Každý majitel vozu se někdy potýkal s nutností natankovat své auto. Jedná se o běžný postup, který provádíme bez přemýšlení. Mnoho lidí však neví, že doplňování paliva do auta s běžícím motorem může mít vážné následky. I když se to zdá jen jako drobné pravidlo, jeho porušení může způsobit nehodu, požár nebo dokonce výbuch.

Hlavním důvodem, proč byste neměli tankovat palivo s běžícím motorem, je elektrostatický náboj. Když motor běží, uvnitř motoru dochází k horkým částem a tření, což zase vytváří elektřinu. Auto má palivovou nádrž, která je naplněna palivem a elektřina se může hromadit na oděvu nebo kůži člověka. Pokud začne proces doplňování paliva, dojde k jiskření mezi palivem a elektřinou, což může mít za následek požár nebo výbuch.

Dalším důležitým bodem je, že na čerpací stanici je určité množství palivových par, které mohou být velmi výbušné. Při doplňování paliva při běžícím motoru se zvyšuje riziko požáru kvůli možnosti jiskření při kontaktu paliva s elektrickým nábojem. I malá jiskra může způsobit strašné následky, proto pravidlo zakazuje tankovat do auta s běžícím motorem.

Škodlivé následky doplňování paliva do auta s běžícím motorem

1. Nebezpečí požáru

Jedním z hlavních důvodů, proč byste neměli tankovat do auta s běžícím motorem, je riziko požáru. Během doplňování paliva se palivo může rozlít na horký povrch motoru nebo výfukový systém, což může způsobit požár. I malá jiskra vytvořená elektrickým systémem vozidla může založit požár, který se rychle rozrůstá a může ohrozit lidi a majetek.

2. Negativní vliv na motor

Běžící motor vytváří teplo, a když je vůz v režimu zahřívání, teplota motoru je ještě vyšší. Při nalévání paliva za takových podmínek může dojít k přehřátí nebo zničení některých prvků energetického systému. Kromě toho se může palivo dostat do válců, což způsobí poruchu motoru a sníží účinnost motoru.

Možné příčiny požáru

Возможные причины возгорания

Doplňování paliva do vozidla při běžícím motoru může způsobit vážné následky, včetně požáru. To je způsobeno několika potenciálními důvody:

  • Jiskra. Při tankování benzínu nebo nafty do auta dochází k jiskření, které může zapálit palivové výpary. Běžící motor vytváří jiskry ze zapalovacích svíček, což zvyšuje riziko požáru.
  • Statická elektřina. Při jízdě autem se hromadí statická elektřina. Při doplňování paliva do auta se tato statická elektřina může vybít a způsobit jiskru, čímž se zvyšuje pravděpodobnost požáru.
  • Přehřát. Běžící motor způsobuje zvýšenou teplotu v autě. Při doplňování paliva to může způsobit přehřátí součástí a je potenciálním zdrojem požáru.
  • Únik paliva. Doplňování paliva do vozidla při běžícím motoru může poškodit palivový systém a zvýšit pravděpodobnost úniku paliva. Palivo, které se dostane do kontaktu s horkými povrchy motoru, může způsobit požár.
ČTĚTE VÍCE
Jaký nástroj potřebujete k roztočení kol vašeho auta a zajištění bezpečnosti a jistoty při jízdě na silnici?

Na základě těchto možných důvodů se doporučuje před doplňováním paliva do vozidla vždy vypnout motor, abyste předešli nebezpečí požáru a zajistili bezpečnost svou i ostatních.

Zhoršení kvality paliva

Tankování auta s běžícím motorem může vést ke zhoršení kvality paliva a v důsledku toho k negativním důsledkům pro provoz motoru.

Jednou z hlavních příčin zhoršení kvality paliva při tankování při běžícím motoru je možnost vnikání nespálených palivových par do palivového systému. To může způsobit, že se palivové páry vrátí zpět do nádrže a vytvoří další tlak, který může poškodit palivové čerpadlo a další součásti systému. Kromě toho se do sacích a výfukových ventilů mohou dostat nespálené výpary, což může způsobit různé problémy s výkonem motoru.

Kromě toho může doplňování paliva do vozidla při běžícím motoru vést ke zvýšené tvorbě statické elektřiny. To může být nebezpečné zejména v zimě, kdy statický náboj může vést k jiskření a vznícení palivových par.

Také tankování do auta s běžícím motorem může umožnit pronikání různých cizích látek, jako jsou nečistoty, prach nebo voda, do nádrže, což může negativně ovlivnit kvalitu paliva a jeho mísící schopnost.

Ztráta peněz a času

Kromě výše uvedených problémů může být tankování do auta s běžícím motorem nejen nebezpečné, ale také neekonomické. Vstup nespálených palivových par do palivového systému může vést ke ztrátě části paliva, což bude znamenat dodatečné náklady na doplňování paliva. Kromě toho možné poruchy a problémy s provozem motoru, které mohou nastat v důsledku doplňování paliva při běžícím motoru, mohou vyžadovat nákladné a časově náročné opravy.

Z bezpečnostních a ekonomických důvodů se doporučuje před doplňováním paliva do vozidla zastavit motor, aby nedošlo ke znehodnocení paliva a případným problémům s jeho používáním v budoucnu.

Negativní vliv na výkon motoru

Tankování auta s běžícím motorem může mít negativní důsledky na jeho výkon. Za prvé, při doplňování paliva vzniká nadměrné množství výparů, které se mohou dostat do sacího systému a kontaminovat filtry a senzory. To může vést k poruše motoru, ztrátě výkonu a zvýšené spotřebě paliva.

Za druhé, během doplňování paliva dochází k procesu míšení benzínu a vzduchu a výsledné páry mohou stoupat a mít škodlivý vliv na činnost systému vstřikování paliva nebo katalyzátoru. To může vést k různým chybám a poruchám motoru.

ČTĚTE VÍCE
Jak správně nabíjet notebook - efektivní metody a tipy

Navíc doplňování paliva do vozidla při běžícím motoru může poškodit palivový systém nebo způsobit únik paliva. Jiskra, která vznikne při odpojení palivové hadice, může způsobit požár. Proto, aby se předešlo takovým nehodám a byla zajištěna bezpečnost, se vždy doporučuje zastavit motor před doplňováním paliva.

Video:

PROČ NEMŮŽETE NASTARTOVAT MOTOR OKAMŽITĚ

Proč NEMŮŽETE tankovat Cadillac SRX při běžícím motoru!

Co by měl začínající řidič sledovat pod kapotou?