Alkoholový benzín je jedním z alternativních paliv, které je v posledních letech stále populárnější. Mnoho automobilových nadšenců si klade otázku, jak toto palivo ovlivňuje výkon motoru a zda je nutné na něj přecházet.

Alkoholový benzín neboli etanol je alternativou k běžnému benzínu, který používáme k pohonu našich aut. Získává se z různých rostlin, jako je kukuřice, třtina a pšenice. Použití lihového benzinu má oproti běžnému benzinu své výhody i nevýhody.

Jednou z hlavních výhod lihového benzínu je jeho šetrnost k životnímu prostředí. Při spalování vypouští do ovzduší výrazně méně škodlivých látek než běžný benzín. To platí zejména s rostoucími obavami o životní prostředí a touhou společnosti po čistší energii. Alkoholový benzín lze navíc vyrábět v tuzemsku, což snižuje závislost na dovozu ropy a zlepšuje ekonomickou situaci v zemi.

Vliv alkoholového benzínu na motor

Влияние спиртового бензина на двигатель

1. Vysoké oktanové číslo

1. Высокий октановый рейтинг

Jednou z hlavních výhod alkoholového benzínu je jeho vysoké oktanové číslo. Oktanové číslo vyjadřuje stupeň, do kterého palivo odolává detonaci. Vyšší oktanové číslo znamená, že palivo je méně náchylné k nechtěnému vznícení, což má za následek hladší a účinnější motor.

2. Snižte emise

2. Уменьшение выбросов

Alkoholový benzín má vysokou koncentraci kyslíku, což pomáhá snižovat množství škodlivých látek uvolňovaných při spalování. To umožňuje, aby motory na alkoholový benzín byly šetrnější k životnímu prostředí než tradiční benzínové motory.

Je důležité si uvědomit, že použití lihového benzínu vyžaduje odpovídající úpravy motoru. Ne všechny motory mohou s tímto typem paliva bezpečně fungovat.

3. Zlepšená účinnost

3. Улучшенная эффективность

Alkoholový benzín díky svým vlastnostem podporuje dokonalejší spalování paliva uvnitř válců motoru. To zase zlepšuje účinnost motoru a přispívá k úspoře paliva.

Pamatujte, že můžete potřebovat další informace a doporučení od výrobce vašeho vozidla nebo jiného mechanického systému poháněného motorem, abyste mohli používat benzín na bázi alkoholu.

Obecně platí, že lihový benzín může být atraktivní variantou motorového paliva, ale vyžaduje vhodné úpravy a doporučení výrobce pro bezpečný provoz.

Poškození motoru alkoholem

Alkoholový benzín obsahující etylalkohol nebo metylalkohol může mít negativní vliv na motor vašeho vozu. To je způsobeno zvláštnostmi fyzikálních vlastností alkoholu a jeho interakce s motorem.

ČTĚTE VÍCE
Jak zjistit přítomnost filtru pevných částic v autě?

Jedním z hlavních problémů způsobených alkoholovým benzínem je jeho vysoká těkavost. Alkohol mizí z paliva rychleji než z benzínu, což může vést k problémům při startování motoru, zejména v chladném období. Za takových podmínek může benzín na bázi alkoholu zhoršit kvalitu směsi a vést k potížím při provozu motoru.

Kromě toho je alkohol rozpouštědlem a může způsobit vymývání oleje z pístních kroužků a válců motoru. To může vést ke zvýšenému opotřebení dílů a špatnému výkonu motoru. Vnitřní části motoru mohou být také zkorodovány alkoholem.

Benzin na bázi alkoholu může také ovlivnit systém přívodu paliva. Může zhoršit výkon karburátoru, palivového čerpadla a vstřikovačů a vést k usazeninám a ucpání palivového systému.

Jedním z problémů spojených s používáním lihového benzínu je snížení energetické účinnosti motoru. Kvůli nižší výhřevnosti lihového benzínu ve srovnání s tradičním benzínem může motor pracovat méně efektivně, což má za následek zvýšenou spotřebu paliva.

Obecně platí, že použití benzínu na bázi alkoholu může negativně ovlivnit výkon motoru automobilu. Je nutné pečlivě vybírat palivo a sledovat jeho kvalitu, aby se předešlo problémům spojeným s používáním alkoholového benzínu.

Důsledky používání alkoholového benzínu

Последствия использования спиртового бензина

Používání benzinu na bázi alkoholu v motoru automobilu může mít řadu negativních důsledků. Podívejme se na ty hlavní:

1. Zvýšené opotřebení motoru

1. Повышенный износ двигателя

Alkoholový benzín obsahuje velké množství syntetických přísad, které mohou negativně ovlivnit výkon motoru. Neustálé používání benzinu na bázi alkoholu může vést k urychlenému opotřebení součástí motoru a snížení jeho životnosti.

2. Snížení výkonu motoru

2. Снижение мощности двигателя

Kvůli vlastnostem alkoholového benzínu, jako je jeho nižší oktanové číslo, může motor ztrácet výkon a účinnost. To může vést k pomalejší akceleraci vozidla a snížení celkové jízdní dynamiky.

Pokud se rozhodnete používat ve svém vozidle benzin na bázi alkoholu, doporučuje se dodržovat následující opatření:

a) Pečlivě si přečtěte návod k vašemu vozu a zjistěte jeho kompatibilitu s lihovým benzínem.

b) V případě potřeby se poraďte s autorizovaným servisním střediskem nebo specialistou na automobilové motory.

Používání benzínu na bázi alkoholu může být nebezpečné pro váš motor a způsobit vážné poškození nebo snížení účinnosti. Proto se před rozhodnutím o použití lihového benzínu doporučuje pečlivě zhodnotit všechna pro a proti tohoto typu paliva.

ČTĚTE VÍCE
Firmware ECU – jaké výhody získáte aktualizací systému řízení motoru?

Video:

Pozor Alkohol benzin! Tohle byste měli vědět!

NIKDY NENAPÍŠETE ALKOHOL BENZÍN A BIOPALIVO?

Osobní zkušenost s přidáváním isopropylalkoholu do benzínu