Euro 4 je environmentální bezpečnostní norma pro automobilové motory, které splňují určité požadavky na emise škodlivých látek do ovzduší. Byl představen v roce 2005 a je jednou z fází vývoje evropských norem Euro. Norma vyžaduje dodržování přísnějších norem pro emise oxidů dusíku (NOx) a uhlovodíků a také obsah síry v palivu. Zavedení Euro-4 přispělo ke snížení znečištění ovzduší a zvýšení bezpečnosti životního prostředí.

Zavedení normy Euro-4 vedlo k výraznému snížení emisí škodlivých látek do ovzduší. Modernější vozy splňující tuto normu jsou vybaveny účinnějšími systémy úpravy výfukových plynů a používají také kvalitnější a čistší paliva.

Zavedení normy Euro 4 jako povinné pro všechna nová auta v roce 2005 pomohlo snížit škodlivý dopad vozidel na životní prostředí a lidské zdraví. Přechod na standardy šetrnější k životnímu prostředí však vyžaduje také odpovídající změny v infrastruktuře a přístup k lepším palivům. Zavedení normy Euro 4 mělo navíc dopad na automobilový trh a vyvolalo poptávku po modernějších a ekologičtějších vozech.

Historie zavedení normy Euro-4

История введения стандарта Евро-4

Norma Euro 4 pro ekologické požadavky na automobily byla zavedena v Evropské unii v lednu 2005. Pokračuje v řadě norem vyvinutých za účelem snížení emisí škodlivých látek do atmosféry a zlepšení kvality životního prostředí.

Norma Euro 4 vyžadovala, aby vozidla snižovala škodlivé emise do atmosféry, včetně oxidů dusíku (NOx) a uhlovodíků (THC). Životnost normy Euro 4 byla přibližně 10 let, poté byla nahrazena přísnějšími normami Euro 5 a Euro 6.

Zavedení normy Euro-4 přispělo ke snížení úrovně znečištění ovzduší ve městech a zlepšení kvality života obyvatel. Tento krok také povzbudil výrobce automobilů, aby vyvíjeli nové technologie a systémy kontroly emisí, což nakonec vedlo k efektivnějším a ekologičtějším vozidlům.

Načasování zavedení normy Euro-4

Сроки введения стандарта Евро-4

Norma Euro 4 byla v Evropě zaváděna po etapách s přihlédnutím k charakteristikám každé země. Začala fungovat v různých státech od roku 2005 do roku 2008. To znamenalo, že všechny nové vozy prodávané po zavedení normy Euro 4 musely splňovat její požadavky.

Hlavními parametry normy Euro 4 jsou emisní normy pro škodlivé látky, jako jsou oxidy dusíku (NOx), pevné částice (PM) a uhlovodíky (HC). Nové vozy v souladu s Euro 4 musely výrazně snížit úroveň emisí těchto látek oproti předchozí normě – Euro 3.

ČTĚTE VÍCE
Nejrůznější zařízení, která lze napájet z měniče do auta – od notebooků po elektrické nářadí

Přechod na normu Euro 4 byl důležitý pro řešení ekologických problémů spojených s automobilovou dopravou. Modernější vozidla splňující normu Euro 4 měla nižší dopad na životní prostředí a pomohla snížit znečištění ovzduší ve městech.

Mezi země, kde byla zavedena norma Euro 4, patří Německo, Francie, Itálie, Španělsko a Spojené království. Každá z těchto zemí měla své vlastní termíny pro zavedení normy, což výrobcům automobilů umožňovalo postupně se přizpůsobovat novým požadavkům.

Se zavedením Euro 4 byla postupně vyřazována vozidla s vyššími emisemi splňující předchozí normy. Norma Euro 4 tak hraje důležitou roli v moderním automobilovém průmyslu, pomáhá zlepšovat ekologickou účinnost vozových parků a zlepšovat kvalitu ovzduší ve městech.

Video:

Rusko se může stát tranzitním kanálem mezi Čínou a EU během konfliktu se Spojenými státy, Vavilove

PLYN PRO AUTO. 90% TO NEVÍ

CELÁ PRAVDA O ODSTRAŇOVÁNÍ KATALYZÁTORŮ! Tohle by měl vědět každý!