Když znovu cestujete, zajímá vás, jaký dopravní systém je v konkrétní zemi pravidlem? Znalost charakteristik levostranného provozu může být velmi užitečná při předcházení nepříjemným situacím na silnici. V tomto článku se podíváme na geografii historického rozdělení světa na pravostranný a levostranný provoz.

Levostranný provoz se dnes používá jen v malém počtu zemí světa. Vedoucími zeměmi zaměřujícími se na tuto tradici jsou Velká Británie, Irsko, Austrálie, Kypr a Japonsko. Toto je jen několik z nich. Proč se ale stalo, že tyto země zvolily jízdu vlevo?

Jedna verze je, že tento řád pohybu byl historicky spojen se snadností ovládání jezdeckých a podvodních koní. Jak víme, mnoho národů bylo spojeno s vojenskými tradicemi, které vyžadovaly maximální kontrolu nad zvířaty a jejich pohybem. Právě z tohoto důvodu byla jízda vlevo aktivně využívána ve vojenských operacích a poté se stala zavedeným systémem na silnicích zemí, které se této tradice drží.

Levostranný provoz na silnicích: vlastnosti a země

Левостороннее движение на дорогах: особенности и страны

Hlavním rysem levostranného provozu je, že řidič sedí na pravé straně vozu a operace řazení a řízení vozu se provádějí levou rukou. To vyžaduje přizpůsobení a zvykání ze strany řidiče, zejména u těch, kteří jsou zvyklí jezdit vpravo.

Ve většině zemí, kde se jezdí vlevo, včetně Spojeného království, Japonska, Austrálie, Nového Zélandu, Jižní Afriky, mají auta volant vlevo. Toto uspořádání volantu umožňuje řidiči lepší výhled při jízdě na levé straně vozovky a také usnadňuje manévrování na dvouproudých silnicích.

Země s levostranným provozem:

Страны с левосторонним движением:

Страны с левосторонним движением:

Velká Británie – systém levostranného provozu se ve Velké Británii objevil již v roce 1835 a od té doby je jedním z nejznámějších na planetě. V zemi je sedadlo řidiče na autech umístěno vpravo a řízení se provádí na levé straně silnice.

Austrálie – akceptuje i levostranný provoz na silnicích. Sedadlo řidiče u automobilů je umístěno vpravo a pohyb je vlevo. Důvodem je historické spojení Austrálie s Velkou Británií.

Nový Zéland je zemí, kde se běžně jezdí i vlevo. Podle statistik se zde stává méně nehod než v zemích s pravostranným provozem.

Vlastnosti levostranného provozu

Особенности левостороннего движения

Jednou z vlastností jízdy vlevo je nutnost změny jízdního pruhu na kruhových objezdech v protisměru od řidiče jedoucího zprava. Navíc při odbočování vlevo musíte dávat přednost protijedoucímu provozu.

ČTĚTE VÍCE
Proč má ventilátor schopnost vytvářet chladný vzduch?

Když řidič přejíždí hranice do země, kde je povolena jízda vpravo, je třeba být obzvláště opatrný a zvyknout si na nová pravidla silničního provozu.

Levostranný provoz na silnicích má své vlastní charakteristiky, ale úspěšně funguje v řadě zemí světa. Každý systém má své výhody a nevýhody a volba mezi jízdou vlevo a vpravo zůstává záležitostí každého státu.

Země s levostranným provozem

Země s levostranným provozem

Země s levostranným provozem:

Země Hlavní město
Velká Británie Londýn
Austrálie Canberra
Japonsko Tokio
Nový Zéland Wellington
Indie Nové Dillí
Thailand Bangkok
Irsko Dublin
Malajsie Kuala Lumpur

To jsou jen některé ze zemí, kde se jezdí vlevo. V každém z nich jsou řidiči zvyklí jezdit po levé straně vozovky a tomu odpovídají i pravidla silničního provozu. Při cestách do těchto zemí je potřeba s touto vlastností počítat a být na cestách opatrnější.

Výhody a nevýhody jízdy vlevo

Преимущества и недостатки левостороннего движения

Výhody:

Преимущества:

1. Správné rozložení síly řidiče: V levostranném provozu sedí řidiči na levé straně vozu. To jim umožňuje mít lepší výhled na vozovku a porozumět tomu, kde se jejich vozidlo nachází ve vztahu ke střední čáře.

2. Lepší viditelnost na křižovatkách: Jízdou vlevo řidiči lépe uvidí ostatní auta na křižovatkách, což jim umožní lépe se rozhodovat a vyhnout se kolizím.

3. Známější pohyb pro leváky: Jízda vlevo může být pro leváky pohodlnější, protože přirozeně preferují ovládání vozu levou rukou.

Nevýhody:

Недостатки:

1. Přizpůsobení pro řidiče z jiných zemí: Řidiči zvyklí na jízdu vpravo mohou mít potíže s adaptací na levostranný systém, zejména zpočátku. To může vést k chybám a zvýšenému riziku dopravních nehod.

2. Obtíže při předjíždění: Při předjíždění v levostranném provozu je řidič předjížděného vozidla na levé straně. To může způsobit další potíže při předjíždění, zejména na úzkých silnicích nebo v zatáčkách.

3. Orientace v novém prostředí: Při přesunu ze země s pravostranným řízením do země s levostranným řízením může řidičům chvíli trvat, než si zvyknou na novou orientaci na silnici a přenesou všechny své návyky na opačnou stranu.

Závěrem lze říci, že jízda vlevo má své výhody i nevýhody a volba systému závisí na každé zemi a její silniční infrastruktuře.

ČTĚTE VÍCE
Kde nabíjet bezúdržbovou baterii v bytě a jak to udělat bezpečně?

Tipy pro řidiče v zemích, kde se jezdí vlevo

Tipy pro řidiče v zemích, kde se jezdí vlevo

Pokud plánujete cestu do země, kde se jezdí vlevo, řiďte se těmito tipy, abyste si na silnicích zachovali jistotu a bezpečí:

  1. Pravidlo prvního kroku. Buďte obzvláště opatrní při změně doleva a intuitivně zamiřte na novou situaci.
  2. Prostudujte si dopravní značky. Před cestou si prosím zkontrolujte místní dopravní značky a předpisy. To vám pomůže vyhnout se zmatkům a nepředvídatelným situacím.
  3. Buďte opatrní na křižovatkách. Mějte na paměti, že při jízdě vlevo budou auta na křižovatkách najíždět zprava, nikoli zleva. Buďte obzvláště opatrní při zatáčení.
  4. Odhadněte vzdálenost. Známé orientační body na silnici se mohou nacházet na místech, která jsou pro vás nezvyklá. Berte to v úvahu při posuzování vzdálenosti od ostatních vozidel a určování bezpečného manévru.
  5. Přepnout na novou stranu. Zvláštní pozornost věnujte přepínání strany, ze které jste čelem k silnici. Nezapomeňte, že vás nyní budou ohrožovat auta jedoucí po vaší pravici.
  6. Naučte se pravidla silničního provozu. Než se vydáte do země, kde se jezdí vlevo, naučte se místní silniční pravidla a zdokonalte své řidičské dovednosti. Vaše cesta tak bude pohodlnější a bezpečnější.

Dodržováním těchto tipů můžete bezpečně a sebevědomě řídit na silnicích v zemích, kde se jezdí vlevo. Pamatujte, že bezpečnost je při řízení nejvyšší prioritou.

Video:

Pravostranný a levostranný provoz

#Londýnský blog: proč se v Anglii jezdí vlevo?

Proč je pravostranný a levostranný provoz?