Řízení auta je velmi vážná odpovědnost, která vyžaduje plnou koncentraci a pozornost. Je známo, že mnoho dopravních nehod je spojeno s nesprávným chováním řidiče při řízení. Proto je důležité vědět, jakým činnostem se při řízení vyhnout.

Jednou z hlavních chyb, kterou mnoho řidičů dělá, je používání mobilního telefonu za jízdy. Kontrola zpráv a volání je pro mnohé neustálým pokušením, ale tyto akce jsou při řízení extrémně nebezpečné. Používání mobilního telefonu odvádí pozornost řidiče od vozovky a snižuje jeho reakci na to, co se děje.

Důležité je také vyvarovat se pití alkoholu při řízení. Alkohol snižuje reakce a koordinaci pohybů, což může vést k nehodě. Jedna špatná reakce nebo pomalá reakce může způsobit vážnou nehodu. Proto byste při řízení měli vždy udržovat nulovou hladinu alkoholu v krvi.

Navíc se nedoporučuje řídit unavený nebo ospalý. To může způsobit nedostatek pozornosti a chvilkovou ztrátu koncentrace, což vede k chybám při řízení. Pokud se cítíte unavení nebo ospalí, je lepší se zastavit a odpočinout si.

Nemůžeš řídit: nebezpečné návyky

Нельзя сидеть за рулем: опасные привычки

Řízení auta vyžaduje neustálé soustředění a pozornost. Někteří řidiči si však vypěstují nebezpečné návyky při řízení, které mohou vést k vážným následkům. V tomto článku se podíváme na pár takových zvyků, kterým byste se měli vyhnout.

1. Posílání SMS zpráv a telefonování

1. Текстовые сообщения и разговоры по телефону

Používání mobilního telefonu za jízdy je jedním z nejnebezpečnějších návyků. Posílání zpráv nebo telefonování odvádí pozornost řidiče od vozovky a prodlužuje reakční dobu. I když používáte náhlavní soupravu nebo hlasitý odposlech, vaše pozornost bude stále odvrácena od silnice. Proto je lepší používání telefonu odložit, dokud nebudete na bezpečném místě.

2. Jídlo nebo pití při řízení

2. Прием пищи или выпивка за рулем

Mnoho řidičů se domnívá, že jídlo nebo pití při řízení jsou nepodstatné návyky, které neovlivňují jejich schopnost řídit. To však není tento případ. Jídlo odvádí pozornost a alkohol ovlivňuje reakce a koordinaci pohybů. I když si myslíte, že po jídle nebo pití malého množství alkoholu můžete bezpečně řídit, je nejlepší se toho zdržet.

3. Upravte hudbu a navigaci za jízdy

3. Регулировка музыки и навигации во время движения

Mnoho vozů je vybaveno multimediálními systémy, které umožňují ovládat hudbu a navigaci přímo z kabiny. To se však může stát nebezpečným zvykem, zvláště pokud tato nastavení upravujete za jízdy. Při takovém jednání se vaše pozornost odpoutá od silnice a vaše ruce od volantu. Abyste předešli možným nehodám, nastavte si před jízdou hudbu a navigaci nebo požádejte spolujezdce, aby provedl tyto kroky.

ČTĚTE VÍCE
Kdo je výrobcem vozů Ravon v Rusku a Uzbekistánu

4. Usínání za jízdy

4. Засыпание за рулем

Dlouhé cesty a únava mohou vést k usínání za jízdy. Řidič, který usne, má potíže s reakcí na situaci na silnici, což může vést k vážným nehodám. Před dlouhou cestou se proto ujistěte, že se dostatečně vyspěte a v případě potřeby si udělejte přestávky na odpočinek.

Tabulka: Nebezpečné jízdní návyky

Таблица: Опасные привычки за рулем

Nebezpečný zvyk Následky
Používání mobilního telefonu Odvedení pozornosti od vozovky, zkrácená reakční doba, možnost nehod
Jídlo a alkohol Odvedení pozornosti od vozovky, zhoršení reakce a koordinace pohybů
Upravte hudbu a navigaci za jízdy Odvedení pozornosti od vozovky, ztráta kontroly nad vozidlem
Usínání za jízdy Neschopnost ovládat auto, možnost nehod

Vyhněte se těmto nebezpečným jízdním návykům, abyste ochránili sebe i ostatní účastníky silničního provozu. Pamatujte, že řízení auta vyžaduje plnou pozornost a absenci různých rušivých vlivů.

Rozptylování při řízení

Отвлечение во время вождения

Jedním z hlavních rušivých elementů je používání mobilního telefonu při řízení. Mnoho řidičů se nerozumně rozhodne kontrolovat své zprávy za jízdy, což odvádí jejich pozornost od vozovky. Používání mobilního telefonu při řízení zvyšuje riziko nehod a může vést ke zranění nebo dokonce smrti.

Dalším běžným rozptýlením je telefonování bez použití náhlavní soupravy nebo hlasitého odposlechu. Řidič je v tomto případě nejen vyrušen z vozovky, ale také ztrácí kontrolu nad vozem kvůli nutnosti držet telefon v rukou.

Dalším častým rozptýlením je jídlo a pití při řízení. Mnoho řidičů během jízdy jí nebo pije, i když to může výrazně zkrátit jejich reakční dobu a zvýšit riziko nehod.

Nošení make-upu nebo česání vlasů jsou také rozptýlení. Řidiči, kteří se při řízení dopouštějí takových postupů, nejen že odvádějí pozornost od vozovky, ale také více ohrožují sebe a své okolí.

Rozptýlené řízení je tedy vážný problém, který vyžaduje pozornost a pozornost řidiče. Vyhýbání se rozptylování pomáhá udržovat silnice bezpečné a předchází nehodám.

Řízení v opilosti

Управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения

Pokud pijete alkohol, vaše reakce se zhoršuje, pozornost a koordinace pohybů se snižují. To znamená, že vaše šance na nehodu se výrazně zvýší.

Negativní důsledky řízení v opilosti:

Негативные последствия управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения:

1. Zvýšené riziko nehod: V opilosti řidiči zpracovávají informace na silnici méně efektivně a jejich schopnost rozhodovat se a ovládat vozidlo je snížena. To vede ke zvýšenému riziku nehody jak pro řidiče, tak pro ostatní účastníky silničního provozu.

ČTĚTE VÍCE
Analýza a studium hlavních zdrojů ionizace vzduchu bez použití teček a dvojteček

2. Právní důsledky: Zákony většiny zemí zakazují řízení v opilosti. Řidič přistižený při řízení opilého může čekat vysoké pokuty, ztrátu řidičského průkazu a v některých případech i vězení.

3. Ztráta života a zdraví: Opilí řidiči často způsobují vážné a smrtelné nehody. Nejenže se vystavují riziku smrti nebo vážného zranění, ale obětí se stávají i ostatní lidé na silnici.

Překročení povolené rychlosti na silnici

Превышение скоростного режима на дороге

Důsledky překročení povolené rychlosti

Последствия превышения скоростного режима

Překročení povolené rychlosti zvyšuje riziko nehod a výrazně ovlivňuje jejich závažnost. V důsledku překročení rychlosti:

  • Reakční doba řidiče na možná nebezpečí se zkrátí, takže řízení je obtížnější a méně bezpečné.
  • Prodlužuje se brzdná dráha, což ztěžuje včasné zastavení vozu v případě nebezpečí.
  • Nárazová síla se zvyšuje, když dojde k nehodě, což může vést k vážnému zranění a dokonce ke ztrátě života.
  • Ovládání vozidla se zhoršuje, protože vysoká rychlost zvyšuje pravděpodobnost ztráty trakce a potíží s řízením.

Pokuty za překročení povolené rychlosti

Штрафы за превышение скоростного режима

Podle platné legislativy mohou být pokuty za překročení povolené rychlosti na silnici značné. Výše pokuty závisí na míře překročení rychlosti a okolnostech přestupku. Také překročení rychlosti může mít za následek pokutu, ztrátu řidičského průkazu nebo dokonce vězení.

Překročení povolené rychlosti na silnici je závažným přestupkem, který zvyšuje riziko nehod a ohrožuje bezpečnost všech účastníků silničního provozu. Aby se předešlo negativním důsledkům, měli by řidiči dodržovat zveřejněné rychlostní limity a být připraveni přizpůsobit se měnícím se podmínkám vozovky.

Video:

Bolesti zad? Jak chránit záda řidičů?

NIKDY tak neseďte!!//SPRÁVNÁ poloha při řízení

Jak sednout za volant bez bolesti zad. Rady traumatologa