Výběr správné pneumatiky pro váš vůz je jedním z nejdůležitějších úkolů, kterým čelí každý řidič. Řidiči by však kromě správného rozměru a ročního období měli dbát také na rychlostní charakteristiky pneumatik. Jakou rychlostí můžete bezpečně jet na pneumatikách? Otázka, na kterou je třeba odpovědět.

Rychlostní index je speciální kód, který udává maximální rychlost, při které pneumatika zůstává spolehlivá a bezpečná. Obvykle je rychlostní třída uvedena na bočnici pneumatiky, například „T“ nebo „V“. Tento symbol musí být uveden i v dokladech vozidla, například v osvědčení o registraci.

Je důležité si pamatovat, že rychlostní index znamená maximální povolenou rychlost při nezatíženém vozidle. Při plném naložení nebo jízdě po špatném povrchu vozovky může být povolená rychlost snížena.

Pokud překročíte stanovený rychlostní index, výrazně se zvyšuje riziko selhání pneumatiky a ztráty kontroly nad vozidlem. Pokud překročíte rychlost, pneumatiky se mohou přehřívat, což vede k opotřebení a zvýšené odolnosti a také snižuje trakci. Proto je velmi důležité dodržovat doporučení výrobce a nepřekračovat stanovenou rychlost.

Jak zjistit povolenou rychlost jízdy na pneumatikách?

Как определить разрешенную скорость езды на резине?

1. Hledejte informace na bočnici pneumatiky

1. Ищите информацию на боковой стенке шины

Na bočnici gumy mohou být natištěny různé symboly včetně povolené rychlosti jízdy. Nejčastějším označením je písmeno umístěné za rozměrem pneumatiky. Toto písmeno znamená takzvaný rychlostní index. Například písmeno „S“ znamená, že pneumatika je určena pro rychlosti do 180 km/h. Tato označení se mohou lišit v závislosti na výrobci a modelu pneumatiky.

2. Zkontrolujte uživatelskou příručku vašeho vozu

2. Проверьте руководство пользователя автомобиля

Pokud nemůžete najít informace na samotné pneumatice, podívejte se do uživatelské příručky vašeho vozidla. Tento dokument obvykle uvádí povolenou rychlost jízdy a další doporučení pro provoz pneumatik automobilů. Najděte sekci o pneumatikách a přečtěte si rychlostní limity.

Je důležité si uvědomit, že povolená rychlost pro jízdu na pneumatikách může záviset na stavu vozovky a počasí. Za nepříznivých povětrnostních podmínek nebo na silnicích se špatnou kvalitou povrchu se doporučuje snížit rychlost. Vždy dodržujte dopravní předpisy a uvědomte si aktuální podmínky, abyste zajistili bezpečnost svou i ostatních.

Určení povolené rychlosti na pneumatikách pomocí indexu

Определение разрешенной скорости на резине с помощью индекса

Rychlostní index se může lišit v závislosti na typu pneumatik automobilu. Obvykle je uveden za rozměrem pneumatiky a vypadá jako písmeno, například „V“ nebo „H“. Každé písmeno představuje konkrétní rychlost, kterou pneumatika bezpečně zvládne.

ČTĚTE VÍCE
Jak vytvořit optimální světelné podmínky pro garáž a zajistit pohodlí a bezpečnost v místnosti?

Chcete-li určit povolenou rychlost na pneumatikách pomocí indexu, musíte použít tabulku, která ukazuje shodu mezi indexovým písmenem a odpovídající rychlostí v kilometrech za hodinu. Pokud je například vaše pneumatika označena „V“, znamená to, že maximální povolená rychlost je 240 km/h.

Příklady rychlostních indexů:

Примеры индексов скорости:

T – maximální rychlost 190 km / h

U – maximální rychlost 200 km / h

H – maximální rychlost 210 km / h

V – maximální rychlost 240 km / h

W- maximální rychlost 270 km / h

Je důležité si uvědomit, že maximální rychlost uvedená na pneumatice se vztahuje k ideálním podmínkám vozovky. Bezpečnou rychlost jízdy mohou ovlivnit faktory jako počasí, stav vozovky a další faktory. Proto je důležité dodržovat rychlostní limity a řídit se podle stavu vozovky.

Vliv stavu pryže na její maximální rychlost

Влияние состояния резины на ее максимальную скорость

Stav pneumatik přímo ovlivňuje jeho maximální rychlost a bezpečnost jízdy. Při volbě rychlosti vozidla je nutné vzít v úvahu nejen stav vozovky a pravidla, ale také stav pneumatik.

Opotřebené pneumatiky s nedostatečným dezénem výrazně snižují trakci. To může vést k nebezpečným jízdním situacím, zejména při náhlých manévrech, brzdění nebo jízdě na mokrém nebo kluzkém povrchu. Pokud jsou tedy pneumatiky silně opotřebené, měla by se snížit jejich maximální rychlost.

Důležitý je také správný tlak v pneumatikách. Nízký tlak může způsobit přehřátí a poškození pneumatik, což výrazně sníží vaši maximální rychlost. Pokud jsou pneumatiky přehuštěné, mohou mít špatné tlumení nárazů a sníženou přilnavost, což také omezí jejich maximální rychlost.

Svou roli hraje i kvalita pneumatik. Levné nebo padělané pneumatiky mohou mít špatnou kvalitu pryže a špatné trakční vlastnosti. Před nákupem pneumatik byste proto měli věnovat pozornost jejich značce a výrobci a také recenzím spotřebitelů.

V neposlední řadě je důležité pravidelně kontrolovat stav vašich pneumatik. Vnější poškození, praskliny, rýhy a chybějící pneumatiky mohou výrazně snížit jejich maximální rychlost a bezpečnost. Proto se vyplatí pneumatiky pravidelně kontrolovat a v případě zjištění poškození je vyměnit za nové nebo provozuschopné.

Video:

Jak vybrat zimní pneumatiky? Který?

Co znamená OZNAČENÍ NA PNEUMATIKÁCH / Význam všech čísel a písmen na pneumatikách

Co znamenají značky na pneumatikách? Význam čísel a písmen na gumě.