Světlomety – jeden z nejdůležitějších prvků automobilu, který zajišťuje bezpečnost na silnici. Umožňují řidičům vidět a být viděni v noci nebo za zhoršené viditelnosti.

Ne vždy však světlomety fungují správně a neoslňují ostatní účastníky silničního provozu. Jak pochopit, že světlomety nejsou nastaveny špatně a jejich světlo není rozptýleno do zbytečných směrů? V tomto článku se podíváme na několik znaků a tipů, které vám pomohou určit, že světlomety vašeho vozidla fungují správně a nepředstavují nebezpečí pro ostatní motoristy.

Než začnete kontrolovat světlomety, stojí za zmínku, že byste měli dodržovat pravidla silničního provozu a nepoužívat dálková světla na osvětlených úsecích silnice a také neoslepovat ostatní řidiče v protijedoucích a křižujících situacích.

Jak zkontrolovat, že světlomety neoslňují?

Как проверить, что фары не создают ослепляющего света?

Pro bezpečnost silničního provozu jsou velmi důležité správně nastavené světlomety. Oslňující světlo může vážně ovlivnit viditelnost ostatních řidičů, což může vést k nehodám. Chcete-li zajistit, aby vaše světlomety neoslňovaly, můžete provést několik jednoduchých kroků.

1. Zkontrolujte výšku a úhel světlometů

1. Проверьте высоту и угол фар

Správná výška a úhel světlometů je důležitý pro to, aby svítily na vozovku a ne do očí ostatních řidičů. Zkontrolujte, zda jsou světlomety seřízeny tak, aby světlo směřovalo mírně dolů a ne přímo do očí protijedoucího řidiče. Pomocí pravítka nebo měřicího nástroje můžete zkontrolovat, zda jsou světlomety ve správné výšce a úhlu.

2. Zkontrolujte jas světlometů

2. Проверьте яркость фар

Oslnění světlometů může být způsobeno nejen nesprávným nastavením, ale také nadměrnou svítivostí. Zkontrolujte jas světlometů a ujistěte se, že nepřekračuje povolenou úroveň. Obvykle existují doporučení výrobce, která udávají maximální přípustný jas světlometů. Pokud jsou vaše světlomety LED nebo xenonové, můžete je zkontrolovat pomocí speciálních nástrojů nebo se s tímto úkolem obraťte na odborný servis.

3. Zkontrolujte stav a seřízení světlometů

3. Проверьте состояние и выравнивание фар

Odlesky mohou vytvářet nejen špatně nastavené světlomety, ale také poškozené nebo špatně seřízené světlomety. Zkontrolujte stav světlometů a ujistěte se, že nejsou poškozené a fungují správně. Také se ujistěte, že jsou světlomety správně seřízeny a nevypadají příliš vysoko nebo nízko. Pokud zaznamenáte jakékoli poškození nebo problémy, vezměte světlomety k profesionálovi, aby je opravili nebo vyměnili.

ČTĚTE VÍCE
Jak vybrat správný zádový polštář do auta pro pohodlnou cestu a snížit zdravotní rizika

Dodržováním těchto jednoduchých kroků můžete zajistit, že světlomety vašeho auta nebudou oslňovat. To pomůže udržet bezpečnost silničního provozu a zabránit možným nehodám.

Kontrola oslnění světlometů

Проверка фар на наличие слепящего света

Při jízdě, zejména za soumraku nebo v noci, je důležité dbát na to, aby světlomety vašeho vozu neoslňovaly ostatní řidiče na silnici. Oslnění světlometů může být nebezpečné pro vás i ostatní účastníky silničního provozu, proto se doporučuje pravidelně kontrolovat, zda světlomety neoslňují, a v případě potřeby je seřídit.

Zde je několik jednoduchých kroků, podle kterých můžete zkontrolovat, zda vaše světlomety neoslňují:

  1. Zaparkujte vůz na rovném povrchu a zapněte světlomety.
  2. Označte na zemi nebo stěně vzdálenost ke spodnímu okraji světlometu.
  3. Označte také vzdálenost od středu světlometu k vodorovné ose vozu.
  4. Přesuňte se do bezpečné vzdálenosti asi 30 metrů od auta a podívejte se na světelný paprsek vycházející ze světlometu.
  5. Ujistěte se, že vás světelný paprsek neoslepuje ani nevytváří jasné oslnění.
  6. Pokud je paprsek světlometu namířen příliš vysoko nebo do strany, můžete pomocí mechanismu nastavení světlometu změnit polohu světlometu.

Pokud po seřízení světlometů stále oslňují ostatní řidiče, doporučuje se obrátit se na odborníka pro další diagnostiku a opravu světlometů.

Pamatujte, že správně nastavené a fungující světlomety jsou klíčovým aspektem bezpečnosti silničního provozu, takže pravidelná kontrola světlometů, zda neoslňují, pomůže zajistit pohodlnou a bezpečnou jízdu pro všechny účastníky silničního provozu.

Jak se vyhnout odleskům od světlometů

Как избежать ослепляющего света от фар

Nastavení světlometů

Регулировка фар

Jedním ze způsobů, jak se vyhnout oslnění světlomety, je správné nastavení světlometů. Správná instalace vám umožní přesně nasměrovat světlo na vozovku bez oslnění ostatních řidičů. Seřízení světlometů musí být prováděno pravidelně, když je vozidlo plně naloženo, a musí je provádět technik pomocí speciálního vybavení.

Použití automatického ovládání světlometů

Использование автоматического регулирования фар

Některé vozy jsou také vybaveny automatickým ovládáním světlometů, které vyrovnává nerovnosti vozovky a poskytuje optimální osvětlení bez oslňování ostatních řidičů. Pokud takový systém máte, musíte se ujistit, že funguje správně a je povolen v nastavení auta.

Je také důležité pamatovat na jeho stav. Světlomety se časem opotřebovávají a jejich čočky se mohou zanášet prachem nebo nečistotami, což snižuje jejich světelný výkon. Pravidelně čistěte a testujte světlomety, abyste se ujistili, že jsou na silnici účinné a bezpečné.

ČTĚTE VÍCE
Jak správně napadnout pokutu za nevhodně likvidovaný odpad a snížit si náklady na služby odvozu odpadu?

Blokování vidění před jasným světlem

Блокировка зрения от яркого света

Pokud vás oslňují protijedoucí světlomety, můžete podniknout kroky, které oslnění zamezí. Umístěte jej na sluneční brýle nebo použijte speciální podložky pro viditelnost v noci. Jas svých světlometů můžete snížit také přepnutím na potkávací světla a správným nastavením.

  • Ujistěte se, že je váš vůz v dobrém technickém stavu a správně seřízené světlomety.
  • Když narazíte na vozidlo se zapnutými dálkovými světly, zaměřte se na okraj vozovky, abyste se vyhnuli přímému kontaktu s jasnými světly.
  • Nedívejte se přímo na zdroj světla, ale nakloňte oči na stranu a zaměřte se na jízdní pruh.
  • Pokud žádné z těchto opatření nepomůže, snižte rychlost a pokud možno zapněte varovná světla, abyste ostatní řidiče varovali před možným nebezpečím.

Dodržování těchto pokynů vám pomůže vyhnout se oslnění světlomety a zvýšit bezpečnost silničního provozu.

Video:

Seřízení světlometů aut. Oslňují světlomety? Pojďme tento problém vyřešit. Snadné a profesionální!

Šest měsíců s NE standardním Bi LED světlem. Všechny výhody a nevýhody BI LED světlometů!

Proč oslňují světlomety aut.