Prodej vozu je zodpovědný a složitý proces, který vyžaduje náležitou přípravu. Kromě samotného vozu však existuje řada dokumentů a věcí, které je potřeba převést na nového majitele. V tomto článku budeme hovořit o tom, co přesně by měl kupující obdržet při nákupu vašeho vozu.

Prvním a nejdůležitějším dokumentem je technický průkaz vozidla. Je to hlavní dokument osvědčující vlastnictví vozu. Originál byste měli dát kupujícímu a nezapomeňte si udělat kopii pro sebe. Vezměte prosím na vědomí, že pas musí být vyplněn a potvrzen všemi potřebnými úřady.

Kromě technického pasu musí kupující obdržet kupní a prodejní smlouvu. Tento dokument musí obsahovat všechny podmínky transakce: náklady, podmínky, záruky a další důležité body. Kupní a prodejní smlouva musí být sepsána ve 2 vyhotoveních – jedno pro vás, druhé pro kupujícího. Je vhodné, aby byla dohoda ověřena notářsky, tím bude zaručena její právní platnost.

Co obsahuje balíček služeb při prodeji vozu?

Při prodeji vozu je majitel povinen poskytnout kupujícímu určitý balíček služeb pro zajištění maximální bezpečnosti a důvěry ve stav vozu. Tento balíček obsahuje několik klíčových dokumentů a součástí, které potřebuje každý kupující vozu:

1. PTS (vozidlový pas) Jde o jeden z hlavních dokladů, které musí kupující při prodeji vozu předat. Titul obsahuje informace o značce, modelu, majiteli a historii vozidla. Je také základem pro přeregistraci vozu na nového majitele.
2. Osvědčení o registraci Tento dokument potvrzuje, že vůz byl oficiálně registrován v souladu se zákonem. Obsahuje také informace o majiteli a další právní podrobnosti.
3. Technický list Technický pas obsahuje údaje o technických vlastnostech vozu, jako je hmotnost, objem motoru, povolená rychlost a další technické údaje. Je také nedílnou součástí servisního balíčku při prodeji stroje.
4. Historie údržby a oprav Majitel musí kupujícímu poskytnout kompletní historii údržby a oprav vozidla. To zahrnuje poznámky o provedené údržbě, vyměněných dílech, opravách a další informace, které mohou být užitečné pro nového majitele pro následnou údržbu vozidla.
5. Klíče od auta Všechny stávající klíče od vozidla musí být otočeny, včetně primárního klíče, náhradního klíče a klíčů od alarmů nebo jiného příslušenství. Bez klíče nebude moci kupující vůz používat.
ČTĚTE VÍCE
Jak rychle přizpůsobit a zvládnout rozměry vašeho auta

Poskytování kompletního servisu při prodeji vozu je klíčovým aspektem zodpovědného a férového prodeje. Kupujícímu jsou k dispozici všechny důležité dokumenty a informace potřebné pro další provoz, údržbu a opravy stroje.

Doklady potřebné k převodu vozu na kupujícího

Документы, необходимые для передачи машины покупателю

Při prodeji vozu je důležité připravit si všechny potřebné dokumenty k převodu na nového majitele. To pomůže vyhnout se případným nárokům a neshodám v budoucnu. Zde je seznam hlavních dokumentů, které musí být kupujícímu předloženy:

1. PTS (vozidlový pas)

PTS je hlavním dokumentem osvědčujícím vlastnictví automobilu. Obsahuje všechny podrobnosti o vozidle včetně značky, modelu, roku výroby, VIN čísla a dalších informací. Zkontrolujte, zda jsou všechny údaje v PTS správné a vhodné pro váš vůz.

2. Osvědčení o registraci vozidla (CTC)

STS je dokument potvrzující skutečnost, že auto bylo zaregistrováno u dopravní policie. Obsahuje údaje o majiteli, evidenční číslo a další informace. Předejte kupujícímu originál STS nebo jeho kopii, která musí být notářsky ověřena.

3. Pas nebo plná moc (v případě prodeje jménem třetí strany)

Pokud je prodávající fyzická osoba, musí spolu s dalšími dokumenty poskytnout svůj pas. Pokud je vůz prodáván na účet třetí osoby, musí prodávající poskytnout plnou moc k uskutečnění prodeje. V plné moci musí být uvedeny všechny informace o autě a prodávajícím, jakož i skutečnost, že pravomoci přešly na kupujícího.

4. Dokumenty pro další vybavení (pokud jsou k dispozici)

Pokud má vůz nainstalovanou doplňkovou výbavu, jako je zvuková izolace, autoalarm, navigační systém atd., pak kupujícímu poskytněte všechny příslušné doklady a záruky k této výbavě.

Kromě základních dokumentů je nutné kupujícímu předat také všechny klíče od auta, servisní knížku, historii údržby a další dokumenty, které se mohou novému majiteli hodit. Před předáním pečlivě zkontrolujte všechny dokumenty, abyste se ujistili, že odpovídají vašemu vozidlu.

To jsou všechny potřebné dokumenty k převodu vozu na kupujícího. Pamatujte, že správně vypracované dokumenty jsou základem úspěšného a bezpečného prodeje vozu.

Technické údaje doprovázející vozidlo

Технические данные, сопровождающие автомобиль

Při prodeji vozu je kupující povinen poskytnout veškeré technické údaje spojené s vozidlem. To umožní kupujícímu být informován o stavu vozidla a také použít tato data pro budoucí údržbu a opravy.

ČTĚTE VÍCE
Reflektorové světlomety - princip činnosti a jejich vliv na viditelnost v noci

Dokumentace

Документы

Hlavním dokladem, který je potřeba kupujícímu předat, je PTS (Vehicle Passport). Tento dokument obsahuje základní technické údaje: značku, model, rok výroby, VIN číslo, barvu a další informace o voze.

Také byste měli kupujícímu poskytnout technický pas motoru (je-li vyžadován) a záruční list (pokud je k dispozici).

Technická kontrola

Při prodeji vozu je nutné předat kupujícímu veškeré dostupné doklady týkající se prohlídky a údržby vozu. Může se jednat o technický pas vyplněný při údržbě (údržbě), jakož i jakékoli další dokumenty související s opravou a výměnou dílů.

Dále se doporučuje poskytnout kupujícímu všechny průvodní dokumenty, které mohou být užitečné pro budoucí údržbu vozidla, například návod k obsluze, katalogy náhradních dílů atd.

Klíčové body, které je třeba vzít v úvahu při převodu vozu na nového majitele

Ключевые моменты, которые нужно учесть при передаче машины новому владельцу

  1. Sbírejte všechny dokumenty. Před převodem vozu na nového majitele se musíte ujistit, že máte všechny potřebné doklady. Mezi důležité dokumenty patří: technický průkaz vozidla, technický pas, pojistka, osvědčení o kvalitě instalovaného doplňkového vybavení, potvrzení o ukončení leasingové smlouvy (pokud existuje) a další dokumenty související s vlastnictvím vozu.
  2. Zkontrolujte dostupnost všech součástí. Před předáním vozu novému majiteli musíte vůz prohlédnout a zkontrolovat přítomnost všech komponentů. Ujistěte se, že vůz obsahuje návod k použití, náhradní pneumatiku, klíče zapalování a dveří a další položky, které by měly být součástí vozu.
  3. Zanechte informace o službě. Pokud vůz prošel pravidelným servisem, doporučuje se veškeré informace o tomto předat novému majiteli. To může zahrnovat servisní záznamy, účtenky za provedenou práci a vyměněné díly, stejně jako kontaktní informace na servisní středisko, které provedlo servis vozidla.
  4. Poskytněte informace o předchozích poruchách a opravách. Před předáním vozidla novému majiteli byste také měli nahlásit případné předchozí poruchy nebo opravy vozidla. Pokud má majitel problémy s převodovkou, motorem nebo jinými systémy, kupující by si to měl uvědomit. To mu pomůže učinit informované rozhodnutí a zabrání nepříjemným překvapením v budoucnu.
  5. Upozorněte na nevyřízené financování. Pokud jste vůz zakoupili na úvěr nebo finanční leasing, musíte uvést informace o nesplaceném financování. Obraťte se na svou banku nebo leasingovou společnost a zjistěte, jaké postupy je třeba dodržet, abyste vůz převedli na nového majitele. Kupující musí mít jistotu, že vůz nemá žádné dluhy vůči bance nebo leasingové společnosti.
ČTĚTE VÍCE
Jak správně vypočítat odpisy na příkladu a optimalizovat firemní výdaje?

Dodržování těchto klíčových bodů pomůže zajistit úspěšný převod vozidla na nového majitele. Splnění všech potřebných náležitostí a poskytnutí všech dokladů a informací vytvoří u kupujícího důvěru a důvěru, že dostal plnohodnotný a legální vůz.

Video:

Jak se prodávající může vyhnout placení daní a kupující se může vyhnout placení daní

Jak uzavřít dohodu o koupi a prodeji auta? Řekneme vám to podrobně.

Jak se správně chovat při koupi auta