Měnič točivého momentu je hlavní součástí automatické převodovky, která zajišťuje plynulý přenos výkonu z motoru na kola. Je podobná spojce v manuální převodovce, ale funguje jinak. Měnič točivého momentu se používá k přenosu točivého momentu a umožňuje vozidlu plynule nabírat a přenášet rychlost.

Měnič točivého momentu se skládá ze tří hlavních součástí: čerpadlo, turbína a tlumič momentu. Čerpadlo dodává olej, který plní měnič momentu. Olej roztáčí turbínu, která je spojena s koly. Tlumič točivého momentu absorbuje vibrace, čímž eliminuje všechny druhy otřesů a skoků v pohybu vozu.

Princip činnosti měniče točivého momentu automatické převodovky je použít k přenosu síly hydraulickou sílu. Když je motor zapnutý, čerpadlo začne dodávat olej do měniče točivého momentu a zcela jej naplní. Poté, když sešlápnete plynový pedál, čímž se otevře škrticí klapka, tlak oleje se zvýší. Tím se turbína otáčí a přenáší točivý moment na kola vozu.

Měnič točivého momentu je však pro motor nebezpečný, protože může vytvářet velké zatížení a zbytečné tření. Proto je měnič točivého momentu automatické převodovky vybaven mechanickým zařízením známým jako lock-up, které umožňuje zřízení přímého převodu a efektivně přenáší výkon na kola. Blokování se ve většině případů aktivuje, když vozidlo jede konstantní rychlostí bez změny zatížení, a reguluje úroveň tření a opotřebení v měniči točivého momentu.

Měnič točivého momentu automatické převodovky: základní principy činnosti

Гидротрансформатор АКПП: основные принципы работы

Princip činnosti měniče točivého momentu

Принцип работы гидротрансформатора

Měnič točivého momentu se skládá ze tří hlavních součástí: čerpadla, turbíny a statoru. Čerpadlo a turbína jsou umístěny vedle sebe a odděleny olejem. Uprostřed je stator, který řídí tok oleje.

Když motor běží, čerpadlo se začne otáčet a cirkulovat olej systémem. To vytváří tok oleje, který je nasměrován do turbíny a způsobuje její pohyb. Turbína je spojena s hřídelí převodovky a přenáší točivý moment na kola vozu.

Jakmile se však stroj rozjede, použití pouze čerpadla a turbíny je neúčinné. Zde vstupuje do hry stator. Stator je umístěn v mezinárodním bodě mezi čerpadlem a turbínou a směřuje tok oleje zpět do čerpadla. To vytváří další sílu, která pomáhá překonat odpor motoru a zvyšuje účinnost přenosu točivého momentu.

ČTĚTE VÍCE
Jak správně utáhnout uzávěr expanzní nádrže automobilu, aby nedošlo k nehodám a poruchám

Jednou z vlastností měniče momentu automatické převodovky je jeho schopnost měnit převodový poměr. To se děje změnou rychlosti otáčení turbíny nebo čerpadla, která ovlivňuje přenos oleje a tím i točivý moment přenášený na kola.

Výhody měniče momentu automatické převodovky

Преимущества гидротрансформатора АКПП

Měniče točivého momentu mají několik výhod, které je odlišují od jiných typů převodovek. Za prvé umožňují plynulé řazení a poskytují pohodlnou jízdu pro řidiče i cestující. Měnič točivého momentu navíc poskytuje motoru vysokou účinnost a zpětnou vazbu, takže je ideální volbou pro různé třídy a typy vozidel.

Princip činnosti měniče točivého momentu automatické převodovky: Výhody měniče točivého momentu automatické převodovky:
Plynulá změna převodového poměru Hladké řazení
Změna rychlosti otáčení turbíny a čerpadla Vysoký výkon
Efektivní přenos točivého momentu Zpětná vazba motoru

Mechanismus činnosti měniče točivého momentu

Механизм функционирования гидротрансформатора

Princip činnosti

Принцип работы

Měnič točivého momentu se skládá ze tří hlavních součástí: turbíny, čerpadla a statoru.

V počáteční fázi provozu měniče točivého momentu pohybující se tok tekutiny z čerpadla vytváří rotaci turbíny prostřednictvím vnitřního ventilového mechanismu a tvoří chladič pro sestavu zadního kroužku. Tento systém umožňuje okamžitě reagovat na zvýšení otáček motoru.

Když přenos zahájí přenos, stator hraje důležitou roli při zvyšování účinnosti systému. Působení statoru způsobuje cirkulaci toku tekutiny uvnitř měniče točivého momentu, čímž se zvyšuje jeho účinnost a přenos výkonu. Stator také pomáhá snižovat rychlost průtoku oleje, když je vozidlo ve vysoké rychlosti.

Během provozu měniče točivého momentu také dochází k „uchopovacímu“ efektu, který je charakterizován zvýšením převodového poměru se zvyšujícím se zatížením motoru. To je způsobeno skutečností, že zvýšení rychlosti otáčení čerpadla vede ke zvýšení hydrodynamického odporu v transformátoru.

Tabulka charakteristik měniče točivého momentu

Таблица характеристик гидротрансформатора

Charakterizace Hodnota
Maximální točivý moment Až 1000 Nm
Účinnost Více než 90%
Poměr Od 2,5 po 0,5
Hmotnost měniče točivého momentu Z 5 na 25 kg

Měniče točivého momentu jsou široce používány v automatických převodovkách různých automobilů, protože poskytují plynulé a pohodlné řazení za jízdy. Znalost mechanismu činnosti měniče točivého momentu vám umožní hlouběji porozumět principům fungování automatické převodovky a procesu přenosu výkonu z motoru na kola při automatickém řazení.

ČTĚTE VÍCE
Je možné bezpečně řídit auto během bouřky s bleskem a jak správně reagovat na elektrické výboje?

Úloha měniče točivého momentu v provozu automatické převodovky

Роль гидротрансформатора в работе АКПП

Hlavní funkcí měniče točivého momentu je přenášet točivý moment z motoru na převodovku. Uvnitř měniče momentu jsou dvě součásti – čerpadlo a turbína – které jsou spojeny pracovní kapalinou. Když motor běží, čerpadlo pohybuje kapalinou uvnitř měniče točivého momentu a vytváří tok kapaliny, který je přenášen do turbíny. Turbína zase převádí proud tekutiny na rotační pohyb a přenáší jej do převodovky.

Při řazení v automatické převodovce hraje důležitou roli také měnič točivého momentu. Když řidič sešlápne plynový pedál, zvýší se množství kapaliny pohybované čerpadlem uvnitř měniče točivého momentu. To vede ke zvýšení rychlosti otáčení turbíny a přenosu většího točivého momentu na převodovku. Měnič točivého momentu vám tedy umožňuje plynule a bez cukání měnit rychlostní stupně.

Kromě toho měnič točivého momentu plní funkci mazání a chlazení vnitřních prvků automatické převodovky. Pracovní kapalina cirkulující přes měnič točivého momentu maže a ochlazuje součásti, čímž zabraňuje opotřebení a přehřívání.

Výhody měniče točivého momentu v automatické převodovce: Nevýhody měniče točivého momentu v automatické převodovce:
— Hladké řazení — Malé ztráty výkonu v důsledku třecích sil
— Snížené zatížení motoru a převodovky – Vyšší spotřeba paliva ve srovnání s manuální převodovkou
— Zvýšený jízdní komfort — Velká hmotnost a rozměry měniče momentu

Celkově je měnič točivého momentu důležitou součástí automatické převodovky, která zajišťuje správné a efektivní fungování vozidla. Umožňuje plynulé řazení a snižuje zatížení motoru a převodovky, ale vyžaduje další palivo a je těžký a objemný.

Doporučení pro servis měniče točivého momentu automatické převodovky

Рекомендации по обслуживанию гидротрансформатора АКПП

  1. Pravidelně kontrolujte hladinu a stav převodové kapaliny. Správná hladina a kvalitní kapalina zajistí správnou funkci měniče točivého momentu.
  2. Sledujte provozní teplotu měniče momentu. Pokud se přehřeje, může způsobit poškození nebo snížit účinnost přenosu.
  3. Nedovolte, aby měnič točivého momentu pracoval v extrémních podmínkách. Vyvarujte se například prudkého zrychlení nebo brzdění, které může vést ke zvýšenému opotřebení jeho částí.
  4. Vyhněte se přetěžování a častému řazení, protože to může způsobit nadměrné namáhání měniče točivého momentu a způsobit jeho selhání.
  5. Provádějte pravidelnou preventivní údržbu za účelem vyčištění a propláchnutí měniče momentu. To pomůže odstranit nečistoty nahromaděné v něm a prodloužit jeho životnost.
  6. Při výměně převodové kapaliny byste měli také zkontrolovat a vyměnit mazací filtr měniče točivého momentu. Filtr hraje důležitou roli při ochraně před cizími částicemi a nečistotami, které mohou poškodit měnič točivého momentu.
  7. Pokud zaznamenáte nějaké problémy, jako je hluk, vibrace nebo problémy s řazením, nechte měnič točivého momentu diagnostikovat a opravit odborníkem.
ČTĚTE VÍCE
Známky zabarvení oleje automatické převodovky - dlouhodobá konzervace automatické převodovky!

Dodržování těchto doporučení vám pomůže udržet měnič točivého momentu automatické převodovky v dobrém provozním stavu a prodloužit jeho životnost. Pamatujte, že měnič točivého momentu je důležitou součástí automatické převodovky a jeho správnou údržbou předejdete nepříjemným poruchám a nákladným opravám.

Video:

JASNĚ. Obsluha 4-stupňové automatické převodovky Toyota A43DL

Jak používat manuální režim automatické převodovky? OSM scénářů.

Jak funguje měnič točivého momentu automatické převodovky?