Označ jako je jednou z mnoha značek, které se mohou objevit na řidičském průkazu. Tato značka označuje přítomnost omezení pro řízení vozidel.

Zkratka AS znamená „vozidla s automatickou převodovkou“. Razítko AS na řidičském průkazu označuje, že řidič je oprávněn řídit pouze vozidlo vybavené automatickou převodovkou.

Řidiči s označením AS nemohou řídit vozy s manuální převodovkou, protože nemají odpovídající dovednosti a zkušenosti. Značka AS je omezení, které pomáhá zajistit bezpečnost silničního provozu a předcházet možným nehodám spojeným s nemožností řídit vozidlo s manuální převodovkou.

Co znamená označení AS na řidičském průkazu?

Značka AS na řidičském průkazu označuje, že držitel průkazu má právo řídit vozidla s automatickou převodovkou (automatickou). Tato značka označuje, že řidič není povinen absolvovat další školení nebo složit zkoušku z automatického řízení.

Označení AS lze také použít na určité kategorie vozidel, kde je automatická převodovka standardem nebo požadavkem. To může být použitelné například pro mikrobusy, autobusy nebo nákladní automobily.

Značka AS je pro řidiče velmi důležitá, umožňuje jim legálně řídit automatická vozidla a dodržovat pravidla a předpisy silničního provozu. Nepřiměřené používání značky AS může mít za následek porušení zákona a omezení řízení.

Prostudování a pochopení razítek na řidičském průkazu je důležitým krokem pro všechny řidiče, aby si byli vědomi svých práv a povinností na silnici. Držitelé řidičského oprávnění AS musí být opatrní a zodpovědní řidiči, plně chápat své schopnosti a omezení při řízení automatických vozidel.

Vysvětlení značky AS na řidičském průkazu

AS (Automatic Transmission) odpovídá automatické převodovce a označuje, že řidič je způsobilý řídit vůz s automatickou převodovkou. To znamená, že řidič může bezpečně a efektivně používat toto zařízení ve vozidle místo manuální převodovky.

Označit popis
AS Řidič může řídit auto s automatickou převodovkou
AM Řidič může řídit auto s manuální převodovkou

Značka AS na řidičském průkazu je jedním z prvků, který odráží kvalifikaci řidiče. Mít tuto známku vám umožňuje pracovat jako taxikář, půjčovat si auto bez dalších požadavků nebo absolvovat řidičské zkoušky ve vozech s automatickou převodovkou.

Automatická převodovka je v dnešní době stále populárnější. Nabízí pohodlí a snadnost řízení zejména v městském provozu. Důležitá je však i dovednost v řízení auta s manuální převodovkou, takže řidiči s označením AS by měli být připraveni řídit auto s jakýmkoli typem převodovky.

ČTĚTE VÍCE
Proč potřebujete síť v autě?

Jak získat razítko AS na řidičský průkaz

Chcete-li získat razítko AS na řidičský průkaz, musíte provést následující kroky:

  1. Sbírejte potřebné dokumenty. Chcete-li získat značku AS, musíte příslušné přepravní agentuře poskytnout následující dokumenty:
    • Prohlášení – hlavní dokument, ve kterém je vyjádřeno přání získat značku AS.
    • Lékařská zpráva – doklad potvrzující, že nemáte žádné kontraindikace k řízení automobilu s asistenčními zařízeními.
  2. Absolvujte lékařskou prohlídku. Po shromáždění potřebných dokumentů musíte podstoupit lékařskou prohlídku ve zdravotnickém zařízení. Na základě výsledků této komise bude vystaven lékařský posudek, který je povinným dokladem pro získání známky AS.
  3. Aplikovat. Po obdržení všech potřebných dokumentů je třeba podat žádost u dopravní agentury, která vydává řidičské průkazy. V přihlášce uveďte své přání získat značku AS a přiložte kopie potřebných dokumentů včetně lékařské zprávy.
  4. Zaplaťte státní poplatek. Po předložení žádosti a požadovaných dokumentů budete vyzváni k zaplacení státního poplatku za vydání AS razítka na váš řidičský průkaz.
  5. Získejte AS známku. Po všech procedurách a zaplacení poplatku budete moci získat razítko AS na svůj řidičský průkaz. Bude uveden v části „Zvláštní poznámky“ nebo „Další informace“ vašeho řidičského průkazu.

Je důležité si uvědomit, že všechny výše uvedené kroky se mohou v různých zemích nebo regionech mírně lišit. Proto se před zahájením procedury doporučuje seznámit se s konkrétními požadavky a pokyny platnými ve vaší lokalitě.

Význam AS značky na řidičském průkazu

Важность отметки AS в водительском удостоверении

Razítko AS na řidičském průkazu je významné a může ovlivnit schopnosti a práva držitele. AS znamená automatickou převodovku a znamená, že řidič je způsobilý řídit pouze vozidla s automatickou převodovkou.

Omezení typu přenosu

Ограничение на тип трансмиссии

Význam značky AS spočívá v tom, že označuje omezení typu převodovky, kterou může řidič ovládat. Pokud na řidičském průkazu není značka AS, pak má řidič právo řídit vozy s jakýmkoliv typem převodovky – manuální i automatické.

Stávající omezení

Značka AS může být doprovázena dalšími omezeními, jako jsou značky B a C, které označují omezení kapacity a typu nákladních vozidel, které může řidič řídit.

Význam značky AS spočívá v tom, že zajišťuje bezpečnost na silnici – pokud řidič nemá dostatečné zkušenosti nebo dovednosti s řízením vozů s manuální převodovkou, pak omezení na automatickou převodovku pomáhá předcházet případným nehodám a nehodám.

ČTĚTE VÍCE
Hlavní fáze a klíčové body při instalaci bi-xenonu - od výběru osvětlovacího systému po připojení a nastavení

Pokud tedy máte v řidičském průkazu razítko AS, je důležité omezení respektovat a jezdit pouze s vozy s automatickou převodovkou.

Video:

Řidičský průkaz od 1

Značka ve tvaru písmene „K“ na vaší licenci, jejíž význam ne každý zná. Pravda od inspektora dopravní policie

ZTRACENÉ VĚDOMÍ POD KEŘEM V LESE.