CVT jsou zařízení, která umožňují autům měnit převodový poměr mezi motorem a koly. To je důležité zejména u moderních automobilů, kde je efektivní přenos výkonu klíčovým faktorem energetické účinnosti a jízdního komfortu.

Jedním z důležitých faktorů ovlivňujících činnost variátoru je kvalita a stav oleje, který se používá v systému řazení. Postupem času olej stárne a ztrácí své vlastnosti, což může vést k nesprávnému fungování variátoru a poškození jeho součástí.

Ke sledování stavu oleje v systému řazení CVT se používá parametr počítadla stárnutí oleje. Tento parametr zobrazuje zbývající provozuschopnost oleje a umožňuje určit, kdy je nutná výměna oleje. Čím vyšší je hodnota počítadla, tím starší je olej a tím méně účinný bude variátor.

Je však třeba poznamenat, že parametr čítače stárnutí oleje není jediným faktorem ovlivňujícím činnost variátoru. Jiné poškozené nebo opotřebované součásti, nesprávné používání vozidla nebo nesprávná údržba mohou také způsobit poruchu CVT.

Vliv parametru čítače stárnutí oleje

Влияние параметра счетчика старения масла

Parametr měřiče stárnutí oleje hraje zásadní roli při udržování optimálního výkonu CVT. Jak se hromadí kilometry a olej stárne, jeho vlastnosti se zhoršují. To může vést k hluku, vibracím a dalším negativním vlivům při provozu variátoru.

Pokud počítadlo stárnutí oleje ukazuje hodnotu blízkou limitní značce, doporučuje se co nejdříve vyměnit olej. Tím se udrží optimální podmínky mazání a zabrání se vážným problémům při provozu variátoru.

Je třeba poznamenat, že měřič stárnutí oleje lze vypočítat různými způsoby v závislosti na výrobci vozidla a variátoru. Některé systémy mohou používat tlak oleje, teplotu a další parametry k určení stupně stárnutí oleje.

Důležité je sledovat parametr počítadla stárnutí oleje a pravidelně měnit olej variátoru podle doporučení výrobce. Zachováte tak optimální výkon a prodloužíte životnost CVT ve vašem vozidle.

Činnost variátoru a jeho závislost na stavu oleje

Работа вариатора и ее зависимость от состояния масла

Převodový olej plní několik důležitých funkcí. Nejprve maže všechny pohyblivé části, čímž snižuje tření a opotřebení. Za druhé, olej ochlazuje variátor a odstraňuje přebytečné teplo. Podporuje také čistotu a ochranu před oxidací všech částí uvnitř systému.

Převodový olej však časem ztrácí své vlastnosti a začíná stárnout. K tomu dochází v důsledku hromadění nečistot a postupného rozkladu polymerních přísad v oleji. Parametr čítače stárnutí oleje ovlivňuje činnost variátoru, protože jak olej stárne, jeho účinnost klesá.

ČTĚTE VÍCE
Kolik oleje potřebuje automatická převodovka? Důležitá informace pro majitele aut!

Při poklesu účinnosti oleje v převodovce se zvyšuje tření a opotřebení pohyblivých částí variátoru. To může vést ke snížení účinnosti převodovky, zvýšené spotřebě paliva a různým problémům s provozem CVT, jako jsou skoky v převodech, hluk, vibrace a zvýšené opotřebení. V nejhorším případě může porucha variátoru vést k úplnému zastavení vozu.

Je velmi důležité pravidelně měnit převodový olej a sledovat měřidlo stárnutí oleje. Doporučuje se řídit se doporučeními výrobce vozidla ohledně četnosti výměn oleje a používání doporučeného typu a značky oleje.

Pro maximalizaci životnosti variátoru a zajištění jeho spolehlivého provozu se kromě včasné výměny oleje doporučuje sledovat také provozní teplotu variátoru, vyhýbat se extrémním jízdním podmínkám a nepřetěžovat vůz.

Při provozu variátoru tedy hraje důležitou roli stav oleje v převodovce. Pravidelné výměny oleje a sledování parametru měřiče stárnutí oleje pomáhají udržovat spolehlivost a účinnost variátoru a také prodlužují jeho životnost.

Určení optimální frekvence výměny oleje

Определение оптимальной частоты замены масла

Parametr čítače stárnutí oleje hraje důležitou roli při provozu variátoru. Tento parametr odráží míru opotřebení a znečištění oleje, což zase může výrazně ovlivnit chod variátoru a jeho životnost.

Stanovení optimální frekvence výměny oleje je jedním z klíčových úkolů při servisu CVT. V první řadě je nutné vzít v úvahu doporučení výrobce převodovky pro výměnu oleje. V praxi však často dochází k odchylkám od těchto doporučení v závislosti na provozních režimech vozidla.

1. Provozní režimy a zatížení variátoru

1. Режимы эксплуатации и нагрузка на вариатор

Optimální frekvence výměny oleje závisí na provozních podmínkách vozidla a zatížení, kterému je variátor vystaven. Například vozidla používaná pro městský provoz s dopravními zácpami a častými zastávkami a rozjezdy více zatěžují olej a vyžadují častější výměny.

2. Kvalita oleje a provozní podmínky

2. Качество масла и условия эксплуатации

Kvalita oleje také ovlivňuje optimální frekvenci výměny. Kvalitní olej má delší životnost a snese větší zatížení. V náročných provozních podmínkách nebo extrémních teplotách však může být frekvence výměn oleje zvýšená.

Obecně je pro stanovení optimální frekvence výměn oleje ve variátoru nutné vzít v úvahu doporučení výrobce, provozní režimy a provozní podmínky vozidla. Pravidelná analýza parametrů měřiče stárnutí oleje a jeho technického stavu pomůže určit nutnost výměny oleje a zvýšit životnost variátoru.

Video:

Podrobnosti CVT: jak vyměnit 8 litrů oleje ve variátoru Outlander 3 v garáži / resetovat počítadlo stárnutí oleje

CVTz50 – NEJKOMPLETNĚJŠÍ NÁVOD! Variátor řekne „DĚKUJI“! (Část 1)

Výměna oleje ve variátoru, kdy jej vyměnit a proč.