Potřebujete natankovat, nebo je již prázdný? Otázka, kterou si klade každý automobilový nadšenec, když stojí na poloprázdné silnici. Abyste se vyhnuli problémům a měli jistotu, že vaše auto nedojede k nejbližší čerpací stanici, je důležité včas sledovat hladinu plynu v nádrži.

Jaké známky naznačují, že v autě není žádný plyn? Jedním z nejzřetelnějších příznaků je nedostatek výkonu motoru při akceleraci. Pokud vaše auto začne výrazně ztrácet rychlost a trakci a otáčky motoru prudce klesnou, pravděpodobně důvod spočívá v nedostatku plynu v nádrži.

Dalším znakem je nestabilní chod motoru. Pokud motor při volnoběhu začne cukat nebo zhasínat, může to znamenat, že je palivová nádrž prázdná nebo téměř prázdná.

Co dělat, když se ocitnete bez plynu? Především nepropadejte panice. Je třeba co nejvíce snížit rychlost a pokusit se dostat na nejbližší čerpací stanici nebo místo, kde můžete natankovat. Pokud to není možné, budete muset vyhledat pomoc odtahového vozu nebo zavolat záchrannou službu.

Do auta je vždy nejlepší natankovat, když v nádrži zbývá asi třetina plynu. Vyhnete se tak nepříjemným situacím a budete mít vždy jistotu, že máte dostatek paliva pro bezpečné cestování po silnici.

Jak poznáte, že vašemu autu došel benzín?

Как понять, что закончился газ в машине?

Dnes mnoho řidičů volí plyn jako alternativní palivo pro své vozy. V určité chvíli však může nastat situace, kdy v autě dojde plyn. Jak ale poznáte, že došel plyn? V této části budeme hovořit o několika příznacích, které vám mohou pomoci pochopit, že vaší plynové láhvi došlo palivo.

1. Zvyšuje se spotřeba paliva

1. Расход топлива увеличивается

Pokud si všimnete, že se vaše auto začíná více zahřívat, může to znamenat, že v autě došel plyn. Postupně se zvyšující spotřeba naznačuje, že motor již nedostává dostatek plynu, aby správně fungoval.

2. Ztráta výkonu motoru

2. Потеря мощности двигателя

Dalším příznakem, že autu dochází benzín, může být ztráta výkonu motoru. Můžete si všimnout, že auto začne ztrácet trakci nebo zrychlovat pomaleji. To může být způsobeno nedostatečným přívodem plynu do motoru.

Pokud tedy zaznamenáte zvýšení spotřeby paliva nebo ztrátu výkonu motoru, existuje možnost, že vašemu vozu došel benzín. V tomto případě se doporučuje co nejdříve zajít na čerpací stanici a naplnit láhev plynem.

ČTĚTE VÍCE
Jak si poradit se studeným vzduchem od kamen a udělat si vytápění v domácnosti co nejpohodlnější

První známky nedostatku plynu

Первые признаки отсутствия газа

Měli byste také věnovat pozornost rovnoměrnosti stroje. Pokud vaše auto začne cukat nebo nezrychluje tak plynule jako obvykle, může to být známka nedostatku plynu.

Příznaky indikující vyčerpání plynu

Симптомы, указывающие на исчерпание газа

Startéry, které indikují zbývající množství plynu v láhvi, mohou někdy selhat nebo poskytovat nepřesné údaje. Pokud tedy měřidlo ukazuje, že stále existuje plyn, ale pociťujete jiné příznaky, můžete mít problém s přívodem plynu.

Jedním z přetrvávajících příznaků je absence prudkého poklesu otáček motoru při sešlápnutí plynového pedálu. Pokud si při akceleraci všimnete, že auto nereaguje tak rychle jako dříve, s největší pravděpodobností je důvodem nedostatek plynu.

Co dělat, když vám dojde benzín

Что делать, если кончился газ

Pokud máte podezření, že plyn v láhvi došel, pomoc může být naléhavá. Úplně první věc, kterou musíte udělat, je najít čerpací stanici, kde si doplníte nádrž. Nezapomeňte však, že může být obtížné pochopit, který plyn došel. Proto je důležité kontaktovat profesionály, kteří vám pomohou se s problémem vypořádat a provedou potřebné natankování.

Je důležité mít na paměti, že cestování na lahvích s vyčerpaným plynem je nebezpečné. V této situaci by měla být přijata všechna preventivní opatření.

Jak zkontrolovat přítomnost plynu v láhvi?

Как проверить наличие газа в баллоне?

1. Vizuální kontrola

1. Визуальная проверка

Prvním krokem ke kontrole přítomnosti plynu v láhvi je vizuální kontrola. Zkontrolujte plynovou láhev a ujistěte se, že je označena plynem. Věnujte pozornost hladině plynu, pokud není žádné označení. Pokud je hladina plynu pod přípustnou úrovní, pak s největší pravděpodobností není ve válci žádný plyn.

2. Stanovení hmotnosti

2. Определение веса

Dalším způsobem, jak zkontrolovat přítomnost plynu v láhvi, je určit její hmotnost. Zvažte plynovou láhev pomocí váhy. Dále zjistěte informace o prázdné hmotnosti válce. Odečtěte prázdnou hmotnost válce od celkové hmotnosti. Pokud získaná hodnota odpovídá hmotnosti plynu uvedené v dokumentaci, pak je v láhvi plyn. Pokud je hodnota jiná, pak s největší pravděpodobností není žádný plyn.

Při použití plynového zařízení v autě je velmi důležité zajistit, aby v láhvi byl plyn. Vždy kontrolujte hladinu plynu, abyste se vyhnuli problémům na silnici.

Možné důvody nedostatku plynu v autě

Возможные причины отсутствия газа в машине

Nedostatek plynu v autě může být způsoben různými důvody. Tady jsou některé z nich:

ČTĚTE VÍCE
Známky přetečení motorového oleje a jak je poznat

1. Porucha plynového zařízení

1. Неисправность газового оборудования

Jednou z nejčastějších příčin je porucha plynového zařízení. Příčinou může být únik plynu, nesprávné fungování ventilů nebo problémy s přívodem plynu do motoru. Pokud není do motoru přiváděn plyn, auto pojede na benzín nebo naftu.

2. Nedostatek plynu v láhvi

2. Недостаток газа в баллоне

Pokud je tlaková láhev prázdná, auto přepne na jiný druh paliva, obvykle benzín nebo naftu. Pokud tedy v autě není žádný plyn, vyplatí se zkontrolovat hladinu plynu v láhvi a v případě potřeby ji doplnit.

To jsou jen některé z možných důvodů, proč ve vašem autě není žádný plyn. Pokud máte takový problém, doporučuje se obrátit se na odborníka, aby diagnostikoval a odstranil problém.

Video:

PO LÁDĚ POTŘEBUJETE POMOC PSYCHOLOGA. DÁMA V PROSINCI 2023.

Velmi častý problém s HBO 4. generace

Nepřechází z benzínu na plyn a tlačítko říká, LPG 4. generace