Cyklistická kultura je stále populárnější v mnoha zemích po celém světě. Díky své ekologické povaze a zdravotním přínosům mnoho lidí popularizuje cyklistiku jako pohodlný a cenově dostupný dopravní prostředek. Nabízí se však otázka: jak široce je pravidlo týkající se používání cyklostezek?

V mnoha zemích, včetně Ruska, jsou cyklostezky vytvářeny s cílem zajistit bezpečné podmínky pro pohyb cyklistů. Hlavním pravidlem na cyklostezce je používat ji pro jízdu na kole! Cyklopruhy však nejsou určeny pouze pro cyklisty a mohou je využívat i jiné kategorie chodců.

V mnoha regionech lze jezdit po cyklostezkách chodci, kolečkové brusle, koloběžky a další druhy drobného mobilního vybavení. Pokud tedy vlastníte koloběžku, kolečkové brusle nebo jiné podobné vybavení, můžete cyklostezku využít samozřejmě při dodržení všech pravidel a opatrnosti. To vše nám umožňuje učinit cyklostezku univerzálnější a zajistit bezpečnost všech jejích uživatelů.

Kdo smí v Rusku jezdit po cyklostezkách?

Кому в России разрешено ездить по велосипедным дорожкам?

V Rusku jsou podle dopravního řádu cyklostezky určeny výhradně pro cyklisty. To znamená, že jsou povoleny následující cyklistické pruhy:

1. Cyklisté, kteří jezdí na kole.
2. Děti řídí dětská kola (s koly do průměru 50 mm).

Zároveň je dle dopravního řádu zakázáno využívat cyklostezky pro:

1. Chodci (včetně těch, kteří tlačí jízdní kolo).
2. Řidiči motocyklů a mopedů.
3. Řidiči elektrických vozidel (elektroskútry, hoverboardy, elektrokola a další elektrická vozidla).

Ne vždy je však toto omezení respektováno a na cyklostezkách se mohou setkat chodci, ale i různé druhy dopravy včetně motocyklů a elektromobilů. Cyklisté by proto měli být obzvláště opatrní a ostražití, dodržovat rychlostní a bezpečnostní pravidla.

Pro cyklisty:

Велосипедистам:

Základní pravidla pro cyklisty:

Основные правила для велосипедистов:

1. Vždy používejte cyklostezky, pokud jsou k dispozici.

2. Respektujte pravidla silničního provozu: dodržujte semafory, dopravní značky a signály.

3. Varujte ostatní účastníky silničního provozu při manévrech – používejte signály a gesta.

4. Vaše rychlost by měla odpovídat stavu vozovky a situaci.

5. Buďte opatrní a předvídatelní na silnici.

6. Pro zajištění viditelnosti v noci používejte reflexní prvky a světla.

7. Noste přilbu a další ochranné pomůcky.

Zvláštní doporučení:

Cyklisté mohou vozit děti na kolech nebo kočárcích po cyklostezkách. To však často podléhá místním pravidlům a zákonům a cyklisté musí dodržovat všechny požadavky a omezení, aby zajistili bezpečnost svých cestujících.

ČTĚTE VÍCE
Bezpečné čištění interiéru vozu párou - tajemství dokonalé čistoty a bezpečnosti vašeho vozu

Pamatujte, že dodržování pravidel a pozornost k ostatním účastníkům silničního provozu je klíčem k bezpečné jízdě a snížení rizika nehod.

Děti:

Детям:

Cyklostezky jsou určeny pro všechny kategorie cyklistů včetně dětí. Pro bezpečné cestování po cyklostezkách musí děti také dodržovat určitá pravidla.

Věková omezení a bezpečnost:

Ограничения по возрасту и безопасность:

V závislosti na místních předpisech a podmínkách mohou mít některé cyklostezky věková omezení. Rodiče nebo opatrovníci dětí by si měli být vědomi těchto pravidel a zajistit, aby jejich děti splňovaly věkové požadavky.

Pro zvýšení bezpečnosti dětí na cyklostezkách se dále doporučuje:

Bezpečnostní tipy:
1. Noste přilbu a další ochranné pomůcky.
2. Dodržovat pravidla silničního provozu, včetně dodržování signálů a značek.
3. Pozorně sledujte pohyb ostatních cyklistů a chodců.
4. Zůstaňte viditelní a nikdy neopouštějte cyklostezku bez doprovodu dospělé osoby.
5. Při předjíždění nebo přecházení cest pro chodce používejte výstražný signál.

Doprovod dospělých:

Malé děti, zejména začátečníci, doporučujeme využívat cyklostezky v doprovodu dospělé osoby. Dospělý může pomoci dítěti orientovat se na silnici, vysvětlit pravidla a zajistit bezpečnost.

Děti by měly být upozorněny na nutnost dodržovat pravidla a být zdvořilé k ostatním cyklistům a chodcům. Měli by se také vyvarovat závodění na cyklostezkách nebo provádění nebezpečných manévrů, které by mohly vést k nehodám nebo zraněním.

Pro chodce:

Пешеходам:

Chodci mají také právo využívat cyklostezky, ale musí dodržovat určitá pravidla a omezení.

Pravidla pro chodce:

Правила для пешеходов:

1. Chodcům je zakázána chůze po cyklostezce, pokud je v blízkosti chodník. Chodci musí používat chodníky nebo chodníky.

2. Pokud se na chodníku objeví značka s obrázkem jízdního kola, pak po ní chodci smí chodit.

3. Pokud je zde pouze cyklopruh, musí chodci dát přednost cyklistům. Při obsazení cyklostezky musí dát chodci přednost i ostatním chodcům.

4. Při přecházení cyklostezky se chodci musí ujistit, že ostatní účastníci silničního provozu, cyklisté nebo skateboardisté, mají možnost nechat vás projít.

Video:

Auto vs Velo. Tři záludné otázky o cyklostezce

Změny v pravidlech silničního provozu pro cyklisty 2023 // PŘEKŘAZOVÁNÍ ZAKÁZÁNO // SIM // ZÁKAZ PARKOVÁNÍ

“Krátce řečeno, řekli nám, abychom šli na vlastní náklady.” Rus mluvil o svém odmítnutí jet na místo nasazení