Válcování je proces zpracování kovového materiálu za účelem změny jeho tvaru a velikosti. Obvykle se válcování používá k výrobě plechů, drátů, trubek a dalších výrobků. Základním principem válcování je přetváření materiálu působením tlaku, při kterém jeho plasticita umožňuje získat požadovaný tvar a velikost.

Při procesu válcování se používají speciální zařízení – válcovací stolice. Skládají se z řady válců nazývaných válečky. Válce jsou uspořádány sekvenčně za sebou a otáčejí se synchronně. Materiál určený k válcování je přiváděn k prvním válcům a poté prochází celou řadou, kde dochází k deformaci. Každá další role vytváří další tlak na materiál a umožňuje mu dosáhnout požadovaného tvaru a velikosti.

Válcování se používá v mnoha průmyslových odvětvích, včetně strojírenství, automobilové výroby a hutnictví. Je široce používán pro výrobu různých kovových výrobků: od kuchyňského náčiní až po stavební konstrukce. Válcování umožňuje dosáhnout vysoké přesnosti a opakovatelnosti tvaru a velikosti, což je důležité při výrobě sériových výrobků.

Co je to válení? Jde o technologický proces, který umožňuje měnit tvar a rozměry kovového materiálu. Válcování se používá k vytváření různých kovových výrobků, které se používají v různých průmyslových odvětvích. Válcování se provádí na speciálních válcovacích stolicích a je důležitým krokem při výrobě sériových výrobků.

Rolování: co to je?

Прокатка: что это такое?

Hlavním účelem válcování je dát materiálu požadovaný tvar a velikost, zlepšit jeho mechanické vlastnosti a vlastnosti povrchu. Válcování umožňuje vyrábět plechy, pásy, dráty, trubky a další výrobky s určitými parametry.

Technologie válcování

Технология прокатки

Technologie válcování je založena na principu plastické deformace materiálu. Při procesu válcování se plastické deformace dosahuje působením síly na materiál pomocí válcovací stolice. V důsledku toho se materiál přetváří a mění se jeho tvar a velikost.

Válcovací stolice jsou speciální stroje vybavené válci a lisovacími válci, které umožňují vyvinout potřebnou sílu a tlak k válcování materiálu. Válce na válcovacích stolicích dodávají materiálu požadovaný tvar a velikost a lisovací válce řídí proces deformace.

Druhy válcování

Виды прокатки

Виды прокатки

Existuje několik typů válcování, z nichž každý má své vlastní vlastnosti a používá se v závislosti na požadovaných výsledcích. Některé z běžných typů válcování zahrnují:

  1. Válcování listů: proces válcování, při kterém je kovový polotovar tvarován do plochého plechu o stanovené tloušťce.
  2. Rolování profilu: proces válcování, při kterém se z kovového polotovaru získá profilovaný profil s danou geometrií.
  3. Válcování trubek: proces válcování, při kterém se z kovového polotovaru vyrábí trubka o určitém průměru a tloušťce stěny.
ČTĚTE VÍCE
Auto začne vykazovat zvláštní příznaky, když se ventil roztaví - co dělat v této situaci?

Válcování je důležitý průmyslový proces, který umožňuje vytvářet různé kovové nebo plastové výrobky s požadovanými vlastnostmi. Použití válcování umožňuje dosáhnout vysoké přesnosti a kvality finálních výrobků, stejně jako možnost sériové výroby.

Rolling value

Значение прокатки

Válcování se používá k výrobě různých tvarů a velikostí kovových výrobků, jako jsou plechy, tyče, profily a trubky. Umožňuje zlepšit kvalitu a přesnost výroby dílů a také dosáhnout potřebných mechanických vlastností materiálu.

Válcování lze provádět různými způsoby v závislosti na požadovaných vlastnostech a konečném produktu. Mezi nejběžnější způsoby válcování patří válcování za tepla a válcování za studena.

Válcování za tepla se provádí při vysokých teplotách a umožňuje snadnější změnu tvaru a velikosti obrobku. Je široce používán pro zpracování ocelových výrobků a pomáhá zlepšovat jejich mechanické vlastnosti.

Válcování za studena se zase provádí při nízkých teplotách a umožňuje efektivně upravovat velikost a tvar kovových výrobků. Často se používá k výrobě tenkých plechů a drátů.

Válcování je tedy nedílnou součástí hutního průmyslu a hraje důležitou roli v procesu vytváření různých kovových výrobků.

Proces válcování

Процесс прокатки

Než začnete se samotným válcováním, musíte připravit kovový obrobek. Prochází procesem zahřívání. K tomu jsou obrobky umístěny do speciálních pecí, kde jsou vystaveny vysokým teplotám, které dosahují odolnosti materiálu. Po zahřátí se kov stává tažnějším a snadněji se deformuje.

Dalším krokem po zahřátí je podélné válcování. Obrobek je přiváděn k válcům válcovací stolice, které rotují v opačných směrech a vytlačují kov zpod nich. Tím je kovový obrobek stlačen a stává se delším a užším.

Po podélném válcování se používá válcování příčné. Význam této fáze je získat jednotný průřez obrobku. Obrobek prochází speciálními zařízeními, která umožňují řídit tlak a směr deformace.

Druhy válcování

Rolování se dá dělat jinak. Existuje válcování za tepla a válcování za studena. Válcování za tepla se provádí při vysokých teplotách, což umožňuje výraznější deformaci kovu. Válcování za studena se provádí při pokojové teplotě a má nižší stupeň deformace.

Válcování lze také provádět v podélném směru, příčném směru a kombinovaném směru. Volba metody a všech parametrů válcování závisí na požadované velikosti a tvaru kovového obrobku a také na vlastnostech materiálu.

ČTĚTE VÍCE
Jaká životnost motoru Mazdy 3 určuje jeho odolnost a spolehlivost?

Výhody válcování

Преимущества прокатки

Válcování má oproti jiným metodám zpracování kovů řadu výhod. Za prvé je možné získat obrobky se složitou geometrií. Válcování umožňuje snadnou změnu tvaru a velikosti kovu a také válcování po dlouhé délce obrobku.

Za druhé, válcování zlepšuje mechanické vlastnosti kovu. Deformace kovového bloku během válcování vyrovnává jeho strukturu a zlepšuje jeho tažnost a pevnost.

Kromě toho je válcování vysoce produktivní a ekonomické ve srovnání s jinými metodami zpracování kovů. Tento proces umožňuje získat velké množství hotových výrobků v krátkém čase.

Video:

Tváření kovů. Typy zpracování. Výhody a nevýhody. Hutnictví

Jak se těží železo. Společně s vědou

Galileo. Hutnictví (část 1)