Dopravní nehody jsou něco, s čím se potýkají řidiči po celém světě. Někdy takové případy končí pouhou výměnou kontaktů a vyčištěním vozu od škrábanců. Ne vždy však věci jdou tak hladce. Při hlášení nehody mohou nastat složité situace, zejména pokud se jedna ze stran rozhodne křivě svědčit.

Ukazuje se, že křivé svědectví je nejen nečestné, ale i nezákonné. Podle trestního zákoníku Ruské federace vede lhaní při zjišťování okolností nehody k trestní odpovědnosti. Takový čin může mít za následek vážné sankce – od pokuty až po vězení.

Jedním z hlavních důvodů pro zahájení trestního řízení je článek 307 trestního zákoníku Ruské federace „Vědomě křivé svědectví v trestní věci“. Pokud řidič úmyslně poskytne nepravdivé svědectví s vědomím existence trestní odpovědnosti, bude čelit trestu ve formě pokuty až 120 tisíc rublů, povinné práce až 360 hodin nebo odnětí svobody až na 1 rok.

Co se stane, když svědek nehody křivě vypoví?

Что происходит, если свидетель на ДТП предоставляет ложные показания?

Trestní odpovědnost

Уголовная ответственность

Nepravdivá výpověď svědka je trestným činem. Podle zákona může ten, kdo vědomě křivě svědčí při výpovědi u oficiálního soudního jednání nebo při vyšetřování státního zástupce, očekávat trestní postih.

V závislosti na konkrétní situaci a jurisdikci se mohou tresty stanovené zákonem lišit: pokuty, nucená práce, správní zatčení nebo dokonce odnětí svobody.

Vznik občanskoprávní odpovědnosti

Понесение гражданско-правовой ответственности

Nepravdivá výpověď svědka může vést k nesprávnému úsudku v případě dopravní nehody. To může mít za následek nespravedlivé škody nebo pojistné krytí a může mít za následek nesprávné vymáhání náhrad.

V tomto případě, pokud je bývalý svědek shledán vinným z nepravdivých výpovědí, může být vystaven občanskoprávní odpovědnosti a musí oběti nebo pojišťovně uhradit škodu.

Sečteno a podtrženo: Pokud svědek při nehodě učiní nepravdivá prohlášení, může čelit trestní a/nebo občanskoprávní odpovědnosti. Je důležité mít na paměti, že poskytnutí pravdivého svědectví je nejen právní, ale i morální povinností každého svědka, protože na jeho svědectví může záviset osud různých lidí.

Právní odpovědnost za nepravdivá prohlášení při nehodě

Юридическая ответственность за ложные показания на ДТП

Právní předpisy Ruské federace stanoví odpovědnost za křivé svědectví. Podle článku 307 trestního zákoníku Ruské federace je vědomé křivé svědectví nebo zatajování informací důležitých pro zjištění pravdy trestním postihem. Za takové jednání hrozí trest odnětí svobody až na jeden rok.

ČTĚTE VÍCE
Jaký je rozdíl mezi výkonem a točivým momentem - vysvětlujeme důležitý pojem pro motoristy a mechaniky

Kromě toho může mít nepravdivá prohlášení za následek disciplinární opatření. Pokud je člověk svědkem nebo účastníkem nehody a vědomě uvede nepravdivé údaje, může být stíhán pro správní delikt. Podle článku 19.3 zákoníku o správních deliktech Ruské federace může být za křivou přísahu nebo poskytnutí vědomě nepravdivých informací uložena správní pokuta ve výši pět set až tisíc rublů.

Druh odpovědnosti Trestní odpovědnost Správní odpovědnost
Sankce Odnětí svobody až na jeden rok Správní pokuta ve výši pět set až tisíc rublů

Kromě právních postihů má poskytnutí falešných důkazů také morální a etické důsledky. To může vážně ovlivnit to, jak ostatní vnímají osobu a jejich důvěru v něj. Možným výsledkem takového jednání je zhoršení pověsti a sociálního postavení ve společnosti.

Nepravdivé svědectví při nehodě má tedy dalekosáhlé následky. To s sebou nese trestní a správní odpovědnost a může také negativně ovlivnit pověst a důvěru osoby. Při řešení kolize na silnici musíte být čestní a objektivní, spolupracovat s vyšetřovateli a poskytovat pouze spolehlivé informace.

V jakých běžných situacích může svědek podat křivou výpověď?

V důsledku nehody motorového vozidla (RTA) může být svědek vystaven různým faktorům, které mohou vést k křivé výpovědi. Níže jsou uvedeny některé běžné situace, kdy se svědek může mýlit nebo nesprávně interpretovat události:

1. Zkreslování nebo zapamatování si detailů

1. Неверное замечание или запоминание деталей

Při nehodě dochází k mnoha stresovým situacím, které mohou ovlivnit paměť svědka. Rychle se vyvíjející události, vizuální a zvukové efekty, zážitky a ohromující emoce mohou vést k nesprávnému zaznamenání detailů incidentu nebo k jejich úplnému zapomenutí.

2. Vliv zaujatosti nebo předsudků

2. Влияние пристрастия или предвзятости

Svědek může mít osobní vazbu na jednu z účastníků nehody, být obeznámen s řidičem nebo mít negativní názor na druhou stranu. To může ovlivnit jeho objektivitu a vést k neobjektivnímu svědectví ve prospěch jedné ze stran.

Obecně platí, že svědek musí být pozorný a před výpovědí pečlivě analyzovat situaci. Musí si být jistý, že si přesně pamatuje detaily nehody a nepřipouští vliv vnějších faktorů nebo předsudků. Nepravdivá výpověď může mít vážné následky, proto by měl být svědek obzvláště opatrný a jednat přiměřeně a objektivně.

ČTĚTE VÍCE
Jak vybrat správnou barvu polarizačních brýlí pro maximální ochranu zraku?

Video:

Úmyslně křivé svědectví

Co byste při výslechu neměli říkat? | Jak mluvit při výslechu: 10 zastavovacích frází

Očití svědci nehody dostali pokutu za křivé svědectví. Zprávy. GuberniaTV.