Každý, kdo někdy vlastnil vůz Toyota, pravděpodobně zná technologii VSC. Co to ale znamená a jak to funguje? V tomto článku se na toto zařízení podíváme podrobněji.

VSC je zkratka pro Vehicle Stability Control. Tuto technologii vyvinula Toyota, aby poskytovala maximální bezpečnost a stabilitu při jízdě.

Hlavním účelem VSC je zabránit případnému uklouznutí nebo smyku vozidla. Systém VSC přímo sleduje směrovou stabilitu vozidla a reaguje na situace, kdy zadní nebo přední kola začnou ztrácet trakci.

Jak VSC funguje? Systém VSC využívá senzory umístěné po celém vozidle ke sledování rychlosti každého kola, úhlu natočení volantu, zrychlení, jakož i tlaku brzd a sešlápnutí plynu. Pokud systém detekuje, že vozidlo začíná být nestabilní, automaticky zasáhne a provede úpravy brzd a motoru, aby obnovil stabilitu a zabránil možné havárii.

Co je VSC na Toyotě?

Что такое VSC на Тойоте?

Systém VSC (Vehicle Stability Control) od Toyoty je elektronický systém určený ke zlepšení stability vozidla a bezpečnosti při jízdě. Funguje tak, že automaticky sleduje a koriguje dynamické parametry vozidla, jako je úhel natočení volantu, úhel náklonu a podélné zrychlení.

Základní principy fungování VSC:

Основные принципы работы VSC:

 • Senzory umístěné na vozidle nepřetržitě monitorují stav a pohyb vozidla.
 • Systém VSC analyzuje data ze senzorů a porovnává je s očekávanými hodnotami definovanými výrobcem.
 • Pokud je detekována potenciální nestabilita vozidla, VSC automaticky aktivuje příslušné mechanismy, které eliminují riziko převrácení nebo smyku.

Funkce systému VSC:

Функции системы VSC:

 • Protiblokovací brzdový systém (ABS) – zabraňuje zablokování kol při prudkém brzdění, což vám umožňuje ovládat vůz při brzdění.
 • Distribuce brzdné síly (EBD) – rozděluje brzdnou sílu mezi kola pro maximální brzdný výkon.
 • Traction Control (TRC) zabraňuje prokluzování kol při akceleraci, zejména na kluzkém povrchu.
 • Řízení stability vozidla (VSC) kontroluje stabilitu vozidla při zatáčení a zabraňuje jeho smyku nebo převrácení.

Všechny tyto funkce společně zajišťují maximální bezpečnost a kontrolu vozidla v různých jízdních situacích. Systém VSC je důležitou součástí moderních vozidel Toyota a pomáhá snižovat riziko nehod.

Řízení stability vozidla (VSC)

Функция стабилизации транспортных средств (VSC)

Hlavním účelem VSC je zabránit sklouznutí vozidla (přední nebo zadní náprava) a snížit riziko driftování, když se zadní část vozidla začne pohybovat mimo linii.

ČTĚTE VÍCE
Proč má smysl obalovat výfuk auta?

Jak VSC funguje

Как работает VSC

VSC využívá různé senzory, jako jsou gyroskopy, akcelerometry a senzory prokluzu kol, aby nepřetržitě sledovaly pohyb vozidla.

Když systém detekuje jakékoli abnormální chování vozidla, použije brzdy jednotlivých kol nebo sníží výkon motoru, aby se obnovila stabilita a kontrola vozidla.

Výhody použití VSC

Выгоды использования VSC

Řízení stability vozidla (VSC) poskytuje řadu výhod:

 • Zlepšená bezpečnost jízdy, zejména na kluzké vozovce nebo při ostrých manévrech.
 • Zabraňte ztrátě kontroly a snižte riziko převrácení nebo kolize.
 • Zkrácení brzdné dráhy a zvýšení stability vozidla při manévrech nouzového brzdění.
 • Zlepšená ovladatelnost a jízdní komfort.

VSC je důležitou součástí bezpečnosti moderních vozů a přispívá k bezpečnějšímu a pohodlnějšímu zážitku z jízdy.

Kontrola bočního prokluzu (VSC)

Система снижения возможности бокового скольжения (VSC)

Systém VSC pomáhá řidiči udržet kontrolu nad vozidlem v obtížných silničních podmínkách, jako jsou mokré nebo zasněžené povrchy, zatáčky a nouzové situace. Systém funguje tak, že sleduje chování vozidla a zasahuje do ovládání vozidla, aby se minimalizovalo riziko ztráty kontroly a bočního prokluzu.

VSC používá několik komponent k zajištění stability vozidla:

Skluzové senzory

Systém VSC využívá snímače prokluzu, které monitorují rychlost otáčení každého kola vozidla. Pokud systém detekuje potenciální boční prokluz, aktivuje příslušné mechanismy, které zabrání ztrátě kontroly.

Brzdový systém

Тормозная система

VSC také využívá brzdový systém k zásahu do ovladatelnosti vozidla. Pokud systém zjistí, že vozidlo začíná klouzat do stran, může přibrzdit určitá kola, aby se obnovila stabilita vozidla.

Je důležité si uvědomit, že VSC nenahrazuje bezpečnou a odpovědnou jízdu. Je určen pouze k tomu, aby pomohl řidiči udržet kontrolu nad vozidlem v extrémních podmínkách. V každé situaci musí řidič zůstat pozorný a dodržovat pravidla silničního provozu.

Vehicle Slip Control (VSC) je jednou z mnoha inovací, díky kterým jsou vozidla Toyota na silnici bezpečnější a stabilnější. Pomáhá řidiči zůstat sebevědomý a ovládat svůj vůz v obtížných silničních podmínkách.

Video:

auto life hacky pro Toyota a Lexus, Vypnout stabilizaci VSC

Porucha ABS VSC TRC Toyota Avensis

odstranění chyb TRC a VSC a také kontrola motoru.