Automatická převodovka – Jedná se o prvek, který výrazně usnadňuje proces řízení automobilu. Díky němu není potřeba neustále ručně řadit, což vám umožní se více soustředit na silnici. Může však nastat situace, kdy automatická převodovka nezařadí požadovaný rychlostní stupeň, což je vážný problém a vyžaduje okamžité řešení.

Jedním z možných důvodů, proč automatická převodovka nezařadí rychlostní stupeň, může být problém s měničem točivého momentu. Měnič točivého momentu je zařízení, které umožňuje přenášet točivý moment z motoru na převodovku. Pokud je měnič točivého momentu rozbitý nebo ucpaný, převodovka se může zablokovat a nepřeřadí požadovaný rychlostní stupeň.

Dalším možným důvodem nefunkčnosti převodovky mohou být vadné elektronické součástky. V moderních autech je automatická převodovka řízena elektronickými systémy, které sledují a řídí činnost převodovky. Pokud některý z těchto systémů nefunguje správně, automatická převodovka již nemusí zařadit požadovaný rychlostní stupeň. V tomto případě může být řešením problému výměna vadné elektronické součásti nebo diagnostika a oprava řídicího systému převodovky.

Co dělat, když automatická převodovka nezařadí rychlostní stupeň?

Что делать, если АКПП не включает передачу?

Pokud vaše automatická převodovka (AT) nezařadí rychlostní stupeň, měli byste podniknout určité kroky, abyste problém zjistili a odstranili. Zde je několik kroků:

1. Zkontrolujte hladinu oleje

Nedostatečná hladina oleje v automatické převodovce může být důvodem, proč se rychlostní stupeň nezařadí. Zkontrolujte hladinu a stav oleje v převodovce a v případě potřeby jej doplňte. Ujistěte se, že používáte správný typ a třídu oleje doporučenou výrobcem vašeho vozidla.

2. Zkontrolujte stav olejového filtru

Problémy s řazením může způsobit i zanesený nebo znečištěný olejový filtr automatické převodovky. Otevřete kryt filtru a zkontrolujte jeho stav. Pokud je filtr velmi znečištěný, vyměňte jej.

3. Zkontrolujte elektroniku a kabeláž

Závady v elektronickém systému automatické převodovky nebo kabeláži mohou způsobit, že převodovka nezařadí. Zkontrolujte všechna připojení, vodiče a konektory a také stav elektronických součástek. Pokud zjistíte poškození nebo problémy, které vyžadují opravu nebo výměnu, kontaktujte odborníka.

4. Poraďte se s odborníkem

Pokud nemáte dostatečné znalosti a zkušenosti pro diagnostiku a opravu automatických převodovek, doporučujeme vám obrátit se na profesionálního automechanika nebo servisní středisko. Budou schopni provést důkladnou diagnostiku a určit příčinu problému. V některých případech může být nutné opravit nebo vyměnit součásti automatické převodovky, což vyžaduje určité dovednosti a vybavení.

ČTĚTE VÍCE
Jak a kde napadnout dopravní daň?

5. Preventivní opatření

Před provedením jakékoli akce pro diagnostiku nebo opravu automatické převodovky se ujistěte, že je vozidlo v bezpečné poloze a motor je vypnutý. Při práci na vozidle a jeho součástech také dodržujte všechna bezpečnostní opatření.

Důvod, proč automatická převodovka neřadí, je důležité co nejdříve opravit, aby nedošlo k případnému poškození a nákladným opravám. Výše uvedené kroky vám mohou pomoci zahájit proces diagnostiky a řešení problému, ale nezapomeňte, že pro větší opravy je nejlepší zavolat odborníka.

Možné příčiny

Возможные причины

Existuje několik důvodů, proč automatická převodovka (automatická převodovka) nemusí zařadit rychlostní stupeň:

1. Nízká hladina převodové kapaliny. Pokud je hladina kapaliny příliš nízká, převodovka nemusí fungovat správně. Je nutné zkontrolovat hladinu a v případě potřeby doplnit převodovou kapalinu.

2. Porucha elektromagnetu. Solenoidy jsou elektromechanická zařízení, která jsou zodpovědná za řazení rychlostních stupňů v automatické převodovce. Pokud solenoid nefunguje správně, převodovka se nemusí zapojit. Je nutné provést diagnostiku a případně vyměnit vadný elektromagnet.

3. Přerušená nebo poškozená kabeláž. Pokud je kabeláž spojující elektromagnety s řídicím systémem automatické převodovky přerušená nebo poškozená, převody se nemusí zařadit. Je nutné zkontrolovat elektroinstalaci a případně opravit nebo vyměnit poškozená místa.

4. Porucha řídicí jednotky automatické převodovky. Řídicí jednotka automatické převodovky je elektronické zařízení, které řídí všechny funkce převodovky. Pokud je řídicí jednotka vadná, rychlostní stupně nebudou moci zařadit. Je nutné provést diagnostiku pomocí speciálního zařízení a v případě potřeby vyměnit řídicí jednotku.

5. Mechanická porucha uvnitř převodovky. Některé vnitřní části převodovky se mohou zlomit nebo zablokovat, což znemožní řazení. V tomto případě je nutné opravit nebo vyměnit vadné díly.

V případě problémů s převodovkou se doporučuje kontaktovat specialisty pro podrobnou diagnostiku a opravy. Budou schopni určit přesnou příčinu a vyřešit problém s automatickou převodovkou.

Jak sami zkontrolovat a opravit problém

Как самостоятельно проверить и исправить проблему

Pokud vaše automatická převodovka nezařadí, existuje několik kroků, kterými můžete problém zkontrolovat a případně vyřešit.

1. Zkontrolujte hladinu a stav oleje v automatické převodovce. Nedostatek oleje nebo znečištění může způsobit, že automatická převodovka nebude moci zařadit. V případě potřeby doplňte olej a ujistěte se, že je v dobrém stavu.

ČTĚTE VÍCE
Jak správně zkontrolovat činnost podtlakového posilovače brzd automobilu a zajistit bezpečnost na silnici

2. Zkontrolujte stav hnacích řemenů a dílů. Slabý nebo poškozený hnací řemen může způsobit poruchu automatické převodovky. Zkontrolujte jeho přítomnost, napětí a integritu.

3. Zkontrolujte elektrický systém. Špatné připojení nebo poškozená kabeláž v automatické převodovce může vést k problémům s řazením. Zkontrolujte stav elektrického systému, zejména signálních vodičů a spojů.

4. Zkontrolujte chyby v systému řízení automatické převodovky. Mnoho moderních automobilů je vybaveno diagnostickým systémem, který dokáže hlásit přítomnost chyb v činnosti automatické převodovky. Připojte vůz k diagnostickému počítači a zkontrolujte chyby.

Pokud i po provedení těchto kroků problém přetrvává, doporučujeme, abyste se obrátili na odborníka na automatické převodovky za účelem důkladné kontroly a opravy převodového systému.

Video:

Automatická převodovka neřadí z režimu P (parkování) Řešení problému.

PO TOM nebude automatická převodovka při startování cukat ani kopat!

Automatická převodovka táhne a neřadí, co mám dělat? Toyota Carina