Prsten se dvěma pásky – Jedná se o jednu z nejběžnějších silničních konstrukcí na našich silnicích. Navzdory jejich popularitě však může jízda přes takové kroužky způsobit určité potíže a vyžaduje dodržování určitých pravidel.

Prvním pravidlem je, že si musíte předem určit pruh, kterým hodláte projíždět. Obvykle jsou na příjezdu ke kruhovému objezdu vyznačeny příslušné dopravní značky. Pamatujte, že pravý pruh je pro jízdu rovně nebo vpravo a levý pruh je pro jízdu rovně nebo vlevo. Dodržování tohoto pravidla vám pomůže vyhnout se nebezpečným situacím a neočekávaným manévrům.

Jakmile jste si již určili svůj jízdní pruh, musíte zvolit správnou rychlost a vzdálenost od ostatních vozidel. Dodržujte pravidlo „co nejblíže k sobě, co nejdále od sebe“. To znamená soustředit se na silnici a dávat pozor na ostatní auta, ale nepřibližovat se k nim příliš blízko, abyste v případě potřeby mohli reagovat na nebezpečné situace.

A pamatujte, že nejdůležitější při projíždění kruhovým objezdem je zajištění bezpečnosti své i ostatních účastníků silničního provozu!

Jak bezpečně jet na kruhovém objezdu se dvěma jízdními pruhy? [Pravidla a pokyny]

1. Pravý pruh je pro jízdu vpřed a zatáčení vpravo. V levém jízdním pruhu se můžete posunout vpřed nebo odbočit doleva nebo otočit.

2. Změňte jízdní pruhy podle svých záměrů a dopravních podmínek. Pokud se chystáte odbočit vpravo nebo odbočit, přeřaďte se předem z levého jízdního pruhu do pravého.

3. Při jízdě po kruhovém objezdu ponechejte bezpečnou vzdálenost mezi vaším autem a vozidly jedoucími vpředu a vzadu. To pomůže vyhnout se kolizím a vytvoření nouzové situace.

4. Dávejte pozor na dopravní značky a značení na silnici. Říkají řidičům, jak se mají na kruhovém objezdu chovat. V některých oblastech mohou být například dopravní značky zakazující odbočení do protisměru nebo označující, že existuje pouze jeden směr jízdy.

5. Při zatáčení nebo obratu dodržujte pravidla přednosti. Řidiči již na kruhovém objezdu mají přednost před řidiči, kteří na něj teprve vjíždějí.

6. Pečlivě sledujte jednání ostatních řidičů na kruhovém objezdu a předvídejte, jak by se mohli chovat. To pomůže vyhnout se nehodám a kolizím.

ČTĚTE VÍCE
Efektivní chlazení a úspora vody - Mechanismus fungování ventilátorových trysek a jejich aplikace v různých průmyslových odvětvích!

7. Při jízdě po dvouproudém kruhovém objezdu nezapomeňte své úmysly signalizovat pomocí blinkrů.

Pamatujte, že bezpečnost silničního provozu je záležitostí každého řidiče. Dodržování pravidel a dalších doporučení zajistí bezpečný pohyb po dvouproudém kruhovém objezdu a pomůže vyhnout se nepříjemným situacím.

Základní pravidla pro jízdu po kruhovém objezdu se dvěma jízdními pruhy [Body a tipy]

Основные правила проезда по кольцу с двумя полосами [Пункты и советы]

  • Před vjezdem do kruhového objezdu se ujistěte, že jsou dodržována pravidla přednosti a zvolte vhodný jízdní pruh, kterým budete projíždět.
  • Na dvouproudém kruhovém objezdu je základním pravidlem jet ve vnějším pruhu pro předjíždění a vnitřním pruhu pro jízdu rovně nebo odbočování.
  • Nezapomeňte používat blinkry k upozornění ostatních řidičů na vaše záměry.
  • Udržujte si odstup od vozidel před vámi, abyste se mohli bezpečně pohybovat mezi jízdními pruhy.
  • Při průjezdu kruhovým objezdem na něm neměňte jízdní pruh, pokud je vedle vás nebo nedaleko od vás jiné auto.
  • Nezapomeňte být pozorní a maximálně opatrní při jízdě po okruhu, abyste se vyhnuli nouzovým situacím a zajistili bezpečnost silničního provozu.
  • Při výjezdu z kruhového objezdu si předem vyberte vhodný jízdní pruh a nezapomeňte se ujistit, že neděláte nouzový manévr.

Požadované řidičské dovednosti a schopnosti [vzdělávání a školení]

Необходимые навыки и умения водителя [Обучение и тренировка]

Jízda na dvouproudovém okruhu vyžaduje od řidiče určité dovednosti a schopnosti. Aby řidič projel kruhovým objezdem bezpečně a správně, měl by zvážit několik důležitých bodů.

Analýza dopravní situace

Анализ дорожной ситуации

Před vjezdem na kruhový objezd je potřeba analyzovat dopravní situaci kolem vás. Řidič by měl vyhodnotit rychlost ostatních aut, vzdálenost k nim a zvolit bezpečný okamžik pro změnu jízdního pruhu. Je důležité počítat s tím, že auta ve vnějším pruhu mají přednost před vnitřním pruhem, proto byste měli s předstihem změnit pruh.

Správné umístění

Правильное позиционирование

Řidič se musí správně zařadit do jízdního pruhu, aby zajistil správný a bezpečný průjezd kruhovým objezdem. Zpočátku musí být řidič ve vnitřním pruhu. Když se řidič blíží k požadovanému výjezdu, musí rychle a plynule změnit jízdní pruh do vnějšího pruhu, přičemž musí dodržovat pravidla pro předjíždění.

Ovládání rychlosti a zatáček

Na dvouproudém kruhovém objezdu by měli řidiči řídit rychlost a dodržovat pravidla odbočování. Rychlost jízdy musí být přizpůsobena stavu vozovky a umožnit řidiči bezpečnou jízdu po kruhovém objezdu. Při odbočování musí řidič sledovat směr svého pohybu a dodržovat pravidla pro jízdu kruhovým objezdem.

ČTĚTE VÍCE
Funkčnost a účel tlačítka na páce automatické převodovky - rozbor mechanismu a praktické použití

Vzdělávání a odborná příprava

Pro zvládnutí dovedností a schopností jízdy na dvoupruhovém okruhu se doporučuje absolvovat další doškolovací kurzy nebo školení s instruktorem. Řidič si tak upevní své znalosti a naučí se je správně aplikovat v praxi.

Důležité! Jízda po dvouproudém kruhovém objezdu vyžaduje soustředění a pozornost ze strany řidiče. Nezapomeňte sledovat dopravní situaci, dodržovat pravidla silničního provozu a být pozorní k ostatním účastníkům.

Video:

Naučit se myslet na křižovatkách. Jak určit, komu se podvolit!

7 ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL PRO POHYB V KRUHU. Kdo by měl dát přednost na klíně? Kdo má výhodu?

PRAVIDLA PRO JÍZDU KŘIŽOVAČKY. LIKBEZ.