Moderní automobily jsou vystaveny různým faktorům, které mohou způsobit korozi, rez a poškození kovových částí. Katodická ochrana je účinná metoda, která pomáhá předcházet předčasnému stárnutí a zničení vozidla. Díky katodické ochraně může váš vůz zůstat ve skvělém technickém stavu po mnoho let.

Katodická ochrana je proces, při kterém se na kovových částech vozu vytváří ochranný film, který zabraňuje korozi. Tento film vzniká jako výsledek elektrochemické reakce mezi kovem a prostředím. Při této reakci působí kovový povrch vozu jako katoda a anodou je speciální anodový systém, který je umístěn na voze.

Hlavním přínosem katodické ochrany je, že zabraňuje pronikání vlhkosti a vzduchu do kovových částí vozidla, což zase pomáhá předcházet tvorbě rzi a periodickým opravám. Katodickou ochranu lze také použít k opravě poškozených dílů vozidla, čímž se ušetří náklady na opravu a prodlouží se životnost vozidla.

Katodická ochrana automobilu – co to je?

Катодная защита автомобиля - что это?

Proces katodické ochrany začíná instalací katodického systému na vozidlo. Skládá se z anod, které jsou instalovány v blízkosti kovových částí těla, a řídicí jednotky, která reguluje proud a napětí. Poté, když je systém zapnut, začnou anody dodávat proud na kovový povrch vozu, čímž se vytvoří ochranné elektrochemické prostředí.

Katodická ochrana funguje na principu vytvoření kompenzační katody, která zabraňuje korozi kovu. Katodové anody uvolňují elektrony, které posouvají potenciál povrchu těla na zápornou stranu. V důsledku toho se snižuje potenciální rozdíl mezi kovem a prostředím a snižuje se rychlost koroze.

Katodická ochrana je účinným prostředkem, jak zabránit tvorbě rzi na vašem vozidle. Umožňuje výrazně zvýšit životnost kovových částí karoserie a zachovat její vzhled. Katodickou ochranu lze navíc instalovat na nové i staré vozy, díky čemuž je dostupná všem majitelům automobilů.

Princip činnosti katodové ochrany

Принцип действия катодной защиты

Princip činnosti katodické ochrany je založen na vytvoření elektrického pole, které chrání kovové části vozu před oxidací. K tomu jsou automobilové díly, jako je karoserie, rám a další kovové povrchy, potaženy speciálním nátěrem obsahujícím anody – kovové součásti, které přitahují korozi a zabraňují jejímu hromadění na kovovém povrchu.

ČTĚTE VÍCE
Lepení nárazníku super lepidlem - výhody, nevýhody a doporučení

Mezi nanesenými anodami a kovovými částmi vozu vzniká uzavřený okruh, ve kterém protéká elektrický proud. Tento proud chrání kovové části vozu a umožňuje jim zůstat v neutrálním stavu. Tím se posune chemická rovnováha a zabrání se tvorbě koroze na povrchu kovu. Katodická ochrana tak zabraňuje destrukci kovu a zajišťuje jeho odolnost a zachování původního vzhledu.

Výhody katodové ochrany

Преимущества катодной защиты

Použití katodové ochrany na autě má řadu výhod:

1. Ochrana vozu před korozí a odolnost kovových dílů.
2. Zvýšení životnosti vozidla a snížení nákladů na jeho údržbu a opravy.
3. Zachování vzhledu vozu a jeho nákladové složky.
4. Schopnost provozovat vozidlo v obtížných klimatických podmínkách.
5. Eliminuje nutnost pravidelného lakování a povrchové úpravy proti korozi.

Výhody katodové ochrany

Преимущества катодной защиты

1. Účinnost: Katodická ochrana může zabránit korozi kovu v hloubce, takže je účinnější než jiné metody ochrany. Poskytuje aktivní ochranu založenou na elektrochemické reakci, která snižuje korozi.

2. Trvanlivost: Systémy katodové ochrany jsou vysoce odolné proti přetížení a povětrnostním vlivům, což zajišťuje životnost a spolehlivou ochranu vozidla před korozí. Jsou schopni pracovat bez selhání po mnoho let.

3. Všestrannost: Katodická ochrana je použitelná pro různé druhy kovů, jako je ocel a hliník. To umožňuje jeho použití na většině automobilů, což je další výhoda.

4. Ekonomické výhody: Kromě účinnosti a životnosti může použití katodové ochrany výrazně snížit náklady na opravy a výměnu zkorodovaných kovových dílů ve vozidle. To šetří peníze v dlouhodobém horizontu.

5. Environmentální bezpečnost: Katodická ochrana je řešení šetrné k životnímu prostředí, protože nejsou vyžadovány žádné agresivní chemikálie ani materiály. Nezatěžuje životní prostředí a neznečišťuje vodu ani půdu.

Všechny tyto výhody dělají z katodické ochrany nepostradatelné řešení pro udržení vozu v perfektním stavu a prodloužení jeho životnosti.

Video:

Katodická ochrana těla proti korozi

Elektrochemická ochrana. Katodická ochrana

Zinek proti rzi na karoserii vozu! Ochrání vás studené zinkování před korozí?