Jedním z důležitých aspektů při servisu vozu je správný výběr převodového oleje. Olej hraje klíčovou roli při udržování hladkého chodu převodů a ochraně vnitřních dílů před opotřebením.

Jednou z nejčastějších otázek při výběru převodového oleje je, zda lze použít olej GL-5. Olej GL-5 je široce používán v automobilovém průmyslu a je určen zejména pro zadní nápravy a diferenciály. Nabízí se však otázka, zda lze tento olej použít v převodovce.

Odpověď na tuto otázku závisí na konkrétních doporučeních výrobce vozidla. V některých případech může výrobce povolit použití oleje GL-5 v převodovce. Ve většině případů se však doporučuje používat olej, který splňuje specifikaci GL-4.

Je důležité si uvědomit, že olej GL-5 obvykle obsahuje přísady, které mohou způsobit poškození vnitřních součástí převodovky. Pokud tedy výrobce vozidla doporučuje olej specifikace GL-4, doporučuje se toto doporučení dodržovat a používat olej, který této specifikaci vyhovuje.

Olej GL-5: shoda a doporučení

Масло GL-5: соответствие и рекомендации

Olej GL-5 musí splňovat následující požadavky:

Požadavky popis
Úroveň ochrany proti opotřebení Olej musí poskytovat vysoký stupeň ochrany převodů před opotřebením a vysokým tlakem, zejména při vysokém zatížení a častém řazení.
Stabilita v provozu Olej musí mít stabilní fyzikální a chemické vlastnosti a musí si zachovat své výkonové charakteristiky po celou dobu provozu.
Odolný vůči oxidaci a korozi Olej musí být odolný proti oxidační degradaci a nesmí mít negativní vliv na kovové části převodovky.
Kompatibilita těsnění Olej by neměl způsobit destrukci nebo deformaci těsnění v převodovce.

Olej GL-5 se doporučuje pro použití v převodovkách vyžadujících specifikaci GL-5 a nedoporučuje se používat ve spojení s oleji jiných specifikací, jako jsou GL-4 nebo GL-3. Olej GL-5 by se také neměl používat v převodovkách, které vyžadují specifikaci GL-6.

Před použitím oleje GL-5 byste se měli seznámit s doporučeními výrobce vašeho vozidla nebo zařízení. Označuje požadavky a doporučení pro použití olejů určitých specifikací, které je nutné dodržovat pro zajištění spolehlivého provozu převodovky a prodloužení její životnosti.

Systém klasifikace olejů GL-5

Система классификации масел GL-5

Systém klasifikace olejů GL (Gear Lube) je navržen tak, aby udával specifikaci a kvalitu olejů používaných v převodovkách a diferenciálech vozidel. Každá specifikace GL má své vlastní charakteristiky a požadavky, které vám umožňují vybrat nejvhodnější olej pro konkrétní převodovku nebo diferenciál.

ČTĚTE VÍCE
Jak efektivně zkontrolovat výkon žhavicích svíček a předejít problémům s motorem auta

Třída GL-5

Класс GL-5

Třída GL-5 je jedna z nejběžnějších a používá se pro oleje určené pro silně zatěžované hypoidní převody a diferenciály. Mají vynikající vlastnosti proti opotřebení, odolnost vůči vysokým teplotám a oxidační stabilitu. Oleje třídy GL-5 poskytují spolehlivé mazání a ochranu převodů před opotřebením a korozí.

Specifikace GL-5 zahrnuje následující vlastnosti:

  • Vysoká odolnost proti oxidaci a tepelné degradaci.
  • Vynikající mazací schopnost při různých teplotách.
  • Spolehlivá ochrana proti opotřebení.
  • Stabilita při vysokém zatížení a rychlostech.
  • Odolný proti pěnění a korozi.

Oleje GL-5 mohou mít různé viskozity označené čísly, např. SAE 80W-90 nebo SAE 75W-140. Viskozita se volí v závislosti na požadavcích výrobce vozidla a klimatických podmínkách provozu.

Je důležité si uvědomit, že oleje GL-5 se nedoporučují pro použití v převodovkách nebo diferenciálech, pro které výrobce doporučuje jinou specifikaci. Je také důležité zvolit správný olej GL-5, spíše než jinou třídu oleje, aby bylo zajištěno optimální mazání a ochrana součástí převodovky.

Jsou oleje GL-5 vhodné pro převodovky?

Подходят ли масла GL-5 для коробки передач?

Oleje GL-5 jsou široce používány v automobilovém průmyslu, používají se především k mazání diferenciálů a koncových převodů. Otázka, zda jsou tyto oleje vhodné pro převodovky, však vyžaduje podrobnější zvážení.

Rozdílné požadavky na převodové a diferenciální oleje

Различные требования к маслам для коробки передач и дифференциала

Převodovka a diferenciál jsou dva různé systémy v autě, z nichž každý má své vlastní vlastnosti a požadavky na maziva. Oleje GL-5, i když jsou vynikající pro mazání diferenciálů, nejsou vždy nejlepší volbou pro převodovky.

Jedním z hlavních důvodů je rozdílná viskozita. Oleje GL-5 mají vyšší viskozitu než oleje doporučené pro převodovky. To může způsobit zvýšené tření v převodovce, což může způsobit opotřebení a snížit výkon. Kromě toho může vysoká viskozita vést k potížím při řazení a zhoršit jízdní komfort.

Doporučení pro výběr převodového oleje

Рекомендации по выбору масла для коробки передач

Pro převodovku se obvykle doporučuje používat speciální oleje, které splňují požadavky výrobce vozidla. Tyto oleje mají optimální viskozitu a složení pro zajištění správného mazání a ochrany součástí převodovky.

Před výběrem převodového oleje je důležité nahlédnout do návodu k obsluze vašeho vozidla nebo zjistit doporučení výrobce. Poskytnou doporučení pro viskozitu oleje a specifikace, které by měly být dodržovány, aby byl zajištěn optimální výkon převodovky a ochrana dílů převodovky.

ČTĚTE VÍCE
Proč zůstává poslední baterie v topném systému studená - příčiny a řešení problému

Video:

Olej Niva Jaký olej nalít do převodovky a rozdělovací převodovky, most Niva, VAZ 2121 Lada 4×4! GL-4 nebo GL-5?

⬤ NEMĚŇTE OLEJ PŘEVODOVKY!

Jaký převodový olej je LEPŠÍ