Benzín je jedním z nejběžnějších paliv používaných v automobilech, generátorech a dalších spalovacích motorech. Práce s touto látkou však vyvolává otázku správného skladování. Benzin je totiž vysoce hořlavý a nebezpečný materiál, který při nesprávném skladování může způsobit požár nebo dokonce výbuch. Proto je třeba při nákupu benzínu a jeho skladování dodržovat určitá bezpečnostní opatření.

Je důležité pochopit, že benzín nelze skladovat v žádné plastové nádobě. Plastové nádoby výborně zadržují kapalinu, ale ne všechny jsou stejně odolné vůči agresivním látkám, jako je benzín. Před nalitím benzínu do plastové nádoby se musíte ujistit, že je k tomuto účelu určena a má potřebné vlastnosti.

Ideální volbou pro skladování benzínu jsou speciální plastové kanystry, které jsou vyrobeny ze speciálního materiálu zvaného vysokohustotní polyethylen (HDPE). Tento materiál má vysokou chemickou odolnost, nereaguje s benzínem a nepřenáší svůj zápach. LDPE plechovky mají speciální západku a utěsněné víčko, které zabraňuje úniku benzínu a zabraňuje jeho odpařování.

Typy plastů pro skladování benzínu: [Lifehacks Lifehacks]

Виды пластика для хранения бензина: [Лайфхаки Лайфхаки]

Skladování benzínu vyžaduje zvláštní péči, protože tento hořlavý materiál může představovat bezpečnostní riziko. Při výběru plastu pro skladování benzínu je proto nutné vzít v úvahu jeho chemické vlastnosti a odolnost vůči látce.

Nejvhodnějším materiálem pro skladování benzínu jsou plastové lahve a nádoby z vysokohustotního polyethylenu (HDPE) a kovové plechovky.

Polyethylen s vysokou hustotou (HDPE) – Jedná se o odolný plast s vysokou chemickou odolností. Neinteraguje s benzínem a nepropouští jeho aroma, takže benzín zůstává uvnitř nádoby a nevypařuje se. HDPE má také dobrou mechanickou pevnost a je odolný vůči ultrafialovému záření, což umožňuje použití takových nádob venku.

Kovové plechovky jsou vyrobeny z různých kovů, jako je ocel nebo hliník. Jsou vysoce odolné a mají dobrou odolnost vůči chemikáliím, včetně benzínu. Kovové kanystry jsou často vybaveny těsněním, aby se zabránilo úniku kapaliny.

Je důležité mít na paměti, že při skladování benzínu je třeba dodržovat určitá opatření, jako je zajištění ventilace a držení mimo dosah ohně a slunečního záření. Je třeba také vzít v úvahu, že benzín může časem degradovat plastové materiály, proto se doporučuje pravidelně kontrolovat hustotu nádob.

ČTĚTE VÍCE
Jak rozpoznat opotřebení pneumatik a zůstat na silnici v bezpečí

Výběr správného plastu pro skladování benzínu zajistí bezpečnost a neporušenost látky po dlouhou dobu.

Polykarbonátové lahve

Поликарбонатные бутылки

Při používání polykarbonátových lahví k uskladnění benzínu je však nutné dodržovat určitá opatření. Nejprve musí být láhev těsně uzavřena, aby se zabránilo odpařování benzínu a snížilo se riziko požáru. Za druhé, láhev by měla být skladována na chladném a dobře větraném místě, aby se zabránilo zvyšování teplot a možnému hromadění benzínových par.

Polykarbonátové lahve mají také výhodu oproti jiným typům plastů, jako je polyethylen nebo polypropylen, díky své průhlednosti. Díky tomu lze snadno sledovat hladinu benzínu uvnitř láhve a odhalit možné úniky nebo poškození.

Před použitím polykarbonátových lahví pro skladování benzínu je třeba zkontrolovat jejich integritu a nepřítomnost poškození. Měli byste se také ujistit, že láhev nebyla dříve použita pro jiné chemikálie, které mohou interagovat s benzínem a vést k nebezpečným reakcím.

Polykarbonátové láhve jsou tedy spolehlivou a účinnou možností pro skladování benzínu, ale vyžadují určité podmínky a opatření. Při dodržování doporučení a bezpečnostních pravidel můžete tyto lahve používat ke skladování benzínu s minimálním rizikem a maximální účinností.

Polyetylenové kanystry

Полиэтиленовые канистры

Polyetylenové plechovky také dobře udržují zápach a nepropouštějí vzduch, což umožňuje uchovat benzín v původní kvalitě po dlouhou dobu.

Je však třeba poznamenat, že pro skladování benzínu v polyetylenových plechovkách je třeba přijmout určitá opatření. Za prvé, kanystry musí mít speciální víčka, která se těsně uzavírají a zabraňují úniku benzínu. Za druhé, plechovky by měly být skladovány na chladném a dobře větraném místě, aby se zabránilo hromadění benzínových výparů uvnitř.

Je také důležité pamatovat na to, že polyethylen je hořlavý materiál, takže kanystry by měly být skladovány mimo otevřený oheň a zdroje tepla.

Celkově jsou polyetylenové plechovky spolehlivou a bezpečnou volbou pro skladování benzínu, pokud jsou přijata nezbytná opatření.

Kovové nádrže

Металлические баки

Použití kovových nádrží je odůvodněno tím, že kov je nehořlavý materiál a chemicky nereaguje s benzínem. Nádrže jsou vyrobeny z oceli ošetřené speciálními ochrannými nátěry, které zabraňují korozi a zvyšují odolnost.

Kovové nádrže mají vysokou pevnost a odolnost proti mechanickému poškození, což poskytuje dodatečnou ochranu proti možným nehodám. Mohou být také vybaveny monitorovacími systémy a senzory pro detekci úniků a dalších problémů.

ČTĚTE VÍCE
Potřebuji povolení na šnorchl?

Je však třeba vzít v úvahu, že kovové nádrže mohou být těžké a nepohodlné pro přepravu a také vyžadují další vybavení pro jejich instalaci a údržbu. Kov je navíc náchylný ke korozi, zejména v podmínkách vysoké vlhkosti, takže pravidelná kontrola a údržba nádrže je nedílnou součástí jejího provozu.

Při správné manipulaci a splnění všech bezpečnostních požadavků poskytují kovové nádrže spolehlivé a odolné skladování benzinu.

Video:

NIKDY NELEJTE BENZIN DO PLASTOVÝCH NÁDOB

Odborníci řekli, jak dlouho můžete skladovat benzín v nádrži a kanystru

Ve kterém kanystru byste měli skladovat benzín?To by měli vědět všichni řidiči.