Ruční brzda, také známá jako trvalá brzda nebo parkovací brzda, je důležitým prvkem vozidla, který pomáhá udržovat jeho polohu a zabraňuje náhodnému pohybu. Důležité je ale umět správně nastavit ruční brzdu, aby bylo auto bezpečně zajištěno a při parkování nebo zastavování se nerozjelo.

Pro správné nastavení ruční brzdy musíte nejprve zcela zastavit vozidlo a zařadit neutrál. Poté sejměte ruční brzdu a uchopte páku ruční brzdy a zvedněte ji až na doraz. Je důležité zajistit, aby byla brzda plně zatažena a nemohla se pohnout. Vozidlo musí být zajištěno na místě, aby se zabránilo náhodnému pohybu.

Poznámka: Nastavení ruční brzdy je důležité zejména při parkování na svahu nebo nerovném povrchu. Pomůže udržet polohu vozu a zabrání jeho rozjetí.

Správná poloha ruční brzdy

Umístění ruční brzdy

Ruční brzda bývá umístěna mezi předními sedadly vozu. Může být reprezentován buď pákou nebo tlačítkem, v závislosti na designu vozu. Ruční brzda má většinou různé polohy – snížená poloha, střední poloha a zvednutá poloha.

Správná poloha

Správná poloha ruční brzdy je ve zvednuté poloze nebo je páka zcela zatažena. Když je ruční brzda ve zvednuté poloze, aktivuje brzdový mechanismus a uzamkne vozidlo na místě. Řidič musí zajistit úplné zatažení ruční brzdy, aby se zabránilo náhodnému pohybu vozidla a byla zajištěna maximální bezpečnost.

Při parkování na svahu nebo nakloněném povrchu je navíc nutné použít ruční brzdu. Zatažení ruční brzdy v těchto situacích pomáhá zabránit v jízdě z kopce a poskytuje větší bezpečnost.

Je důležité mít na paměti, že správná poloha ruční brzdy je povinná při opouštění vozidla, i když je na rovném povrchu.

Vezměte prosím na vědomí, že ruční brzda musí být uvolněna před nastartováním motoru a během jízdy. Ponechání zatažené ruční brzdy za jízdy může způsobit opotřebení brzd a negativně ovlivnit brzdný výkon vozidla.

Správná poloha ruční brzdy je důležitým aspektem bezpečnosti vozidla. Nezapomeňte jej správně používat při parkování a opouštění vozidla, abyste zajistili maximální bezpečnost a předešli nehodám.

Jak správně namontovat ruční brzdu?

Chcete-li nainstalovat ruční brzdu, postupujte takto:

ČTĚTE VÍCE
Jak dlouho je tekutá pryž skladována v plechovkách - datum spotřeby, podmínky a tipy na skladování

1. Ujistěte se, že je vůz v zaparkované poloze. Zastavte na rovném povrchu nebo použijte kameny nebo dřevěné kostky, abyste zabránili pohybu vozidla.

2. Zatáhněte za rukojeť ruční brzdy. Obvykle je rukojeť umístěna mezi předními sedadly, ale v některých vozech může být umístěna na palubní desce nebo na straně sedadla řidiče.

3. Ujistěte se, že je aktivována ruční brzda. Věnujte pozornost indikátoru na palubní desce nebo samotné rukojeti. Pokud svítí kontrolka nebo je rukojeť zablokována, ruční brzda je zatažena.

4. Zkontrolujte, jak pevně jsou zadní kola zajištěna. Zkuste s autem mírně pohnout. Pokud zadní kola zůstanou nehybná, ruční brzda je nastavena správně.

5. Před rozjezdem se ujistěte, že je uvolněna ruční brzda. Chcete-li uvolnit ruční brzdu, zatáhněte za rukojeť dolů nebo ji zatáhněte zpět a držte ji v této poloze, dokud neucítíte, že je brzdový systém uvolněn.

Správná montáž ruční brzdy je jedním z důležitých návyků, které by měl mít každý řidič. Dodržováním jednoduchých pokynů můžete správně nastavit ruční brzdu a zajistit bezpečnost na silnici.

Příznaky nesprávné polohy ruční brzdy

Симптомы неправильного положения ручного тормоза

Nesprávná poloha ruční brzdy může vést k různým problémům a nebezpečným situacím na silnici. Zde je několik příznaků, které mohou naznačovat, že vaše ruční brzda není ve správné poloze:

1. Brzdové destičky se opotřebovávají rychleji než obvykle

Pokud není ruční brzda ve správné poloze, destičky se mohou obrousit o kotouč nebo buben, i když se vozidlo pohybuje bez použití brzd. To vede k opotřebení destiček a častější potřebě jejich výměny.

2. Zvyšuje se spotřeba brzdové kapaliny

Pokud není ruční brzda správně nastavena, i po uvolnění páky může zůstat mechanismus mírně napnutý, což má za následek neustálý tlak na brzdy a zvýšenou spotřebu brzdové kapaliny.

Pokud na svém vozidle zaznamenáte tyto příznaky, doporučuje se, abyste nechali kvalifikovaného technika zkontrolovat polohu ruční brzdy a v případě potřeby ji seřídit.

Jaké problémy mohou nastat, pokud je brzda namontována nesprávně?

Какие проблемы могут возникать при неправильной установке тормоза?

Nesprávná instalace ruční brzdy na vaše auto může vést k různým problémům, které mohou mít vážné následky. Tady jsou některé z nich:

ČTĚTE VÍCE
Porovnání PJSC a GTL - co je lepší vybrat?

1. Nebezpečné parkování

Pokud není ruční brzda správně nastavena nebo nefunguje spolehlivě, může se vozidlo při parkování ve svahu rozjet. To může mít za následek nehody, poškození vozidla a další nebezpečné situace.

2. Opotřebení brzdových destiček a kotoučů

Nesprávná instalace ruční brzdy může mít za následek nesprávný kontakt mezi brzdovými destičkami a rotory, což způsobí opotřebení těchto dílů. To může vést ke špatnému brzdnému výkonu a nutnosti výměny brzdových dílů.

3. Poškození ruční brzdy

3. Повреждение ручного тормоза

Pokud je ruční brzda příliš utažená, může dojít k poškození brzdového mechanismu. To může poškodit ruční brzdu a způsobit další problémy s brzdovým systémem vozidla.

Celkově je správná instalace ruční brzdy důležitým aspektem bezpečné jízdy. Doporučuje se pravidelně kontrolovat a udržovat ruční brzdu, abyste předešli případným problémům a zlepšili spolehlivost brzdového systému vašeho vozidla.

Doporučení pro použití ruční brzdy

1. Nikdy nestartujte auto se zataženou ruční brzdou.

Před nastartováním motoru se ujistěte, že je ruční brzda zcela uvolněna. Startování vozidla se zabrzděnými brzdami může způsobit poškození převodovky a motoru.

2. Správné použití na svahu.

Pokud parkujete ve svahu, musíte zatáhnout ruční brzdu, aby se vozidlo nemohlo náhodně rozjet. Chcete-li zabrzdit, zcela zatáhněte páku ruční brzdy a poté zařaďte parkovací polohu. Při uvolnění brzdy na svahu nejprve zařaďte aktivované parkování a poté pomalu uvolněte brzdovou páku.

3. Zámek ruční brzdy v pohybu.

Abyste předešli poškození převodovky a kol, nezatahujte ruční brzdu, když je vozidlo v pohybu. Ruční brzda je určena pouze pro použití při zastavení vozidla.

4. Správné použití při parkování.

Při parkování vozu na parkovišti zajistí aktivace ruční brzdy bezpečné držení. Zcela sešlápněte brzdovou páku a poté zařaďte parkovací polohu. Při uvolnění brzdy před jízdou se nejprve ujistěte, že motor běží a poté pomalu uvolněte brzdovou páku.

Vezměte prosím na vědomí, že ruční brzda není náhradou konvenčních brzd a měla by být aktivována pouze v určitých situacích, jak je uvedeno v návodu k obsluze vozidla.

Video:

Jak zkontrolovat ruční brzdu?

VODNÁŘ ♒️ TAROTOVÁ PŘEDPOVĚĎ NA TÝDEN OD 11. DO 17. PROSINCE 2023

Kdy použít ruční brzdu na AUTOMAT