Tempomat je funkce vozidla určená k udržování konstantní rychlosti při jízdě na otevřené silnici. Tento systém umožňuje řidiči nastavit požadovanou rychlost a soustředit se na jiné aspekty jízdy bez obav z překročení rychlosti nebo zdržení před ostatními účastníky silničního provozu.

Ne každý však ví, že správný název pro tuto funkci je „adaptivní tempomat“. Na rozdíl od běžného tempomatu se adaptivní tempomat automaticky přizpůsobuje rychlosti ostatních vozidel na silnici a udržuje mezi nimi bezpečnou vzdálenost. Tím se zabrání riziku kolize a vytvoří se pro řidiče pohodlnější prostředí.

Adaptivní tempomat je vybaven senzory a radarem, které nepřetržitě snímají vozovku a sledují pohyb ostatních vozidel. Pokud vůz před vámi zpomalí nebo zastaví, systém automaticky sníží rychlost a udržuje bezpečnou vzdálenost. Když se silnice uvolní, adaptivní tempomat automaticky zvýší rychlost na nastavenou rychlost.

Tempomat: jak se tomu správně říká?

Круиз-контроль: как правильно его называют?

Další názvy pro tempomat:

Другие названия круиз-контроля:

  • Autopilot
  • Udržení rychlosti
  • Systém regulace rychlosti
  • Adaptivní tempomat
  • Modul regulace rychlosti

Výběr jména závisí na výrobci automobilu a jeho regionálních charakteristikách. Někteří výrobci mohou používat svou vlastní značku pro tempomat, aby zdůraznili vlastnosti a výhody svého systému.

Bez ohledu na svůj název je tempomat důležitým prvkem moderních automobilů, který usnadňuje a zpříjemňuje řízení. Používání tempomatu vyžaduje opatrnost a dodržování dopravních pravidel, aby se předešlo nehodám a byla zajištěna bezpečnost silničního provozu.

Co je tempomat a jak funguje?

Что такое круиз-контроль и как он работает?

Hlavní součástí tempomatu je elektronický regulátor rychlosti, který je instalován ve voze. Systém funguje následovně:

1. Řidič nastaví požadovanou rychlost stisknutím tlačítka SET nebo postupným zvyšováním rychlosti pomocí páky.
2. Tempomat automaticky řídí rychlost a udržuje ji na konstantní úrovni.
3. Pokud se rychlost zvýší nebo sníží, systém automaticky zareaguje změnou polohy pedálu plynu nebo brzdy a vrátí se na nastavenou rychlost.
4. Řidič může tempomat kdykoli vypnout sešlápnutím brzdy nebo vypnutím systému.

Tempomat usnadňuje řidiči úkol a podporuje hospodárné využití paliva. Je to užitečné zejména na silnicích s neustálým provozem, umožňuje řidiči soustředit se na vozovku a eliminuje potřebu neustálého sešlápnutí plynového pedálu. Je však důležité pamatovat na to, že tempomat nenahrazuje řidiče a nezbavuje ho odpovědnosti za bezpečnost silničního provozu.

ČTĚTE VÍCE
Jak vybrat ideální auto pro taxi s ohledem na pohodlí, spolehlivost a efektivitu

Důležitost pravidelné údržby tempomatu

Важность регулярного обслуживания круиз-контроля

Za prvé, pravidelná údržba tempomatu vám umožní identifikovat a opravit možné závady a poruchy. To je důležité, protože vadný tempomat může způsobit nouzovou situaci na silnici.

Za druhé, pravidelná kontrola a seřizování vašeho tempomatu pomáhá udržovat jeho účinnost a přesnost. Postupem času, jak je vozidlo používáno, může dojít ke ztrátě nastavení nebo se může začít opotřebovávat mechanismy. To může mít za následek, že tempomat nefunguje správně a bude vyžadovat částečnou nebo úplnou výměnu.

Zatřetí, pravidelná údržba tempomatu zabraňuje výskytu nuancí v jeho provozu. Například přítomnost cizích předmětů nebo poškození, jako je písek, špína nebo mechanické poškození, může způsobit snížení účinnosti tempomatu nebo dokonce jeho úplné selhání.

Je důležité pochopit, že pravidelná údržba tempomatu nejen zajišťuje správnou funkci tempomatu, ale také zvyšuje vaši bezpečnost na silnici. Proto se doporučuje řídit se doporučeními výrobce a nechat tempomat pravidelně kontrolovat ve specializovaném servisním středisku nebo kvalifikovaným technikem.

Video:

Co je tempomat? Koncept a princip práce

Práce jako řidič kamionu v Evropě. Začínáme. Jedu do Německa

TAJEMSTVÍ TLAČÍTKA START-STOP, O KTERÉM NIKDO NEVÍ