Doplnění plné nádrže paliva Zdá se to jako logické a ekonomické řešení, protože si tak ušetříte čas tím, že budete méně často navštěvovat čerpací stanici, a uklidníte se s vědomím, že budete mít vždy zásobu paliva. Mnoho odborníků a motoristů se však domnívá, že takové tankování může mít pro váš vůz negativní důsledky. Co byste měli mít na paměti, než naplníte nádrž?

Za prvé, naplnění plné nádrže může zbytečně zatěžovat vaše vozidlo, zvláště pokud je kompaktní nebo lehké. Dodatečná hmotnost z plné nádrže paliva může způsobit poškození odpružení a snížit ovladatelnost vozidla. V důsledku toho riskujete, že se na silnici setkáte s problémy a vysokými náklady na opravy.

Za druhé, naplnění plné nádrže paliva může vést k přetečení paliva v energetickém systému vozidla. To může způsobit úniky a poškození palivové nádrže a zhoršit výkon motoru. Navíc přeplnění paliva může být nebezpečné, zvláště pokud je v blízkosti požár. Proto se doporučuje udržovat nádrž ze 3/4 plnou, aby se předešlo takovým problémům.

Nevýhody tankování plné nádrže paliva

Недостатки заправки полного бака топлива

Plnění plné nádrže plynem může mít některé nevýhody, které je důležité si uvědomit, než se do toho pustíte. Přestože se plná nádrž může zdát výhodnější pro použití, její doplňování s sebou nese také určitá rizika a ztráty.

1. Zbytečné výdaje

1. Излишние расходы

Za prvé, naplnění plné nádrže může vést ke zbytečným nákladům. Pokud vaše auto spotřebovává málo paliva a vy natankujete plnou nádrž, můžete nakonec utratit více peněz za palivo, než je nutné. Platíte totiž za plnou nádrž bez ohledu na to, kolik paliva skutečně spotřebujete.

2. Nadváha

2. Избыточный вес

Plná nádrž paliva navíc může zvýšit váhu vašeho vozidla. Nadměrná hmotnost může negativně ovlivnit výkon motoru a zvýšit spotřebu paliva.

Je třeba také vzít v úvahu, že každý kilogram navíc zvyšuje sílu setrvačnosti, což může zpomalit brzdění a zhoršit ovladatelnost vozu.

3. Zhoršení kvality paliva

3. Ухудшение качества топлива

Při natankování plné nádrže riskujete dlouhodobé skladování velkého množství paliva. Takové dlouhé skladování může vést ke zhoršení kvality paliva. Palivo může stárnout a ztrácet své vlastnosti, stejně jako absorbovat vlhkost a nečistoty, což může nepříznivě ovlivnit výkon motoru.

ČTĚTE VÍCE
Kolik let hrozí odsouzenému za podvody s auty za mřížemi - právní aspekty a rozsah problému
Nevýhody tankování plné nádrže paliva: zbytečné výdaje s nadváhou zhoršení kvality paliva
Potenciální problémy: utrácet více peněz za palivo snížení účinnosti motoru ztráta kvality paliva

Před natankováním plné nádrže paliva je důležité zvážit všechny tyto nevýhody. V některých případech může být smysluplnější natankovat do vozidla určité množství paliva, abyste se vyhnuli zbytečným nákladům a negativním důsledkům pro vozidlo.

Rozměry palivové nádrže a ekonomické nevýhody

Размеры топливного бака и экономические невыгоды

Pokud je například kapacita vaší palivové nádrže 50 litrů a vy naplníte plnou nádrž, pak pokaždé ztrácíte čas a peníze na zbytečné doplňování paliva. Pokud nemusíte neustále doplňovat nádrž, můžete ušetřit čas i peníze.

Kromě toho může naplnění plné nádrže vést k ekonomickým nevýhodám. Za prvé se můžete dostat do situace, kdy se potřebujete zbavit přebytečného paliva. Pokud vaše palivová nádrž pojme 60 litrů a vy ji natankujete celou, ale ujedete jen pár stovek kilometrů, pak prakticky vyhazujete peníze.

Za druhé, plná nádrž výrazně zvyšuje hmotnost vozu, což může ovlivnit jeho spotřebu paliva. Mnoho vozů dosáhne nejlepšího kilometrového výkonu, když je nádrž z poloviny plná, a naplnění plné nádrže může vést ke zbytečné spotřebě paliva.

Porovnání velikostí palivových nádrží některých vozů

Značka a model auta Objem palivové nádrže (litry)
Toyota Corolla 50
Ford Focus 55
Volkswagen Golf 45
Chevrolet Cruze 60

Tabulka ukazuje, že různá auta mají různé velikosti palivových nádrží. Na základě toho se vyplatí zvážit nutnost tankování plné nádrže a zvážit ekonomické aspekty této problematiky.

Konečné rozhodnutí naplnit plnou nádrž závisí na vašich individuálních okolnostech a prioritách. Je důležité pečlivě zvážit rozměry palivové nádrže vašeho vozidla a učinit rozhodnutí, které bude cenově nejefektivnější.

Škodlivé účinky na vozidlo a životní prostředí

Вредное воздействие на автомобиль и окружающую среду

Natankování plné nádrže může mít řadu negativních dopadů na vaše vozidlo a životní prostředí. Za prvé, přeplnění palivové nádrže může způsobit únik paliva, což může poškodit vaše vozidlo a představovat bezpečnostní riziko na silnici.

Navíc naplnění plné nádrže může vozidlu přidat další váhu. Čím více paliva v nádrži, tím je vozidlo těžší, což může vést ke špatné ovladatelnosti a zvýšené spotřebě paliva. Například každý litr paliva navíc zvyšuje hmotnost vozu přibližně o 0,75-1 kg.

ČTĚTE VÍCE
Proč je nutné správně mazat vodítka třmenů a co se stane, když se tak nestane?

Plné naplnění nádrže může mít také negativní dopad na životní prostředí. Velké množství paliva se může vyluhovat do půdy nebo skončit v odpadních vodách, což může vést ke kontaminaci půdy a vodních zdrojů. Velký objem paliva v nádrži navíc znamená více emisí při spalování, což vede ke zvýšeným emisím škodlivých látek do ovzduší.

Shrnutí:

Подводя итоги:

  • Přeplnění palivové nádrže může vést k úniku paliva a ohrožení vozovky.
  • Nadměrná hmotnost vozidla při plnění plné nádrže může zhoršit ovladatelnost a zvýšit spotřebu paliva.
  • Velké množství paliva může vést ke znečištění půdy a vody a ke zvýšení emisí škodlivých látek do atmosféry.

Při doplňování paliva do auta byste se proto měli řídit doporučeními výrobce, abyste předešli negativním dopadům na vůz i životní prostředí.

Vyžaduje častou údržbu a vysoké náklady

Необходимость частого обслуживания и высокие затраты

Doplnění plné nádrže paliva může mít za následek častou údržbu vozidla a zvýšené náklady.

Plná nádrž paliva výrazně zvyšuje hmotnost vozidla, což může negativně ovlivnit jeho výkon a spotřebu paliva. Větší hmotnost vozidla vyžaduje více energie k pohybu, což vede ke zvýšené spotřebě paliva. Plnění plné nádrže tak může zvýšit náklady na palivo a pravidelnou údržbu vozidla.

Navíc naplnění plné nádrže může vést k problémům se skladováním a používáním paliva. Skladování velkého množství paliva vyžaduje dodatečné vybavení a prostor, což může být nepohodlné a nákladné. Kromě toho může dlouhodobé skladování velkých objemů paliva zvýšit riziko kontaminace paliva nebo jeho znehodnocení, což může vést k problémům s výkonem motoru.

Navíc při okamžitém naplnění plné nádrže paliva na plnou kapacitu vozu mohou nastat problémy s těsností palivového systému. Nádrže vozidel nejsou vždy navrženy tak, aby se zcela naplnily, takže naplnění plné nádrže může vytvořit nadměrný tlak nebo překročit úroveň naplnění palivové nádrže. To může vést k netěsnostem, poškození palivového systému nebo v extrémních případech i požáru paliva.

Obecně platí, že naplnění plné nádrže paliva může způsobit citelné problémy s používáním a údržbou vozidla a také značné náklady. Proto se doporučuje natankovat do vozidla pouze takové množství paliva, které je potřebné pro aktuální použití, spíše než naplnit nádrž na plnou kapacitu.

ČTĚTE VÍCE
Proč řidiči stále častěji nosí na silnici žluté brýle?

Video:

NIKDY NENAPLŇUJTE PLNOU NÁDRŽ AUTA .

Tajemství topení do auta, o kterém mnoho lidí ani neví

HISTS nebo PSHES uzávěr plynové nádrže při otevírání