Brzdové světlo je jedním z nejdůležitějších prvků automobilu. Hraje roli indikátoru, který informuje ostatní účastníky silničního provozu, aby zastavili nebo zpomalili. Vývoj systému brzdových světel může zlepšit bezpečnost silničního provozu a snížit počet dopravních nehod. V tomto článku se podíváme na to, jak funguje brzdové světlo a jaká je jeho role v bezpečnosti silničního provozu.

Brzdová světla signalizují úmysl řidiče zastavit nebo snížit rychlost předních a zadních vozidel na vozovce. Tento poplašný systém umožňuje řidičům být ostražitější a reagovat na signály jiných vozidel. Kontrolka brzdového světla je ústředním prvkem tohoto systému a je zodpovědná za přenos signálu ostatním řidičům.

Moderní brzdové žárovky mají obvykle LED diody, které se rozsvítí, když sešlápnete brzdový pedál. LED diody nabízejí řadu výhod, včetně vysokého jasu, rychlé odezvy a dlouhé životnosti. Navíc spotřebují méně energie, což šetří energii autobaterie.

Žárovka brzdového světla je často umístěna na zadní části vozidla v blízkosti zpětného světla a koncového světla. Světlo vyzařované touto svítilnou je dobře viditelné, což umožňuje ostatním řidičům lépe si všimnout, že vozidlo vpředu zastavuje nebo zpomaluje. Povinná přítomnost funkčního a jasného brzdového světla může v extrémní situaci zachránit život a zabránit dopravní nehodě.

Princip činnosti žárovky brzdového světla

Принцип работы лампы стоп-сигнала

Činnost žárovky brzdového světla je založena na jednoduchém principu: žárovkou prochází elektrický proud, který zahřívá tenké vlákno vyrobené ze speciálního materiálu – wolframu. Když se nit zahřeje na určitou teplotu, začne svítit a vydávat jasné světlo.

Brzdové žárovky mají obvykle dvě fáze činnosti. V první fázi se při běžné jízdě zapnou zadní světla vozidla, aby byla viditelná pro ostatní řidiče. V tomto případě se kontrolka brzdového světla nerozsvítí. Ve druhé fázi, kdy řidič sešlápne brzdový pedál, protéká proud žárovkou brzdového světla a vlákno se zahřeje a svítí jasně červeně.

Jas vašeho brzdového světla je velmi důležitý pro vaši bezpečnost na silnici. Mělo by být dostatečně jasné, aby si ostatní řidiči všimli, že zastavujete nebo zpomalujete, zejména za špatné viditelnosti nebo ve tmě.

Brzdové žárovky jsou obvykle vyrobeny z materiálů odolných proti vibracím a nárazům, aby byla zajištěna jejich spolehlivost v extrémních podmínkách. Obvykle mají také dlouhou životnost a vyžadují minimální údržbu.

ČTĚTE VÍCE
Kolik stojí výroba klíče pro tablet?

Je důležité si uvědomit, že svítilna brzdového světla je základním prvkem automobilového osvětlení a její porucha může vést k pokutám a snížení bezpečnosti na silnici. Proto se doporučuje pravidelně kontrolovat funkčnost a neporušenost žárovek brzdových světel.

Kombinace elektřiny a plynu

Сочетание электричества и газа

Jak ale elektřina vytváří světlo v lampě? Odpověď spočívá v kombinaci elektřiny a plynu. Uvnitř žárovky brzdového světla je malá komora naplněná inertním plynem, jako je argon nebo xenon. Když elektrický proud protéká vláknem v lampě, ohřívá je na velmi vysokou teplotu. To způsobí, že se elektrony v atomech plynu pohybují s větší energií a pohybují se na vyšší energetické hladiny.

Když se elektrony vrátí na své původní energetické hladiny, emitují fotony světla. Emise těchto fotonů vytváří viditelné světlo, které vidíme jako jasnou tečku nebo čáru na zádi auta. Barva světla závisí na chemickém složení a tlaku plynu uvnitř žárovky brzdového světla. Například argon může vytvořit červené nebo oranžové světlo, zatímco xenon může vytvořit jasnější bílé světlo.

Kombinace elektřiny a plynu v žárovce brzdového světla nám tedy umožňuje produkovat jasné a čisté světlo, které slouží jako důležitý bezpečnostní prvek na silnicích.

Výhody použití plynových brzdových žárovek: Nevýhody použití plynových brzdových světel:
Vysoký jas světla, který umožňuje ostatním řidičům lépe vidět při zpomalení nebo zastavení; Možnost poškození lampy (například při kolizi), což bude vyžadovat výměnu celého zařízení;
Dlouhá životnost bez nutnosti časté výměny; Použití elektrického proudu a plynu s sebou nese nebezpečí zkratu nebo závady v napájecím obvodu;
Různé barevné možnosti pro zlepšení viditelnosti a stylu vozidla; Vysoké náklady na výměnu žárovky brzdového světla, zejména u modelů využívajících xenonový plyn;

Reakce na signál brzdy

Реакция на сигнал тормоза

Když řidič sešlápne brzdový pedál, vyšle se elektrický signál do žárovky brzdového světla, což způsobí jeho aktivaci. Všichni účastníci silničního provozu přitom reagují na signál brzdění.

Zadní světla, která jsou součástí brzdového světla, vyzařují pulsy červeného světla do všech směrů, aby varovaly ostatní řidiče, že vozidlo brzdí. Červená barva označuje nutnost zastavit nebo zpomalit před jedoucím vozidlem.

Reakce ostatních řidičů na signál brzdění souvisí s jejich bezpečností a stanovením bezpečné vzdálenosti. Jakmile řidič uvidí aktivované brzdové světlo, musí rozpoznat, že před ním je zastavení nebo zpomalení, a přijmout vhodná opatření.

ČTĚTE VÍCE
Příčiny zákalu elektrolytu v baterii a účinné způsoby jeho čištění

Také chodci v blízkosti vozovky by měli být připraveni na náhlé změny v pohybu vozidel. Když vidí rozsvícená světla, měli by přehodnotit svou interakci s provozem a být pozornější a opatrnější.

LED žárovky jako alternativa

Светодиодные лампы как альтернатива

LED žárovky se v posledních letech stávají stále oblíbenější alternativou tradičních brzdových žárovek. Mají řadu výhod, díky nimž jsou pro majitele automobilů atraktivnější.

Trvanlivost

Долговечность

Jednou z hlavních výhod LED žárovek je jejich životnost. Jsou schopny vydržet mnohem déle než běžné lampy, což výrazně snižuje frekvenci výměny. Díky tomu majitelé automobilů šetří čas a peníze na nákup a instalaci nových žárovek.

vysoký jas

Высокая яркость

LED lampy jsou velmi jasné, takže jsou snadno viditelné pro ostatní řidiče na silnici. To je důležité zejména při brzdění, kdy musí být brzdové světlo co nejviditelnější, aby nedošlo k případné kolizi.

LED žárovky mají navíc rychlou odezvu a rozsvítí se okamžitě, když sešlápnete brzdový pedál, na rozdíl od běžných žárovek, které se zahřejí a rozsvítí se nějakou dobu.

Video:

Jak správně odpájet LED bez poškození

Stop signály. Nejjednodušší a nejsrozumitelnější vysvětlení principu činnosti návěstidel zastavení.

Co dělat, když brzdové světlo nesvítí?