Zapalování selhává – jedná se o stav, kdy se v motoru automobilu nevznítí směs paliva a vzduchu v jednom nebo více válcích. Když dojde k vynechání zapalování, vozidlo může ztrácet výkon, trhat nebo jet nepravidelně.

Selhání zapalování může být způsobeno různými důvody, od zvýšeného opotřebení zapalovacích svíček a kabelů až po poruchy v elektronickém systému řízení motoru. Bez ohledu na příčinu by se selhání zapalování mělo považovat za vážný problém, který je třeba co nejdříve vyřešit.

Zapalování je důležitou součástí provozu motoru automobilu. Zodpovídá za správnou dobu zážehu směsi paliva a vzduchu ve válci motoru. Když dojde k včasnému zapálení, motor běží efektivně a hladce. Pokud však dojde k vynechání zapalování, motor může mít nízký výkon, hrubý chod a další problémy.

Co znamená selhávání?

Что означает пропуски зажигания?

Když dojde k vynechání zapalování, zpozdí se načasování výbuchu směsi a to může způsobit řadu problémů. Jednou z hlavních příčin selhání zapalování jsou nesprávně fungující zapalovací svíčky. Zapalovací svíčky jsou zodpovědné za vytvoření jiskry potřebné k zapálení paliva. Pokud jsou zapalovací svíčky opotřebované nebo znečištěné, nemusí produkovat dostatečně silnou jiskru, což může mít za následek vynechání zapalování.

Další možnou příčinou vynechání zapalování může být nesprávná funkce zapalovacího systému. Tento systém se skládá z různých součástí, jako je zapalovací cívka, snímače polohy klikového hřídele a rozdělovač zapalování. Porucha kterékoli z těchto součástí může mít za následek nesprávné načasování zapalování a v důsledku toho vynechání zapalování.

Selhání zapalování může mít vážné důsledky pro výkon motoru. Mohou vést ke ztrátě výkonu, nerovnoměrnému chodu motoru, zvýšené spotřebě paliva, zvýšeným emisím škodlivých látek a poškození katalyzátoru. Proto se doporučuje včas kontaktovat specialisty a odstranit selhání zapalování.

Je důležité, aby se: Pokud si myslíte, že vaše auto vynechává, neotálejte s návštěvou autoservisu, abyste předešli vážnějším problémům a poruchám.

Hodnota vynechání zapalování motoru

Значение пропусков зажигания для двигателя

Příčiny selhání zapalování

Selhání zapalování může být způsobeno několika faktory:

  • Špatná kvalita paliva – Pokud má palivo nízké oktanové nebo cetanové číslo, může to způsobit chybné zapalování nebo nízkou účinnost.
  • Opotřebované zapalovací svíčky – Staré nebo opotřebované zapalovací svíčky nemusí poskytovat dostatek jiskry k zapálení palivové směsi.
  • Problémy se zapalovacím systémem – Poškozené nebo nefunkční součásti zapalovacího systému, jako jsou zapalovací cívky nebo senzory, mohou způsobit vynechání zapalování.
  • Nesprávné seřízení zapalování – Nesprávné seřízení zapalování může způsobit pozdní zapálení nebo vynechání několika cyklů.
ČTĚTE VÍCE
Je instalace dalších podložek bezpečnostních pásů spolehlivým způsobem, jak zvýšit bezpečnost cestujících?

Následky selhání zapalování

Vynechání zapalování může mít negativní dopad na výkon a výkon motoru:

  • Ztráta výkonu – vynechávání zapalování může způsobit ztrátu výkonu motoru, což může ovlivnit jeho výkon, zejména při zrychlování nebo sjíždění z kopce.
  • Zvýšená spotřeba paliva – Vynechávání zapalování může vést k neefektivnímu spalování paliva, což následně vede ke zvýšené spotřebě paliva.
  • Poškození katalyzátoru – Vynechání zapalování může způsobit vniknutí nespálených palivových výparů do katalyzátoru a jeho poškození.
  • Selhání ostatních součástí – Selhání zapalování může způsobit dodatečné namáhání jiných součástí motoru, jako jsou písty, ventily nebo hlava válců, což může vést k poškození.

Diagnostika a odstranění poruch zapalování

Диагностика и устранение пропусков зажигания

Pro diagnostiku a odstranění poruch zapalování se doporučuje kontaktovat specialistu autoservisu. Prohlédnou a diagnostikují zapalovací systém, zkontrolují zapalovací svíčky, zapalovací cívky a další komponenty. Na základě výsledků diagnostiky budou přijata opatření k odstranění příčin vynechání zapalování a obnovení normálního provozu motoru.

Periodicita Doporučení
10000 15000 – XNUMX XNUMX km Výměna zapalovacích svíček
40000 60000 – XNUMX XNUMX km Zkontrolujte a v případě potřeby vyměňte zapalovací cívky
100000 km Plánovaná údržba zapalovacího systému v autoservisu

Příčiny selhání zapalování

K vynechání zapalování dochází, když zapalovací svíčka nevytváří potřebnou jiskru k zapálení palivové směsi ve válci motoru. K tomu může dojít z několika důvodů, včetně:

1. Opotřebované zapalovací svíčky

Zapalovací svíčky mají omezenou životnost, a když dosáhnou hranice opotřebení, nemusí již efektivně fungovat. Opotřebované zapalovací svíčky nemusí produkovat dostatečně silnou jiskru k zapálení palivové směsi, což může mít za následek vynechání zapalování.

2. Problémy se zapalovací cívkou

2. Проблемы с катушкой зажигания

Zapalovací cívka je zodpovědná za vytvoření jiskry pro zapalovací svíčku. Pokud zapalovací cívka nefunguje správně, může být slabá nebo žádná jiskra. To může vést k vynechání zapalování a hrubému chodu motoru.

Další možné příčiny vynechání zapalování mohou zahrnovat problémy se zapalovacím systémem, problémy s palivovým systémem, nefunkční senzory a elektronické součástky a špinavé nebo ucpané vstřikovače paliva.

Pečlivá diagnostika a pravidelná údržba vozidla může pomoci identifikovat a odstranit příčiny vynechávání zapalování, udržet motor v hladkém chodu a zlepšit účinnost.

Možné následky selhání zapalování

1. Ztráta výkonu motoru: Vynechávání zapalování způsobuje špatnou funkci válců a snižuje výkon motoru. Vozidlo může ztratit zrychlení a celkový výkon.

ČTĚTE VÍCE
Co dělat v případě požáru - 6 důležitých bezpečnostních opatření

2. Zvýšená spotřeba paliva: Pokud dojde k vynechání zapalování, může dojít k neúplnému spalování paliva ve válcích motoru. To vede k vyšší spotřebě paliva a nižší účinnosti vozidla.

3. Poškození výfukového systému: Nesprávný provoz motoru v důsledku vynechání zapalování může způsobit únik paliva do výfukového systému. To může vést k usazování uhlíku, poškození katalyzátoru a zvýšení emisí škodlivých látek do atmosféry.

4. Poškození součástí motoru: Nesprávné zapalování může způsobit dodatečné namáhání součástí motoru, jako jsou písty, kliková skříň a ventily. To může způsobit jejich opotřebení a poškození, což vyžaduje velké opravy.

Je třeba poznamenat, že selhání zapalování je pouze příznakem, nikoli příčinou problému. Abyste se vyhnuli negativním důsledkům, musíte kontaktovat odborníka, který dokáže identifikovat a odstranit příčiny selhání zapalování.

Video:

Vynechává VAZ (Kalina, 2109, 2110, 2114, 2115)

Vše o chybě „vynechání zapalování válce“.

Jak poznám, který válec vynechává zapalování? Hyundai Avante/Elantra MD