • Prodloužení brzdné dráhy vozu.
  • Zhoršení ovladatelnosti a stability vozidla při brzdění.
  • Vzhled vibrací a hluku v oblasti kola.
  • Snížená přilnavost destiček ke kotoučům a možnost prokluzu kol.

Z bezpečnostních důvodů a zachování řádného technického stavu vozu se doporučuje nepoužívat broušení kotoučů, pokud to není nutné a provádět tento postup pouze za použití specializovaného vybavení a certifikovaných techniků.

Video:

Drážkovací brzdové kotouče – UŠETŘETE HODNĚ HORY! Prostě něco složitého

Bití při brzdění / Proč bubnují brzdové kotouče?

ŽIVÝ BRZDOVÝ KOTOUČ. BROUŠTE BEZ ODSTRANĚNÍ NEBO . . .?