Automobil je složité technické zařízení, které vyžaduje pravidelnou údržbu a péči. Jedním z důležitých aspektů údržby je udržování optimální hladiny a kvality kapalin ve voze. V autě jsou různé technické kapaliny, z nichž každá plní svou vlastní jedinečnou funkci.

Jednou z nejdůležitějších kapalin v autě je motorový olej. Je určen k mazání a chlazení motoru a také k ochraně před opotřebením a korozí. Správná volba a včasná výměna motorového oleje je klíčem ke spolehlivému chodu motoru a jeho dlouhé životnosti.

Další důležitou kapalinou je brzdová kapalina. Je nutné přenést sílu z brzdového pedálu na brzdové destičky a kotouče. Brzdová kapalina musí být neustále udržována v dobrém stavu, protože znečištění nebo poškození může způsobit poruchu brzdového systému a zvýšit riziko nehody.

Klasifikace technických kapalin v autě

Классификация технических жидкостей в автомобиле

Druhy technických kapalin

Типы технических жидкостей

Existuje několik hlavních typů technických kapalin, které se používají v autě:

Typ kapaliny Jmenování
Motorový olej Promazává motor a jeho součásti, aby se snížilo tření a opotřebení
Převodový olej Mazání převodovky pro řazení a chlazení
Nemrznoucí směs/chladicí kapalina Reguluje teplotu motoru a zabraňuje zamrznutí a přehřátí
Brzdová kapalina Přenáší hydraulický tlak pro ovládání brzdového systému
Mazání odpružení Maže komponenty zavěšení, aby se snížilo tření a opotřebení
Kapalina do ostřikovačů řidiče Čištění čelního skla od nečistot a ledu

Každý typ kapaliny má jedinečné vlastnosti a specifikace, které je třeba vzít v úvahu při výběru a výměně.

Závěr

Заключение

Správné používání technických kapalin v automobilu je důležitým aspektem pro jeho spolehlivý a bezpečný provoz. Znalosti o různých typech a účelech technických kapalin pomohou majiteli vozu zajistit jeho správnou údržbu a konstrukci.

Motorový olej

Моторное масло

Mezi hlavní typy motorových olejů patří minerální olej, syntetický směsný olej a syntetický olej. Každý typ má své výhody a nevýhody a výběr závisí na specifikacích výrobce vozidla.

Hladina a kvalita motorového oleje by měla být pravidelně kontrolována a vyměňována podle doporučení výrobce. Při výběru oleje byste měli věnovat pozornost jeho viskozitě a souladu s požadavky vozidla.

Typ oleje Výhody Omezení
Minerální olej – Nízké náklady
– Dobře maže
– Vyhoří rychleji
– Méně odolný vůči vysokým teplotám
Polosyntetický olej — Dobrá odolnost vůči vysokým teplotám
— Vylepšená ochrana motoru
– Vysoká cena
Syntetický olej — Vysoká odolnost vůči vysokým teplotám
— Vylepšená ochrana motoru
— Snížené tření a opotřebení
— Nejvyšší náklady
ČTĚTE VÍCE
Jak přesně určit najeté kilometry vašeho vozu a vyhnout se podvodům

Mezi hlavní parametry, které je třeba vzít v úvahu při výběru motorového oleje, patří viskozita, specifikace a klasifikace. Dodržování doporučení výrobce a pravidelná výměna oleje pomůže udržet správný chod motoru a prodlouží jeho životnost.

Chladicí kapalina

Охлаждающая жидкость

Chladicí kapalina, známá také jako nemrznoucí směs, hraje ve vašem voze důležitou roli tím, že pomáhá udržovat optimální teplotu motoru.

Chladicí kapalina má několik důležitých vlastností, které zajišťují účinné chlazení motoru. Za prvé, musí mít vysokou tepelnou vodivost, aby účinně přenášelo teplo z motoru do chladiče. Za druhé, musí mít vysokou teplotní stabilitu, aby při vysokých teplotách zůstal kapalný a při nízkých teplotách se nevypařoval. Za třetí, musí mít nízkou viskozitu, aby umožnila snadnou cirkulaci chladicím systémem.

Druhy chladicích kapalin

Типы охлаждающих жидкостей

Existují různé typy chladicích kapalin, které lze použít v autě:

  • Tradiční chladicí kapaliny: Obsahují etylenglykol a přísady zabraňující korozi, varu a zamrzání. Tyto chladicí kapaliny mají obvykle červenou nebo zelenou barvu.
  • Organická chladiva: Jsou založeny na organických kyselinách a poskytují dodatečnou ochranu proti korozi a rozpadu. Mohou mít i laločnaté zbarvení.

Údržba chladicí kapaliny

Обслуживание охлаждающей жидкости

Pro účinné chlazení motoru je nutné pravidelně kontrolovat a udržovat chladicí kapalinu:

  • Zkontrolujte úroveň: Ujistěte se, že hladina chladicí kapaliny je v doporučeném rozsahu uvedeném v návodu k obsluze vašeho vozidla.
  • Výměna kapaliny: Pravidelně měňte chladicí kapalinu podle doporučení výrobce vozidla. To je obvykle nutné provádět v určitých časových intervalech nebo ujetých kilometrech.
  • Zkontrolujte stav: Zkontrolujte netěsnosti a korozi v chladicím systému. Pokud zjistíte problémy, proveďte nezbytné opravy nebo vyměňte součásti.

Vždy dodržujte doporučení výrobce vašeho vozidla a používejte chladicí kapalinu doporučenou pro vaše vozidlo, abyste zajistili dlouhou životnost a účinnost vašeho chladicího systému.

Brzdová kapalina

Тормозная жидкость

Hlavní funkcí brzdové kapaliny je přenos tlaku z brzdového pedálu na brzdy vozidla. Při sešlápnutí pedálu se brzdová kapalina stlačí a vytvoří hydraulický tlak, který se přenáší přes hydraulický brzdový systém na brzdové mechanismy.

Brzdová kapalina musí mít řadu důležitých vlastností. Musí být volné a nestlačitelné, aby beze ztrát přenášelo tlak systémem. Musí mít také vysokou teplotní stabilitu a neabsorbovat vlhkost, aby nedošlo k přehřátí a tvorbě plynových bublin v systému, které mohou způsobit ztrátu brzdné účinnosti.

ČTĚTE VÍCE
Proč je v určitých situacích zakázán pohyb vozidla na opravárenské nebo parkovací místo?

Brzdová kapalina obvykle obsahuje speciální přísady, které zabraňují korozi a rezivění kovových částí brzdového systému.

Typy brzdové kapaliny

Типы тормозной жидкости

Existuje několik typů brzdových kapalin, označených digitálním značením DOT (Department of Transportation) – DOT 3, DOT 4, DOT 5 a DOT 5.1. Každý typ má své vlastní vlastnosti a doporučení pro použití.

Výměna brzdové kapaliny

Смена тормозной жидкости

Doporučuje se pravidelně měnit brzdovou kapalinu, protože absorbuje vlhkost z okolí, čímž se snižuje její účinnost. Kapalina by se měla měnit v souladu s doporučeními výrobce vozidla, obvykle po 2-3 letech nebo každých 40 000-50 000 kilometrů.

Je důležité si uvědomit, že výměna brzdové kapaliny je práce, kterou je třeba přenechat profesionálům. Nesprávná výměna kapaliny může vést k vážným problémům s brzdovým systémem vozu.

Video:

Auto triky a VYLEPŠENÍ!!

Adblue – systém, který zachraňuje životy, nebo obchodní projekt?

Vše, co potřebujete vědět o BRZDOVÉ KAPALINĚ!