Moderní vozy jsou vybaveny různými zabezpečovacími systémy včetně alarmů, které by měly případné narušitele odstrašit. Někdy však může nastat situace, kdy se autoalarm nevypne, a to může majiteli způsobit vážné nepříjemnosti. Co v takové situaci dělat? Níže uvádíme několik tipů, které vám pomohou tento problém vyřešit.

Nejprve zkuste alarm několikrát zapnout a vypnout pomocí klíče od auta. Někdy může být problém způsoben poruchou zámku alarmu a zapnutím alarmu a “vypnuto” může pomoci vyřešit problém. Pokud to nefunguje, zkuste použít druhý klíč, může to být problém.

Pokud přepnutí alarmu pomocí klíče nepomůže, pak je dalším krokem kontrola dálkového ovladače. Pokud se alarm stále nevypne, problém pravděpodobně spočívá v elektronické desce ústředny nebo v baterii dálkového ovládání. Zkuste vyměnit baterii dálkového ovladače a zkontrolovat jeho funkci. Pokud to nepomůže, možná budete muset vyměnit elektronickou desku ovládacího panelu; k tomu se doporučuje kontaktovat autoservis.

Jak vyřešit problém s autoalarmem, který nejde vypnout

Как решить проблему с неотключаемой сигнализацией на машине

Pokud čelíte problému, kdy se váš autoalarm nevypne, může to způsobit spoustu nepříjemností a podráždění. K vyřešení tohoto problému však můžete podniknout několik kroků.

Nejprve zkuste použít náhradní dálkový ovladač alarmu. Problém může souviset s tím, že hlavní dálkový ovladač nefunguje správně, zkuste jej vyměnit za náhradní.

Pokud výměna dálkového ovladače nepomůže, dalším krokem je kontrola baterie. Pokud je napětí baterie příliš nízké, může být obtížné vypnout alarm. Zkontrolujte stav baterie a v případě potřeby ji nabijte.

Pokud je baterie v pořádku, ale alarm se stále nevypne, zkuste použít klíč v zapalování. Některé alarmy lze deaktivovat vložením klíčku do zapalování a jeho otočením do polohy “zapnuto”. Vyzkoušejte tuto metodu a zjistěte, zda to pomůže vymazat alarm.

Pokud všechny výše uvedené kroky nepomohou, problém je pravděpodobně v elektrickém systému vozidla. V takovém případě se doporučuje, abyste se obrátili na kvalifikovaného automobilového elektrikáře nebo servisní středisko pro diagnostiku a opravu.

Pamatujte, že vlastní manipulace s elektrickým systémem může být nebezpečná a vést k dalším problémům. Proto, pokud si nejste jisti svými dovednostmi, je lepší obrátit se na profesionály.

ČTĚTE VÍCE
Digitální přenos zvuku – jaké rozhraní je lepší zvolit, optické nebo koaxiální?

Díky těmto krokům byste se měli vypořádat s problémem autoalarmu, který se nevypne, a opět si užívat bezpečnou a pohodlnou jízdu.

Zkontrolujte dálkové ovládání

Проверьте пульт дистанционного управления

Prvním krokem, kdy se autoalarm nevypne, je kontrola dálkového ovládání. Důvodem může být vadná baterie. Pokud je baterie vybitá, může dálkový ovladač přestat správně fungovat, a proto se alarm nevypne ovládacím příkazem.

Ke kontrole baterie dálkového ovladače můžete použít několik metod. Nejprve vizuálně zhodnoťte stav baterie. Pokud vypadá starý, slabý nebo zoxidovaný, s největší pravděpodobností bude potřeba jej vyměnit. Za druhé můžete zkusit vyměnit baterii za novou od známé spolehlivé značky a zkontrolovat funkčnost dálkového ovladače. A za třetí, použití speciálního zařízení ke kontrole úrovně nabití baterií pomůže určit, zda je třeba je vyměnit nebo ne.

Připojení alarmu k autu

Подключение сигнализации к вашей машине

Pokud je dálkové ovládání v dobrém stavu a příčinou problému s alarmem je něco jiného, ​​problém může spočívat v procesu připojení alarmu k vašemu vozu. V takovém případě se doporučuje kontaktovat odborníka nebo si přečíst pokyny k instalaci.

Pokud jste alarm nainstalovali sami, stojí za to zkontrolovat, zda jsou vodiče správně připojeny. Špatné připojení nebo nesprávná instalace může způsobit poruchu alarmu a znemožnit jeho vypnutí.

Aktivace automatického vypnutí

Активация автоматического отключения

V některých případech, v případě poruch alarmu a problémů s vypínáním, může pomoci aktivace automatického vypínání. Tento režim umožňuje automatické vypnutí alarmu po určité době po aktivaci, i když je problém s dálkovým ovládáním.

Chcete-li aktivovat tuto funkci, musíte si přečíst návod k obsluze vašeho alarmu. Najděte příslušnou sekci a postupujte podle pokynů. Aktivace automatického vypnutí obvykle vyžaduje provedení určité sekvence akcí na dálkovém ovladači nebo na samotném alarmu.

Pokud se problém s alarmem, který se nevypíná, objevuje pravidelně i přes kontroly a opravy, doporučuje se obrátit se na odborníka, aby problém diagnostikoval a vyřešil.

Nezapomeňte, že správné fungování zabezpečovacího systému vašeho vozu poskytuje bezpečnost a ochranu proti krádeži.

Zkontrolujte obvod alarmu

Проверьте электрическую цепь сигнализации

Pokud se alarm vašeho auta nevypne, problém může být v elektrickém obvodu alarmu. Zkontrolujte následující položky:

  • Ujistěte se, že je baterie nabitá a správně připojená.
  • Zkontrolujte pojistky pro alarm. Pokud je pojistka spálená, vyměňte ji za novou.
  • Zkontrolujte kabeláž a připojení v obvodu alarmu. Ujistěte se, že nedošlo k přerušení, zkratu nebo poškození vodičů.
  • Zkontrolujte stav tlačítka alarmu nebo dálkového ovladače. Pokud jsou poškozené nebo nefungují správně, vyměňte je za nové.
  • Pokud si nejste jisti svými dovednostmi v oblasti opravy elektrických zařízení, doporučujeme vám, abyste se obrátili na profesionální autoservis, aby diagnostikovali a opravili problém.
ČTĚTE VÍCE
Místa výroby vozů Chevrolet - továrny, závody a montážní linky v různých zemích světa

Testování obvodu alarmu pomůže identifikovat příčinu problému a přijmout vhodná opatření k jeho nápravě.

Kontaktujte odborníky

Обратитесь к специалистам

Pokud jste nebyli schopni alarm na svém voze vypnout sami, nejlepším řešením by bylo kontaktovat odborníka. Předejdete tak poškození elektronických součástí systému a zachováte záruku na vozidlo.

Specialisté budou schopni rychle určit důvod, proč se alarm nevypne, a provést potřebné opravy. Mají potřebné dovednosti a nástroje pro práci s automobilovou elektronikou a zaručeně tento problém vyřeší.

Chcete-li najít kvalifikované odborníky, můžete se obrátit na servisní středisko specializované na elektrickou a automobilovou elektroniku. Budou schopni diagnostikovat a nabídnout nejoptimálnější řešení problému.

Shromážděte požadované dokumenty

Соберите необходимые документы

Před kontaktováním specialistů se doporučuje shromáždit všechny potřebné dokumenty, které jim mohou pomoci v jejich práci. V první řadě to může být návod k obsluze vozu, který popisuje vlastnosti alarmu a možné problémy.

Důležité je také mít technické pasy a doklady potvrzující záruku na vůz. To pomůže specialistům provádět práce v rámci záruky a ušetří vám peníze za opravy.

Varování: Nepokoušejte se alarm deaktivovat sami.

Предупреждение: не пытайтесь самостоятельно отключить сигнализацию

Nikdy se nepokoušejte deaktivovat alarm sami, pokud nemáte odpovídající zkušenosti a znalosti. Nesprávné jednání může vést k poruše systému a značným finančním nákladům na opravy.

Je lepší svěřit tento úkol profesionálům, abyste předešli neočekávaným problémům a zachovali integritu vašeho vozu.

Výhody kontaktování specialistů:
Kvalifikovaný servis a opravy
Zachování záruky vašeho vozidla
Diagnostika a identifikace důvodu nevypnutí alarmu
Použití speciálního vybavení a nářadí
Rychlé a efektivní řešení problému

Video:

Proč musí každý řidič vědět, kde a proč je ve voze tlačítko „Valet“?

Nouzové vypnutí alarmu tlačítkem Valet

Alarm nefunguje. Nejčastější důvod.