Škrabky na olej – Toto je důležitá součást motoru, která pomáhá udržet pracovní kapalinu uvnitř. Jsou namontovány na pístních kroužcích a zabraňují pronikání oleje do spalovacích komor. Postupem času však mohou kroužky začít ztrácet svou funkci a vyžadovat pohyb.

rozhýbat kroužky na stírání oleje znamená, že jsou poddajnější a účinnější. To je důležité pro zajištění normálního provozu motoru a snížení spotřeby oleje.

V tomto článku vám poskytneme instrukce k uvolnění stíracích kroužků oleje. Dozvíte se o nezbytných nástrojích, sledu akcí a dalších důležitých bodech, které vám pomohou úspěšně dokončit míchací proceduru. Dodržujte naše doporučení a váš motor bude v perfektním stavu!

Problémy se stíracími kroužky oleje?

Проблемы с маслосъемными кольцами?

Níže jsou uvedeny některé z běžných problémů, se kterými se můžete setkat, když vaše olejové kroužky selžou:

1. Ztráta výkonu motoru:

Pokud olejové kroužky správně netěsní, může se olej dostat do spáleného plynu a uniknout do výfukového systému. To může vést ke ztrátě komprese a v důsledku toho ke ztrátě výkonu motoru. Výsledkem může být obtížné startování, nízké otáčky nebo hrubý chod motoru.

2. Černý výfuk:

Olej vstupující do spáleného plynu může způsobit, že se ve výfukovém systému objeví černý kouř. Může to být důsledek nefunkčních stíracích kroužků oleje, které nezadržují olej v klikové skříni motoru.

3. Zvýšená spotřeba oleje:

Pokud olejové kroužky neposkytují dostatečné utěsnění, může se olej dostat do spáleného plynu a uniknout do výfukového systému. Z tohoto důvodu dochází ke zvýšené spotřebě oleje, který odchází spolu s výfukem. To může výrazně zvýšit náklady na údržbu a provoz vozidla.

Jakmile se objeví první známky problémů se stíracími kroužky oleje, je nutné zasáhnout a vyměnit je. Pravidelná údržba a kontrola hladiny motorového oleje pomůže předejít vážným problémům a prodlouží životnost vašich olejových kroužků.

Je skvělé, že moderní výrobci motorů věnují zvláštní pozornost kvalitě stíracích kroužků oleje a vyvíjejí nové technologie, jak problémům s nimi předejít. Pravidelná údržba a výměna vadných součástí jsou však důležitými opatřeními k udržení správného výkonu motoru a prodloužení jeho životnosti.

Použijte náš návod k protřepání

Используйте наши инструкции для расшевеливания

Vyberte si správný olej

Выберите правильное масло

Než začnete s procesem uvolňování olejového kroužku, ujistěte se, že používáte kvalitní motorový olej, který splňuje specifikace a doporučení výrobce vašeho vozidla. Špatná kvalita oleje může vést k usazeninám a zvýšenému opotřebení olejových kroužků.

ČTĚTE VÍCE
Pět známek slabé baterie v klíčku zapalování, které by měl znát každý motorista

Proveďte postup pro uvolnění stíracích kroužků oleje

Проведите процедуру расшевеливания маслосъемных колец

K provedení postupu uvolnění stíracích kroužků oleje budete potřebovat speciální přísadu do motorového oleje, která pomůže vyčistit a obnovit výkon kroužků. Postupujte podle pokynů na obalu doplňku. Obvykle je potřeba přidat aditivum do oleje a najet s ním určitý počet kilometrů.

Po ujetí stanovené vzdálenosti vyměňte motorový olej a filtr v motoru vašeho vozu. Před výměnou však stroj na chvíli opusťte, abyste se ujistili, že veškeré zbývající proplachovací přísady jsou zcela odstraněny ze systému olejových kroužků a motoru.

Za zmínku také stojí, že postup uvolňování stíracích kroužků oleje se doporučuje provádět pravidelně v souladu s doporučeními výrobce vašeho vozu. To pomůže snížit pravděpodobnost opotřebení kroužků a zlepšit jejich výkon.

Pomocí našich pokynů pro uvolnění olejových kroužků můžete zlepšit výkon motoru vašeho vozu a snížit jeho spotřebu oleje.

Příčiny problémů

Причины возникновения проблем

Příčiny problémů se stíracími kroužky oleje mohou být různé a jsou spojeny jak s vnějšími faktory, tak s vnitřními poruchami motoru.

Opotřebení drážky kroužku

Jednou z běžných příčin problémů s olejovým kroužkem je opotřebení drážky kroužku v pístním čepu. Při dlouhodobém používání vozidla může dojít k opotřebení prstencové drážky, což vede k neúčinnému chodu stíracích kroužků oleje a v důsledku toho k úniku oleje.

Vnikání cizích částic

Попадание посторонних частиц

Další příčinou problémů se stíracími kroužky oleje mohou být cizí částice vnikající do válce motoru. Přítomnost písku, prachu, kovových úlomků a jiných částic může poškodit stírací kroužky oleje, což má za následek únik oleje a snížení výkonu.

Video:

Jak bez rozdílu uvolnit pístní kroužky motoru automobilu?

Dekarbonizace motoru Lavr / LAVR ML – 203 /

co dělat, když jsou kroužky zaseknuté