Systém Smart Key je inovativní řešení navržené pro zajištění bezpečnosti a pohodlí majitelů automobilů. Tato unikátní technologie umožňuje otevřít a nastartovat vůz bez použití běžného klíče. Místo toho může řidič použít speciální elektronický klíč, který komunikuje se systémem vozu pomocí vysokofrekvenčního signálu.

Jednou z hlavních funkcí systému Smart Key je automatické rozpoznání klíče, když se přiblíží k vozidlu. Když se majitel přiblíží ke dveřím vozu, systém je automaticky odemkne. Infračervené nebo radiofrekvenční senzory zároveň rozpoznají přítomnost aktivního klíče uvnitř vozu a umožní nastartování vozidla pomocí tlačítka start/stop bez nutnosti vkládat klíč do zapalování.

Pro zajištění bezpečnosti je elektronický klíč systému Smart Key vybaven unikátním šifrováním, které poskytuje ochranu před neoprávněným přístupem do vozidla. Díky tomuto šifrování systém detekuje výměnu klíče nebo dost slabý signál a v tomto případě odmítne auto otevřít nebo nastartovat. Chytrý klíč je tedy spolehlivým prostředkem ochrany proti krádeži a hackingu.

Jak funguje systém Smart Key

Принцип работы системы Smart Key

Základním principem činnosti systému Smart Key je využití vysokofrekvenčních signálů k výměně informací mezi klíčem a vozidlem. Tento přístup vám umožňuje řídit vůz bez vyjmutí klíče z kapsy nebo tašky majitele.

Operační proces systému Smart Key je následující:

  1. Když se majitel přiblíží k vozu, klíč automaticky vyšle vysokofrekvenční signál se specifickým identifikátorem.
  2. Automobil s nainstalovaným systémem Smart Key tento signál rozpozná a aktivuje různé funkce.
  3. Majitel může otevřít dveře vozu stisknutím tlačítka na vnější klice a také zapnout zapalování otočením klíče v kontaktním zámku.
  4. Po vstupu do vozu může majitel pomocí Chytrého klíče nastartovat motor, aktivovat alarm, ovládat klimatizaci a další funkce.

Takový systém nejen zajišťuje pohodlí a bezpečnost majitele vozu, ale také snižuje riziko krádeže, protože klíč má jedinečný identifikátor, který je nutný k aktivaci funkcí vozu.

Automatické rozpoznání klíče

57.JPG?set_id=8800005007″ alt=”Автоматическое распознавание ключа”/>

Systém Smart Key je vybaven pokročilými technologiemi automatického rozpoznávání klíčů, které poskytují majiteli vozu pohodlí a bezpečnost. Klíč vybavený speciálním čipem obsahuje jedinečný identifikátor, který interaguje se systémem vozu prostřednictvím bezdrátového připojení.

Když se majitel přiblíží k vozu, systém automaticky rozpozná klíč a aktivuje funkce dálkového vstupu. Například se mohou automaticky odemknout dveře vozu a systém zapalování může být připraven ke spuštění. To vše se děje automaticky, bez nutnosti vkládat klíč do zámku nebo mačkat tlačítko na samotném klíči.

ČTĚTE VÍCE
10 nejlepších dárků pro muže – nápady, které si zamilují

Klíčovou vlastností automatického rozpoznávání klíčů je, že funguje na krátkou vzdálenost. To znamená, že majitel vozu se může k vozu přiblížit, aniž by vytáhl klíč z kapsy nebo tašky. Když se majitel vzdálí na dostatečnou vzdálenost od vozu, systém automaticky zamkne dveře a vypne zapalování, čímž zajistí bezpečnost a zabrání náhodné ztrátě klíče.

Technologie automatického rozpoznávání klíčů také poskytuje další funkce, jako je automatické spouštění a přizpůsobitelné preference řidiče. Majitel může například nakonfigurovat vůz tak, že při rozpoznání klíče se automaticky upraví nastavení sedadel, klimatizace, zrcátek a dalších systémů. To nám umožňuje vytvořit personalizovaný zážitek z jízdy, který vyhovuje potřebám každého majitele vozu.

Bezkontaktní přenos signálu

Бесконтактная передача сигнала

Systém Smart Key je založen na bezkontaktním přenosu signálu mezi klíčem a vozem. K tomuto účelu se používá speciální radiofrekvenční technologie, která umožňuje vozu detekovat přítomnost klíče v blízkosti a automaticky odemknout dveře.

Chytrý klíč obsahuje čip, který generuje vysokofrekvenční signály. Tyto signály mají jedinečný kód, který umožňuje vozu rozpoznat klíč a provést určité akce. Klíč a vůz jsou naladěny na stejnou frekvenci, což jim umožňuje vzájemně komunikovat.

Když je klíč blízko vozidla, systém Smart Key automaticky detekuje jeho přítomnost. To se děje kvůli elektromagnetickým polím, které auto generuje. Když klíč spadá do rozsahu těchto polí, čip uvnitř klíče začne vysílat svůj jedinečný kód.

Auto má zase rádiový přijímač, který přijímá signály z klíče. Pokud se kód klíče shoduje s kódem naprogramovaným ve vozidle, systém Smart Key odemkne dveře a umožní vám zapnout zapalování.

Bezkontaktní přenos signálu je pohodlný a praktický pro majitele automobilů, protože umožňuje otevřít dveře a nastartovat motor bez nutnosti použití fyzického klíče. Navíc takový systém zvyšuje bezpečnost, protože klíč lze uložit spíše do tašky nebo kapsy než na viditelné místo.

Provádějte příkazy bezdrátově

Выполнение команд по беспроводной связи

Bezdrátové příkazy lze přenášet pomocí různých technologií, jako je Bluetooth nebo Wi-Fi. Uživatel může odeslat příkaz prostřednictvím speciální mobilní aplikace, která je propojena se systémem Smart Key.

Uživatel může například poslat příkaz k otevření dveří svého vozu pouhým kliknutím na příslušné tlačítko v aplikaci. Příkaz bude bezdrátově přenášen do systému, který následně otevře dveře.

ČTĚTE VÍCE
Jak správně vyčistit zavěšený strop před opravou pomocí dostupných nástrojů a bez poškození materiálu

Uživatel může také provádět další příkazy, jako je nastartování motoru automobilu, kontrola hladiny paliva nebo zamykání dveří. To vše je možné díky bezdrátové komunikaci mezi systémem Smart Key a mobilní aplikací.

Díky schopnosti provádět příkazy bezdrátově poskytuje systém Smart Key uživateli pohodlí a bezpečnost. Uživatel může své auto nebo jiná zařízení ovládat na dálku, což značně usnadňuje život a přináší pohodlí.

Video:

Spustit stisknutím tlačítka – animace rychlého průvodce

Jak naprogramovat čipový klíč transpondéru Toyota zdarma – Nejsou potřeba žádné pomůcky

Chytrý klíč Kia – co umí?