Tažné zařízení – nepostradatelný díl pro automobil, který umožňuje připojení přívěsů nebo jiných vozidel. Pokud ale chcete používat tažné zařízení na svém voze co nejefektivněji a bezpečně, je potřeba nainstalovat odpovídající blok tažného zařízení. Tato jednotka je moderní zařízení určené ke koordinaci činnosti tažného zařízení s elektronikou vozu.

Proč potřebujete odpovídající jednotku tažného zařízení?? Odpověď je jednoduchá – moderní vozy jsou vybaveny komplexním elektronickým systémem, který řídí a koordinuje činnost všech částí vozu. Zahrnutí tažného zařízení do tohoto systému umožňuje vozidlu mírně „přizpůsobit“ jeho provoz přítomnosti přívěsu nebo jiného vozidla.

Koordinační jednotka tažného zařízení je určena k propojení elektronického systému vozidla s tažným zařízením. Zodpovídá za přenos signálů souvisejících s provozem světel na přívěsu, dále za řízení nákladu a koordinaci činnosti brzd a stabilizaci vozidla při jízdě s přívěsem.

Jak připojit koordinační jednotku tažného zařízení? Není to těžké, ale je lepší svěřit tuto práci profesionálům. Existují dvě možnosti připojení bloku. První možnost – drátové připojení. Vyžaduje instalaci vodičů spojujících koordinační jednotku a tažné zařízení s vozem. Druhá možnost – bezdrátové připojení, kdy jsou koordinační jednotka a tažné zařízení propojeny rádiovými signály. Obě možnosti mají své výhody i nevýhody a výběr závisí na modelu auta a vašich preferencích.

Účel odpovídající bloku tažného zařízení

Назначение блока согласования фаркопа

Hlavní funkce jednotky přizpůsobení tažného zařízení:

Основные функции блока согласования фаркопа:

 • Funkce brzdění: jednotka řídí činnost brzdového systému přívěsu, zajišťuje správnou a synchronizovanou činnost všech brzdových mechanismů, brzdových světel a směrových světel;
 • Funkce osvětlení: jednotka je zodpovědná za dodávku elektřiny do osvětlovacích těles přívěsu (světlomety, koncová světla, směrová světla atd.), což umožňuje řidiči ovládat a zajišťovat viditelnost na silnici;
 • Elektrická funkce: přizpůsobovací jednotka tažného zařízení umožňuje přenášet elektrický proud z vozu do přívěsu, zajišťující chod elektroinstalace přívěsu (včetně vzduchových a hydraulických brzd, autonomního napájení atd.);
 • Ochranná funkce: Jednotka řídí zatížení elektrického systému vozidla a zabraňuje poškození kabeláže a elektronických součástí při připojování přívěsu.

Principem činnosti přizpůsobovací jednotky tažného zařízení je zpracovávat signály přijímané z elektrické sítě vozidla a převádět je na napájecí a řídicí parametry potřebné pro přívěs. Blok je vysoce spolehlivý a odolný a zajišťuje bezpečné a efektivní používání tažného zařízení.

ČTĚTE VÍCE
Umístění ventilu vstřikovacího čerpadla paliva je důležitou součástí systému napájení a řízení motoru, který se nachází ve vstřikovači čerpadla (palivové čerpadlo).

Je důležité pamatovat na to, že adaptér pro tažné zařízení musí být vybrán a připojen podle požadavků a vlastností konkrétního modelu vozidla a přívěsu, aby byla zajištěna správná funkce a bezpečnost celého systému vozidlo-přívěs.

Proč potřebujete odpovídající jednotku tažného zařízení a jak to funguje?

Зачем нужен блок согласования фаркопа и как он работает

Princip činnosti přizpůsobovací jednotky tažného zařízení je založen na přeměně elektrického signálu přicházejícího z elektrické sítě vozidla na signál srozumitelný pro tažné zařízení. Většina vozidel používá k připojení přívěsu standardní elektrické konektory, jako je 7kolíkový nebo 13kolíkový konektor. Ne všechna tažná zařízení jsou však vybavena takovými konektory. Slučovač tažného zařízení pomáhá tento problém vyřešit tím, že převádí signál z konektoru vozidla na signál vhodný pro tažné zařízení.

Příklad fungování odpovídající bloku tažného zařízení:

Пример работы блока согласования фаркопа:

Představme si, že auto má 13pinový konektor a tažné zařízení je vybaveno 7pinovým konektorem. V tomto případě bude odpovídající blok tažného zařízení provádět následující funkce:

 1. Převod signálu z 13pinového konektoru vozu na signál srozumitelný pro tažné zařízení se 7pinovým konektorem;
 2. Rozdělení elektrické zátěže mezi různá zařízení připojeného přívěsu;
 3. Ochrana elektrického systému vozidla před přetížením a zkraty, ke kterým dochází při použití tažného zařízení.

Jednotka přizpůsobení tažného zařízení je obvykle připojena k elektrickému systému vozidla prostřednictvím konektoru umístěného pod zadní částí vozidla. Před použitím jednotky musíte zkontrolovat kompatibilitu jejího konektoru s konektorem do auta. Pokud se konektory neshodují, možná budete muset použít adaptér.

Výhody použití vhodného bloku pro tažné zařízení:

Преимущества использования блока согласования фаркопа:

Použití vhodného bloku pro tažné zařízení zajišťuje spolehlivější a bezpečnější připojení tažného zařízení k vozidlu. Předchází možným problémům spojeným s nedodržením elektrických norem a chrání elektrický systém vozidla před přetížením a zkratem.

Jednotka přizpůsobení tažného zařízení navíc usnadňuje proces připojení přívěsu nebo jiných externích zařízení, protože provádí převod signálu automaticky. To je pohodlné a šetří to čas řidiče, aniž by vyžadoval speciální znalosti nebo dovednosti v elektrotechnice.

V důsledku toho je jednotka přizpůsobení tažného zařízení integrální součástí systému pro připojení tažného zařízení k vozidlu. Řeší problém nekompatibilních elektrických norem a zajišťuje spolehlivé a bezpečné připojení tažného zařízení.

Připojení jednotky přizpůsobení tažného zařízení

Připojení koordinační jednotky tažného zařízení je nezbytné pro zajištění stabilního provozu elektrické soustavy přívěsu. Díky této jednotce jsou všechny potřebné signály (jako jsou blinkry, brzdová světla, koncová světla atd.) přenášeny z vozidla na přívěs a naopak bez jakýchkoliv závad.

ČTĚTE VÍCE
Důsledky zvětšení mezer mezi ventily v mechanismu motoru - co se může stát a jak to ovlivňuje jeho provoz?

Kroky pro připojení odpovídající jednotky tažného zařízení:

Шаги по подключению блока согласования фаркопа:

 1. Určete typ a model adaptéru tažného zařízení, který je kompatibilní s vaším vozidlem a přívěsem.
 2. Nainstalujte přizpůsobovací jednotku tažného zařízení v souladu s pokyny výrobce.
 3. Připojte vodiče z adaptéru tažného zařízení k odpovídajícím vodičům na vozidle a přívěsu (obvykle se to provádí pomocí propojovacích konektorů).
 4. Ujistěte se, že jsou vodiče správně a bezpečně připojeny. V případě potřeby použijte speciální svorkové konektory, aby byl zajištěn spolehlivý kontakt.
 5. Zkontrolujte funkci spojovacího systému zapnutím výstražných světel a směrových světel. Ujistěte se, že všechny funkce fungují správně a jsou zobrazeny na přívěsu.

Tabulka připojení pro odpovídající blok tažného zařízení:

Таблица подключения блока согласования фаркопа:

Tažné zařízení v barvě drátu bloku Funkce Barva drátu do auta Barva drátu přívěsu
Zelený Levá směrová světla Zelený Žlutý
Žlutý Pravá směrová světla Žlutý Zelený
Červený Brzdová světla Červený Červený
Bílý Mlhovky Bílý Bílý
černá Společný drát černá černá

Vezměte prosím na vědomí, že barvy drátů se mohou lišit v závislosti na modelu vozidla a přívěsu. Před připojením odpovídající jednotky tažného zařízení se doporučuje přečíst si pokyny dodané s jednotkou a zkontrolovat, zda barvy vodičů odpovídají uvedené tabulce.

Kroky pro instalaci a připojení odpovídající jednotky tažného zařízení

Шаги по установке и подключению блока согласования фаркопа

Krok 1: Příprava tažného zařízení a vozidla

Шаг 1: Подготовка фаркопа и автомобиля

Než začnete instalovat jednotku pro přizpůsobení tažného zařízení, musíte se ujistit, že tažné zařízení a vozidlo jsou připraveny k instalaci. V případě potřeby očistěte povrch tažného zařízení od nečistot a rzi a také se ujistěte, že je tažné zařízení a vozidlo ve stabilním stavu.

Krok 2: Připojení odpovídající jednotky

Шаг 2: Подключение блока согласования

Připojení jednotky pro přizpůsobení tažného zařízení se provádí následovně:

 1. Najděte na autě příslušný konektor, ke kterému bude odpovídající jednotka připojena.
 2. Správně připojte vodiče odpovídající jednotky ke konektoru podle pokynů výrobce.
 3. Zkontrolujte připojení a ujistěte se, že jsou všechny vodiče bezpečně připojeny.

Je důležité řídit se pokyny výrobce koordinační jednotky tažného zařízení, protože se mohou lišit v závislosti na konkrétním modelu a značce vozidla.

Krok 3: Kontrola funkce porovnávacího bloku

Шаг 3: Проверка работы блока согласования

Po připojení koordinační jednotky tažného zařízení je třeba zkontrolovat její činnost. K tomu se doporučuje připojit vozidlo k přívěsu nebo nosiči jízdních kol a zkontrolovat funkčnost tažného zařízení.

ČTĚTE VÍCE
Efektivní metody trestání hnusných aut - jak obnovit spravedlnost na silnici?

Ujistěte se, že tažná tyč funguje správně a že všechny vodiče jsou správně a bezpečně připojeny. Pokud se vyskytnou nějaké problémy nebo poruchy, doporučuje se kontaktovat odborníka pro další diagnostiku a opravu.

Správná instalace a připojení jednotky pro přizpůsobení tažného zařízení je důležitým krokem k zajištění bezpečnosti a efektivního provozu tažného zařízení. Podle výše uvedených kroků a pokynů výrobce budete schopni správně nainstalovat a připojit odpovídající jednotku tažného zařízení k vašemu vozidlu.

Výhody použití jednotky pro přizpůsobení tažného zařízení

Преимущества использования блока согласования фаркопа

Jednou z hlavních výhod jednotky pro přizpůsobení tažného zařízení je její schopnost zajistit správné fungování elektrických systémů a zařízení připojených k vozidlu. Díky tomuto zařízení jsou odpovídajícím způsobem přenášeny elektrické signály, což zaručuje bezpečnost a spolehlivost všech světelných a signalizačních zařízení na přívěsu.

Koordinační jednotka tažného zařízení navíc umožňuje optimalizovat spotřebu energie, což je důležitý faktor u vozidel s přídavnými elektrickými zařízeními na palubě. Díky tomuto zařízení dostávají všechny elektrické spotřebiče automobilu a přívěsu dostatečné množství energie, což zabraňuje přetížení sítě a zabraňuje možným poruchám.

Koordinační jednotka tažného zařízení má také ochranné funkce, které zajišťují bezpečnost vozu a přívěsu v nouzových situacích. Zařízení zablokuje přívod elektřiny do přívěsu, pokud dojde k problému v systému vozidla, čímž se zabrání možným nouzovým situacím.

Další výhodou odpovídajícího bloku pro tažné zařízení je jeho snadná instalace. Zařízení je kompaktních rozměrů a lze jej snadno nainstalovat do auta. Jednotka je také vybavena speciálními konektory, které usnadňují připojování a odpojování elektrických vodičů.

Celkově je použití adaptéru pro tažné zařízení zásadní pro bezpečné a efektivní používání tažného zařízení. Toto zařízení umožňuje zajistit správnou funkci elektrických systémů vozidla, optimalizovat spotřebu energie, zajistit bezpečnost v nouzových situacích a snadnou instalaci. Při nákupu tažného zařízení se proto doporučuje nezapomenout na odpovídající jednotku, která výrazně zvyšuje úroveň komfortu a bezpečnosti při používání přívěsu.

Video:

Připojení koordinační jednotky tažného zařízení na příkladu Renault Duster 2016.

Blok přizpůsobení tažného zařízení na relé – Přehled a připojení