Motor je „srdcem“ vozu, jeho hlavním zdrojem energie. Jako každý stroj má i motor své vlastnosti a omezení. Bohužel někdy mohou otáčky motoru klesnout a snížit tak jeho výkon a schopnost jezdit po silnicích běžnou rychlostí.

Existuje několik důvodů, proč mohou otáčky motoru klesnout. Jedním z nich je porucha v systému přívodu paliva. Pokud vstřikovače nebo palivové čerpadlo nefungují správně, motor nedostává dostatek paliva, což snižuje jeho výkon a otáčky.

Dalším důvodem může být porucha zapalovacího systému. Pokud jsou vaše zapalovací svíčky opotřebované nebo mají nesprávnou mezeru mezi elektrodami, jiskra nebude hořet tak jasně nebo efektivně, což může také způsobit zpomalení motoru.

Možné příčiny poklesu otáček motoru

Возможные причины падения оборотов двигателя

Pokles otáček motoru může být způsoben různými důvody a může mít vážné důsledky na výkon vozidla. Zvažme několik hlavních faktorů, které mohou vést k tomuto nepříjemnému jevu:

1. Vadný snímač volnoběžných otáček

Jedním z nejčastějších zdrojů problémů s otáčkami motoru je vadný snímač volnoběžných otáček. Tento snímač monitoruje množství vzduchu vstupujícího do motoru při volnoběhu a poskytuje příslušné informace systému řízení motoru. Pokud snímač nefunguje správně, může to vést k nesprávnému výpočtu potřebného množství paliva, což může následně způsobit pokles otáček motoru.

2. Problémy se systémem zapalování

2. Проблемы с системой зажигания

Dalším častým důvodem poklesu otáček motoru jsou problémy se systémem zapalování. Nestabilní provoz zapalovacích svíček, ztráta nebo porucha zapalovacího systému může způsobit nesprávné spalování paliva ve válcích motoru, což vede k poklesu otáček.

Kromě toho mohou otáčky motoru ovlivnit další faktory, jako například:

  • Ucpaný vzduchový filtr
  • Nesprávný provoz energetického systému (nedostatek paliva)
  • Nerovnoměrné zahřívání motoru
  • Špatné seřízení ventilu
  • Rozbitý snímač polohy škrticí klapky

Pro eliminaci možnosti poklesu rychlosti se doporučuje provádět pravidelnou údržbu vozidla a v případě výskytu podezřelých zvuků nebo chování motoru kontaktovat kvalifikované odborníky.

Problémy s palivovým systémem

Otáčky motoru mohou klesnout kvůli problémům s palivovým systémem. Nedokonalá dodávka paliva může vést k nedostatečné směsi, což následně ovlivňuje účinnost spalování paliva.

Špinavé trysky

Загрязнение форсунок

Jednou z nejčastějších příčin poklesu otáček motoru je znečištění vstřikovačů palivového systému. K tomu může dojít v důsledku nekvalitního paliva nebo v důsledku hromadění usazenin v důsledku dlouhodobého používání. Znečištěné vstřikovače nemohou dodávat správné palivo, což má za následek snížení výkonu a snížení otáček motoru.

ČTĚTE VÍCE
Nový systém start-stop – kolik skutečně šetří palivo?

Nesprávný provoz palivového čerpadla

Неправильная работа топливного насоса

Další možnou příčinou problémů s palivovým systémem může být nesprávná činnost palivového čerpadla. To může být způsobeno vadným čerpadlem nebo ucpaným filtrem. Pokud palivové čerpadlo nemůže poskytnout dostatečný tlak, palivo nebude do motoru správně přiváděno, což způsobí zpomalení motoru a možná i jeho úplné zastavení.

Nefunkční zapalovací systém

Jednou z možných příčin poklesu otáček motoru může být nefunkční zapalovací systém. Zapalovací systém je zodpovědný za přenos vysokonapěťového elektrického impulsu do zapalovacích svíček v každém válci motoru, který zapálí směs vzduchu a paliva uvnitř válce, aby motor fungoval.

Pokud zapalovací systém nefunguje správně, může to vést k nedostatečnému nebo nerovnoměrnému zapálení směsi, což následně vede ke snížení otáček motoru. Důvody poruchy zapalovacího systému mohou být různé:

1. Poškozené nebo opotřebované zapalovací svíčky Vadné zapalovací svíčky mohou způsobit, že se směs ve válci správně nezapálí, což má za následek snížení otáček motoru.
2. Selhání zapalovací cívky Zapalovací cívka je zodpovědná za vytvoření vysokonapěťového impulsu, který je následně přenášen na zapalovací svíčky. Zlomená zapalovací cívka může mít za následek snížení otáček motoru.
3. Nesprávná činnost elektronické řídicí jednotky (ECU) ECU je zodpovědná za řízení zapalovacího systému. Nesprávná činnost ECU může způsobit nesprávné načasování zapalování směsi, což povede ke snížení otáček motoru.
4. Nedostatečné nebo nerovnoměrné napětí v systému zapalování Nesprávné napětí v zapalovacím systému může vést k nesprávnému a nedostatečnému zapálení směsi ve válci, což vede ke snížení otáček motoru.

Pokud zaznamenáte pokles otáček motoru, doporučuje se kontaktovat odborníka, aby provedl diagnostiku a opravu zapalovacího systému. Včasná detekce a náprava problému pomůže předejít poškození motoru a zajistí jeho normální fungování.

Závady v mechanické části motoru

Дефекты в механической части двигателя

Otáčky motoru mohou klesnout kvůli řadě závad, které mohou souviset s jeho mechanickou částí. K těmto závadám může dojít v důsledku nesprávné údržby, opotřebení nebo selhání různých součástí.

Zde jsou některé z hlavních mechanických závad v motoru, které mohou způsobit nízké otáčky:

  • Poškození skupiny pístů: Pokud jsou písty, pístní kroužky nebo válce poškozeny, může se snížit komprese ve válci, což má za následek ztrátu výkonu a pokles otáček.
  • Opotřebení ventilu: Opotřebené nebo poškozené ventily mohou způsobit nesprávné otevírání nebo zavírání ventilů, což má za následek sníženou kompresi a výsledný pokles otáček.
  • Problémy s palivovým systémem: Pokud má palivový systém závady, jako jsou ucpané vstřikovače nebo problémy s karburátorem, může to vést k nedostatku paliva a snížení otáček.
  • Porucha rozvodového řemene: Pokud se rozvodový řemen přetrhne nebo se uvolní z řemenic, může to způsobit nesynchronizaci motoru a ztrátu rychlosti.
  • Únik oleje: Únik oleje v důsledku poškozených těsnění nebo těsnění může způsobit pokles tlaku oleje a v důsledku toho snížení otáček motoru.
ČTĚTE VÍCE
Země výroby vozů Acura - kde se vozy této značky vyrábějí?

Pokud jsou zjištěny závady na mechanické části motoru, doporučuje se obrátit se na odborníky za účelem diagnostiky a opravy. Pravidelná údržba a výměna opotřebovaných dílů pomůže předejít těmto problémům a udržet váš motor v normálních otáčkách.

Video:

Kolísají otáčky naprázdno? Řešení a metoda pro odstranění plovoucí rychlosti na autě

PO TOMTO již nebude zvýšená rychlost a spotřeba paliva.

Trik, který eliminuje vibrace a nestabilní volnoběžné otáčky motoru za tepla.